َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


ژوئن مـاه:
5 روز:
1241 ميلادي سال:
شهر" زاگرب "دومين شهر امروزي جمهوري يوگسلاوي به تصرف نيروهاي مغول درآمد و" بيلاي چهارم "پادشاه هنگري كه در آن زمان بر يوگسلاوي) كه صربستان ناميده ميشد (نيز فرمانروايي داشت ،به" دالماسي "گريخت و به جزيرهاي ،در درياي آدرياتيك پناهنده شد مغولان كه در اين زمان سرگرم فتح نواحي شرقي اروپا بودند بعد از عبور از راه يخ بسته دانوب و كرواسي ،زاگرب را تصرف كردند. رويداد:

1571 ميلادي سال:
"يوهان كپلر "منجم و ستارهشناس و رياضيدان نامي آلمان ،در" ويلدر "واقع در" وورتمبرگ "متولد شد .پدر و مادرش ميخانهچي بودند و خود او ابتدا در مدرسه پروتستانها و بعد گراتس در دانشگاه توبينگن تحصيلاتش را تمام كرد و بعد در اتريش به تدريس پرداخت .بعدها با" تيكوبراهه "منجم معروف دوست شد و رفتهرفته معروفيت يافت .وي روز 15 نوامبر 1630 ميلادي وفات يافت. رويداد:

1618 ميلادي سال:
"سر والتر رالي "سياستمدار و سردار معروف استعماري انگلستان در قرون شانزدهم و هفدهم ميلادي ،پس از 66 سال زندگي ،بدرود حيات گفت .اين مرد كه تسلط بعدي انگلستان بر آمريكا ،مرهون اقدامات و تلاشهاي اوست ،روز 12 اوت 1552 ميلادي در" هاي "متولد شده بود .از مهمترين اقدامات سر والتر رالي تصرف ويرجينيا در 25 اكتبر 1584 بود .به روز 12 اوت 1552 مراجعه شود رويداد:

1769 ميلادي سال:
مارشال" سولت "يكي از سرداران بزرگ فرانسه در دوران امپراتوري ناپلئون در" سن آمان لاباستي "قدم به عرصه وجود گذاشت .پدرش از اشرافزادگان بود و خود او نيز تحصيلات فراواني داشت .وي در جنگهاي دهساله آخر سلطنت ناپلئون از مهمترين جنگاوران فرانسه محسوب ميشد .مارشال" سولت "روز 14 آوريل 1851 ميلادي در 82 سالگي مرد .به روز 14 آوريل 1851 مراجعه شود رويداد:

1782 ميلادي سال:
"پومبال "صدر اعظم نامدار و سياستمدار مقتدر و مستبد ژوزف اول پادشاه پرتغال پس از 82 سال زندگي چشم از جهان فرو بست .پومبال كه از او به نام" كاروالو "نيز ياد شده است ،روز 22 آوريل 1699 ميلادي در" كوامبر "متولد شد .در كشورداري و سياست خارجي مردي نيرومند محسوب ميشد و دسايس زيادي را سركوبي كرد .قوام دولت ژوزف اول بوجود او بستگي داشت .به روز 22 آوريل 1699 مراجعه شود رويداد:

1785 ميلادي سال:
"مارسلين دبوردو والمور "خانم شاعره معروف فرانسوي در پاريس متولد شد .خانواده او از خانوادههاي اشرافي بودند ولي در جريان انقلاب فرانسه ،بساط آنان به هم ريخت و مارسلين براي امرار معاش هنرپيشه شد و بعد به ادبيات پرداخت .در دوران رمانتيسم وي مشهور شد و روز 14 ژوييه 1859 ميلادي در 74 سالگي بدرود حيات گفت .به روز 14 ژوييه 1859 مراجعه شود رويداد:

1788 ميلادي سال:
فرمان تاريخي معروف به" فرمان مبعوثان "توسط لويي شازدهم پادشاه فرانسه صادر شد و صدور اين فرمان ،در حقيقت صدور فرمان انقلاب بزرگ كبير فرانسه بود .به موجب اين فرمان مردم عادي فرانسه اجازه يافتند كه دو برابر تعداد وكلاي روحانيون و شاهزادگان و نجبا وكيل انتخاب كنند" .نكر "وزير معروف لويي شانزدهم در صدور اين فرمان نفوذ فراوان داشت .به روز 4 مه 1789 مراجعه شود رويداد:

1805 ميلادي سال:
به فرمان ناپلئون بناپارت و امپراتور فرانسه ،حكومت كشور ناپل را كه امروزه يكي از ايالات ايتالياست) و در آن زمان جزص ممالك مستقل ايتاليا محسوب ميشد (از افراد خانواده بوربون سلب كردند و از آن پس آن سرزمين به صورت يكي از ايالات فرانسه درآمد .علت اين سلب حكومت از خانواده" بوربون "طرفداري و كمك مردم ناپل به انگليسيها در زمان جنگ ناپلئون امپراتور فرانسه با انگلستان بود. رويداد:

1822 ميلادي سال:
"لويي پاستور "طبيعيدان ،پزشك و كاشف معروف فرانسوي در دهكده" دول "در كوهستان" ژورا "متولد شد .پدرش دباغ فقيري بود و خود او در دوران تحصيل پيشرفت زيادي نداشت با اين وصف ،از دانشگاه سوربون دكتراي خود را گرفت و سپس در دانشگاه معروف استراسبورگ استاد شيمي شد .وي كه كاشف ميكروب است روز 19 آوريل 1895 ميلادي مرد .به روز 19 آوريل 1895 مراجعه شود رويداد:

1923 ميلادي سال:
مهندس" گوستاو ايفل "مهندس و معماري فرانسوي بعد از 91 سال زندگي و 12 روز مبارزه با مرگ سرانجام ديده از جهان فرو بست .اين شخصيت بزرگ فرانسوي به سال 1812 ميلادي در" ديژون "متولد شده بود .وي علاوه بر مهندسي نويسنده خوبي نيز بود .معروفترين اثري كه نام ايفل را در فرانسه و دنيا جاودان كرده است ،برج معروف او در پاريس فرانسه است .به روز 21 سپتامبر 1812 مراجعه شود رويداد:

1929 ميلادي سال:
به دستور" ژوزف استالين "رهبر و فرمانرواي مقتدر روسيه شوروي ،همه اراضي خرده مالك و اراضي بزرگ مزروعي در روسيه از بين رفت و به جاي آن رژيم كشاورزي اشتراكي روي كارآمد .به موجب اين دستور همه كساني كه مالك زمين بودند مجبور بودند مانند يك كارگر ساده كشاورزي ،در كشتزارها و مزارع و زمينهايي كه قبلاش متعلق به خود آنان بود ،كار كنند و حقوق دريافت دارند. رويداد:

1935 ميلادي سال:
معتبرترين و بزرگترين موئسسات آمارگيري جهان كه ممالك بسياري در موارد متعدد ،مشتري آنند تاصسيس شد .اين موئسسه كه" گالوپ "نام دارد توسط مردي به همين اسم پايهگذاري شد و هنرش گرفتن آراص مردم در موارد مخصوصي اعم از سياسي و اقتصادي و فرهنگي و بهداشتي است .مخارج اين موئسسه عظيم از آبونمان موئسسات تبليغاتي و توليدي سراسر ايالات متحده آمريكا تاصمين ميشود. رويداد:

1940 ميلادي سال:
بزرگترين كنفرانس علمي تاريخ بشر در نيويورك بندر بزرگ ايالات متحده آمريكا آغاز به كار كرد .در اين كنفرانس بزرگ كه به ابتكار دولت آمريكا تشكيل شده بود 12 هزار نفر از علماص و دانشمندان 59 كشور جهان براي بررسي درباره پيدايش و زندگي بشر و بررسي درباره جانوران و گياهان و فضا به دور هم جمع شده بودند .كار اين كنفرانس 31 روز به طول انجاميد. رويداد:

1945 ميلادي سال:
قرارداد تاريخي" مسكو "به امضاص رسيد و به موجب اين قرارداد كه نمايندگان سه كشور ايالات متحده آمريكا - بريتانياي كبير - و روسيه شوروي در مراسم امضاي آن شركت داشتند ،شبه جزيره كره كه تا آن زمان كشور واحدي محسوب ميشد به دو قسمت شد و مدار 37 درجه مرز آن دو تعيين شد .در بالاي مدار ،كشور كمونيستي كره شمالي و در جنوب آن كشور جمهوري كره جنوبي بوجود آمد. رويداد:

1949 ميلادي سال:
آخرين دسته از سربازان هلندي كه متجاوز از 300 سال بر جزاير اندونزي تسلط داشتند از آن جزاير خارج شدند و به موجب موافقتنامه 2 نوامبر 1949 اداره آن جزاير را به نيروهاي اندونزي سپردند .اندونزي تا 1942 مستعمره هلنديها بود .سپس ژاپنيها در جنگ دوم آن را گرفتند و بعد از پايان جنگ ميهنپرستان اندونزي در 17 اوت 1945 ميلادي استقلال خود را به همه دنيا اعلام كردند. رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .