َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


سپتامبر مـاه:
22 روز:
962 ميلادي سال:
امپراتوري مقدس معروف به" امپراتوري روم و ژرماني "به همت و ابتكار" اوتون كبير "يكي از اولين فرمانروايان آلمان ،تاصسيس شد .در اين اتحاد مقدس امپراتوري ،اوتون كبير كه درصدد بود از جمع كردن كليه دولتها و ملتهاي آلماني زبان يك آلمان واحد و نيرومند بوجود آورد ،كليه ايالات و ممالك مختلفه را به زور شمشير رام كرد .امپراتوري مقدس روز 12 ژوييه 1806 با ايجاد امارات منطقه رن منحل شد. رويداد:

1475 ميلادي سال:
"واسكونونه دوبالبوآ "مكتشف بزرگ اسپانيايي در قرون پانزدهم و شانزدهم ميلادي در شهر" جرز "قدم به عرصه وجود گذاشت .وي در آغاز جواني به دريانوردي پرداخت و در اين راه به مقام ناخدايي رسيد .وي بعدها در يك سفر اكتشافي بالبوآ در آمريكاي مركزي ،اقيانوس كبير) آرام (را كشف كرد .روز 8 ژوئن 1517 ميلادي در 42 سالگي بدرود حيات گفت .به روز 8 ژوئن 1517 مراجعه شود رويداد:

1588 ميلادي سال:
شورش كاتوليكهاي پاريس عليه" هانري سوم "پادشاه فرانسه آغاز شد زيرا پرنس" دوك دوگيز "فرمانده سپاهيان كاتوليك در جنگهاي مذهبي با پروتستانها روز 23 دسامبر 1588 ميلادي اعدام شده بود .شورشيان هانري سوم را مخلوع و برادر دوك دوگيز به نام" دوك دوماين "را زمامدار اعلام كردند .اين ماجرا سبب اتحاد هانري سوم با هانري دوناوار عليه كاتوليكها و محاصره پاريس در 28 ژوييه 1589 شد. رويداد:

1685 ميلادي سال:
"داويد تنيه جوان "يكي از معروفترين نقاشان و هنرمندان قرن هفدهم فلاماندي پس از 75 سال زندگي بدرود حيات تورتوسا گفت .اين هنرمند ،روز 8 سپتامبر 1610 ميلادي در داويد تنيهپير متولد شد .پدرش نيز داويد تنيه نام داشت و به معروف بود .از آثار برجسته داويد تنيه جوان" جواني كه پيپ ميكشد "را بايد نام برد .به روز 8 سپتامبر 1610 مراجعه شود رويداد:

1763 ميلادي سال:
"مارشال برنادوت "يكي از مطلعترين و نامورترين فرماندهان فرانسه كه او را تنها رقيب ناپلئون ميدانند ،در" پو "متولد شد .وي در جريان سلطنت ناپلئون از طرف سوئديها به وليعهدي انتخاب شد و پس از مرگ" شارل سيزدهم "پادشاه سوئد وي با عنوان شارل چهاردهم به سلطنت سوئد رسيد و روز 21 آوريل 1844 ميلادي در 81 سالگي بدرود حيات گفت .به روز 21 آوريل 1844 مراجعه شود رويداد:

1796 ميلادي سال:
حمله سپاهيان فرانسه به جزيره ايرلند كه در آن زمان هنوز مستقل نشده و جزص كشور انگلستان محسوب ميشد ،آغاز گرديد .در اين حمله كه هدف از آن سرگرم كردن انگلستان و تهديد نظامي آن كشور بود 15 ،هزار سرباز و افسر فرانسوي به سرداري ژنرال لازار هوش "شركت داشتند .اين حمله به سبب هوشياري به موقع انگليسيها در پيشبيني وسايل دفاعي به نتيجه نرسيد و فرانسويان شكست خوردند. رويداد:

1798 ميلادي سال:
"آدام ميتسكيهويچ "يكي از نامدارترين ادبا و نويسندگان قرن نوزدهم ميلادي لهستان در يك خانواده اشرافي در شهر" نووگرودك "قدم به عرصه وجود گذاشت .به سبك بزرگزادگان آن زمان بعد از تحصيلات مقدماتي به سلك ويلنا روحانيون درآمد اما بعد آن را رها كرد و دوره دانشگاه را ديد .وي بعد از 57 سال زندگي روز 26 نوامبر 1855 ميلادي وفات يافت .به روز 26 ماه نوامبر 1855 مراجعه شود رويداد:

1807 ميلادي سال:
ژنرال" گاردان "افسر معروف فرانسوي ،بر اساس قراردادي كه در" فينكن اشتاين "ميان فتحعليشاه قاجار و ناپلئون بناپارت بسته شده بود براي تعليم سپاه ايران به سبك ارتشهاي اروپايي به ايران آمد .به موجب معاهده فين كناشتاين دولت ايران در مقابل تجهيز سپاه ايران به سبك اروپايي از طرف فرانسويها ،براي حمله به هندوستان به ارتش فرانسه راه عبور از ايران ميداد .به روز 25 فوريه 1809 مراجعه شود رويداد:

1810 ميلادي سال:
"هانري كاونديش "فيزيسين ،شيميست ،طبيعدان و فيلسوف نامدار انگليسي ،پس از 79 سال زندگي بدرود حيات گفت .وي روز 15 آوريل سال 1731 ميلادي هنگام ماصموريت پدرش در فرانسه در شهر" نيس "متولد شد ولي تحصيلات و تعليماتش در انگلستان انجام شد وي كاشف قابليت صعودئ يدرژن به آسمان بود و ثابت كرد كهئ يدرژن از هواي معمولي سبكتر است .به روز 15 آوريل 1731 مراجعه شود رويداد:

1838 ميلادي سال:
"تاليران "سياستمدار بزرگ و وزير خارجه معروف ناپلئون بناپارت ،پس از 84 سال زندگي ،چشم از جهان فرو بست .پرنس بنهوان" شارل - موريس - دوتاليران پريگور "ملقب به روز 7 مه 1754 ميلادي در پاريس ،در خانوادهاي متشخص بدنيا آمده بود .بسياري از ماجراهاي سياسي فرانسه و اروپا و دنيا در قرون 18 و 19 به عمليات اين مرد بزرگ بستگي داشت .به روز 7 مه 1754 مراجعه شود رويداد:

1853 ميلادي سال:
"ÝÑÇäÓæÇ ÂÑǐæ "ÑíÇÖíÏÇä äÇãí æ äÇÈÛå ãÚÑæÝ ÝÑÇäÓå ÏÑ ÞÑæä åÌÏåã æ äæÒÏåã ãíáÇÏí ¡Ó ÇÒ 67 ÓÇá Òäϐí ÈÏÑæÏ ÍíÇÊ ÝÊ .äÇã ßÇãá Çæ" Ïæãíäæ - ÝÑÇäÓæÇ ÂÑǐæ "ÈæÏ æ ÑæÒ 26 ÝæÑíå 1786 ãíáÇÏí ÏÑ" ÇÓÊÇŽá "ãÊæáÏ ÔÏå ÈæÏ æí ÏÑ ÌÑíÇä ÈÑÞÑÇÑí ÍßæãÊ ãæÞÊ ÌãåæÑí ÏÑ 1848 ãíáÇÏí ãÏÊí æÒíÑ Ìä æ æÒíÑ ÏÑíÇÏÇÑí ÝÑÇäÓå ÈæÏ .Èå ÑæÒ 26 ÝæÑíå 1786 ãÑÇÌÚå ÔæÏ رويداد:

1894 ميلادي سال:
اولين تجاوز سپاهيان فرانسوي به سرزمين گينه انجام شد و اين مقدمه تسخير آن سرزمين طلاخيز ،بدست فرانسويان بود .قبل از تجاوز فرانسويان يك شركت تجارتي به نام كمپاني ساحل طلا كه در خفا براي مقاصد فرانسه كار ميكرد زمينه را براي ورود فرانسويان به اين كشور آفريقاي غربي آماده كرده بود .مردم گينه تا روز 5 مه 1913 ميلادي مقاومت كردند .و در اين روز گينه رسماش به تصرف فرانسه درآمد. رويداد:

1901 ميلادي سال:
"هانري پتيتو "نويسنده فرانسوي كه در ادبيات آن كشور بيشتر به نام" دانيل رويس "معروف است در" ليون "متولد شد .پدرش افسر ارتش بود ولي خود او به ادبيات روي آورد .اولين اثر مهم وي" اضطراب ما "و مشهورترين كتابش" دنياي بيروح "بود .در مارس ،1955 عضو آكادمي فرانسه شد و نشان لژيون دونور گرفت و روز 3 اوت 1965 در 64 سالگي بدرود حيات گفت. رويداد:

1951 ميلادي سال:
كشور" ليبي "كه در قديم به نام سرزمين" طرابلس "معروف بود مستقل شد .ليبي ،كشوري است با 1760000 كيلومتر مربع مساحت و در حدود 2 ميليون نفر جمعيت كه در شمال آفريقا در ساحل جنوبي درياي مديترانه قرار دارد .ليبي داراي دو پايتخت به نام" بنغازي "و" تريپولي "است كه در شمال است ليبي از شمال به درياي مديترانه از مشرق به مصر و سودان از جنوب به چاد و نيجر و از مغرب به الجزاير محدود است. رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .