َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


مارس مـاه:
29 روز:
1499 ميلادي سال:
كشور امروزي" كولومبيا "كه از مهمترين ممالك آمريكاي جنوبي محسوب ميشد ،توسط جمعي از دريانوردان اسپانيايي به رهبري" آلونسو - دو - هوجدا "كشف شد" .كولومبيا "كه بعدها به ياد بود" كريستف كلمب "مكتشف اصلي قاره آمريكا به اين اسم معروف شد ،در شمال آمريكاي جنوبي قرار گرفته و از روز 18 مارس 1510 ميلادي رسماش جزص مستعمرات اسپانيا در آمريكا درآمد و در 5 ژوئن 1824 مستقل شد. رويداد:

1639 ميلادي سال:
"ژان راسين "نويسنده بزرگ و نمايشنامهنويس مقتدر قرن هفدهم ميلادي فرانسه در شهر" فرته ميلن "قدم به عرصه وجود گذاشت .وي پس از تحصيلاتي چند به كار نوشتن پرداخت و كمكم نام او به عنوان يك نويسنده جوان و با ذوق مشهور شد .از مهمترين آثار" ژان راسين "كه روز 4 آوريل 1699 بدرود حيات گفت" آندروماك ايفي ژني - وفدر "را بايد نام برد .به روز 4 آوريل 1699 مراجعه شود رويداد:

1801 ميلادي سال:
سرزمين" سن دومينيك "يا جمهوري" دومينيكان "در جريان قيام" توسن - لوورتور "رهبر" هائيتي "به تصرف او درآمد و به اين ترتيب به سلطه فرانسويان كه از روز 25 دسامبر 1795 ميلادي بر دومينيكان مسلط شده بودند ،پايان داده شد .فرمانروايي" توسن - لوورتور "بر" دومينيكان "تا روز 28 اكتبر 1802 ميلادي به طول انجاميد و در اين روز اسپانياييها دوباره آن را گرفتند .به روز 25 دسامبر 1795 مراجعه شود رويداد:

1832 ميلادي سال:
شكست تاريخي امپراتوري عثماني در" قونيه "اتفاق افتاد و اين بار سردار فاتح محمدعلي پاشا بود ،كه در مصر حكومت مستقلي تشكيل داده و براي بدست آوردن سوريه نيز عليه عثماني قيام كرده بود .در اين جنگ 50 هزار نفر مصري و سوداني كه با ابراهيمپاشا فرزند محمدعلي پاشا بودند پس از تصرف شهرهاي" عكا و دمشق "تركها را در قونيه شكست دادند .به روز 6 مه 1833 مراجعه شود رويداد:

1833 ميلادي سال:
"ايزابل دوم "ملكه مقتدر و فرمانرواي معروف اسپانيا در قرن نوزدهم ميلادي در حالي كه فقط سه سال از عمرش ميگذشت ،بعد از مرگ پدرش فرديناند هفتم به سلطنت رسيد" .ايزابل دوم "روز 13 دسامبر 1830 ميلادي متولد شده بود .سلطنت وي روز 2 نوامبر 1868 به علت قيام ژنرالهاي اسپانيا پايان يافت و روز 3 ژوييه 1904 مرد .به روز 3 ژوييه 1904 و 13 دسامبر 1830 و 2 نوامبر 1868 مراجعه شود رويداد:

1833 ميلادي سال:
عمر 49 ساله و سلطنت 25 ساله يكي از معروفترين سلاطين اسپانيا يعني" فرديناند هفتم "پايان يافت .اين پادشاه بزرگ به سال 1784 ميلادي در" سن - ايده فونس "متولد شد و در 24 سالگي در سال 1808 ميلادي به سلطنت رسيد .فرديناند هفتم فرزند و جانشين" شارل - چهارم "بود و بعد از مرگ او دخترش" ايزابل "به جاي او به سلطنت اسپانيا رسيد .به روز 24 ژانويه 1784 مراجعه شود رويداد:

1875 ميلادي سال:
"آلبرت اول "سومين پادشاه بلژيك بعد از استقال آن كشور در" بروكسل "متولد شد .وي فرزند" فيليپ - كنت - دوفلاندر "و برادرزاده لئوپولد دوم بود .روز 6 نوامبر 1909 ميلادي ،بعد از مرگ لئوپولد دوم چون وي وارثي نداشت ،او در سن 34 سالگي به سلطنت رسيد .آلبرت اول روز 17 فوريه 1934 در يك سانحه كوهنوردي به قتل رسيد .به روز 17 فوريه 1934 مراجعه شود رويداد:

1877 ميلادي سال:
دوره اول استقلال كامل كشور روماني ،به طور رسمي به دنيا اعلام شد و به اين ترتيب كشوري كه از سال 101 ميلادي ،هر چند گاه در تصرف كشوري نيرومند چون امپراتوري روم - امپراتوري عثماني و امپراتوري اتريش بود ،زمان امور خود را بدست گرفت .روماني كه با رژيم سلطنتي اداره ميشد در جنگ دوم بينالمللي به علت اتحاد با آلمان نازي توسط روسيه شوروي اشغال شد و بعد دوباره به استقلال مجدد رسيد. رويداد:

1882 ميلادي سال:
"ملك عبدالله "موجد و بنيانگذار كشور اردن هاشمي كه يكي مكه از ممالك امروزي دنياي عرب محسوب ميشود ،در متولد شد .پدرش" شريف حسين "فرمانرواي حجاز بود و خود او نيز در شمار سرداران بزرگ عرب محسوب ميشد .وي بعد از آن كه در 1946 ميلادي موفق به استقلال كشور اردن شد ،روز 25 مه 1946 ميلادي به عنوان اولين پادشاه اردن انتخاب شد و روز 20 ژوييه 1951 كشته شد. رويداد:

1901 ميلادي سال:
"اولين مسابقه رسمي بينالمللي ،زير نظر اتحاديه فوتبال كه روز 22 مارس 1888 ميلادي برگزار ميشد ،بين تيم فوتبال آلمان و انگلستان انجام شد .در اين مسابقه ،آلمانيها به انگلستان رفتند و دو مسابقه انجام دادند .در مسابقه اول در" تانتهام 12 "گل و در مسابقه دوم در منچستر 10 گل خوردند و هيچ گل نزدند و مسابقه روي همرفته 22 به هيچ ،به نفع انگليس تمام شد .به روز 22 مارس 1888 مراجعه شود رويداد:

1959 ميلادي سال:
كنفرانس مهم سياسي چهار دولت اروپايي و آمريكايي در پاريس پايتخت فرانسه به پايان رسيد .در اين كنفرانس بزرگ كه يكي از مهمترين اجتماعات سياسي بعد از جنگ بينالمللي دوم محسوب ميشود ،آيزنهاور رييس جمهوري فقيد آمريكا - كنراد آدنائر صدر اعظم متوفي آلمان غربي - ژنرال دوگل زمامدار سابق فرانسه و هارولد ماك ميلن ،نخستوزير اسبق بريتانيا شركت داشتند. رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .