َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


ژوييه مـاه:
22 روز:
380 ميلادي سال:
"نستوريوس "يكي از بدعتگذاران معروف در دين مسيح كه به پيروان او نستوريان و مذهب او را" نستوري "ميگويند ،در شهر" ژرمانيسي "در سوريه متولد شد .وي جزص روحانيون كاتوليك بود ولي بعدها به سبب اختلافي كه بين او و مقامات عاليرتبه مذهبي پيدا شد ،مذهب نستوري را بدعت گذارد .نستوريوس روز 12 اوت 440 ميلادي بدرود حيات گفت .به روز 12 اوت 440 مراجعه شود رويداد:

1613 ميلادي سال:
"كاردينال دورتز "يكي از نامدارترين شخصيتهاي تاريخ فرانسه در قرن هجدهم ميلادي در" مونت ميرل "واقع در پل دوگندي كاردينال دورتز" مارن "متولد شد .نام اصلي او بود .مرد بزم و رزم و دين و علم و روحاني مبارز و نويسندهاي بيپروا بود و با كاردينال ريشليو وزير معروف لويي سيزدهم مبارزات فراوان كرد" .كاردينال - دورتز "روز 4 آوريل 1679 ميلادي در 76 سالگي وفات يافت. رويداد:

1674 ميلادي سال:
"آلزاس "ايالت شرقي فرانسه ،در جريان جنگهاي فرانسه با اتحاديه كبير" لاهه "كه روز 26 فوريه سال 1673 تاصسيس شده بود به تصرف آلمان درآمد و اين دومين باري بود كه آلمانيها در طول روابط خود با فرانسه ،آلزاس را تصرف ميكردند .دو هفته پس از اين پيروزي" ،تورن "سردار فرانسوي آلمانيها را تا ماوراص رود رن نيز عقب نشانيد .به روز 2 ژانويه 1675 مراجعه شود رويداد:

1706 ميلادي سال:
شورش بزرگ مردم اسپانيا عليه سلطنت فيليپ پنجم كه فرانسويالاصل بود آغاز شد و هدف اسپانياييها .عزل فيليپ پنجم از سلطنت اسپانيا بود .در اين ماجراي سياسي ،تحريكات دولتي انگلستان سهم موئثري داشت .و نتيجه اين شورش كه ابتدا منجر به اخراج فيليپ پنجم از مادريد گرديد بازگشت فيليپ به مادريد و سركوبي شديد شورشيان و اعدام بسياري از رهبران شورش بود. رويداد:

1741 ميلادي سال:
سلطنت" شارل هفتم "بر سرزمين بوهم آغاز شد .شارل هفتم در ابتدا فرمانرواي منطقه باوير در آلمان بود .بعد از آن كه به موجب قرارداد" نمفن بورگ "در 18 مه 1741 ميلادي جزص متحدين فرانسه و مخالفان اتريش درآمد قرار شد كه به امپراتوري اتريش منصوب گردد .بعد از تصرف پراگ و بوهم در 28 نوامبر 1741 ميلادي توسط فرانسه ،وي به سلطنت بوهم رسيد و در 27 ژانويه 1743 به امپراتوري آلمان رسيد. رويداد:

1787 ميلادي سال:
"سيرالئون "كشور كوچك غربي آفريقا پس از 327 سال كه از تاريخ پيدايش و كشف آن ميگذشت ،رسماش ضميمه متصرفات انگلستان شد .اين كشور كه 28 هزار كيلومتر مربع مساحت و در حدود سه ميليون نفر جمعيت 500) هزار سفيدپوست (پدرو داسنتيرا دارد روز 5 فوريه 1460 ميلادي توسط فريتاون پرتغالي كشف شده بود .پايتخت سيرالئون شهر است .به روز 5 فوريه 1460 مراجعه شود رويداد:

1791 ميلادي سال:
"جياكومو - مايربر "كمپوزيتور و آهنگساز نامدار قرن نوزدهم ميلادي آلمان در" برلين "قدم به عرصه وجود گذاشت .وي اخلاق و رفتار مخصوصي داشت و به اين جهت ،با وجود خانواده ثروتمندي كه داشت در فقر بسر ميبرد اما همين موسيقيدان فقير بعدها بزرگترين هنرمند قرن نوزدهم شد .مگر" جياكومو - مايربر "روز 3 فوريه 1864 ميلاد اتفاق افتاد .به روز 3 فوريه 1864 مراجعه شود رويداد:

1897 ميلادي سال:
"لستر.ب .پيرسون "يكي از بزرگترين سياستمداران جهان در قرن بيستم ميلادي در" كهبك "قدم به عرصه وجود گذاشت .وي از اخلاف مهاجران اروپايي بود و بعد از پايان تحصيلات خود به امور سياسي مشغول شد و مدتي وزير امور خارجه كانادا و مدتي نيز رييس هفتمين دوره اجلاسيه سازمان ملل متحد بود" .لستر پيرسون "به مناسبت تلاش فراوانش در راه برقراري صلح در سال 1957 ميلادي جايزه صلح نوبل را گرفت. رويداد:

1950 ميلادي سال:
ژنرال" دوايت آيزنهاور "سياستمدار و سردار بزرگ ايالات متحده آمريكا ،به عنوان اولين فرمانده كل قواي اتحاديه آتلانتيك منصوب شد" .آيزنهاور "در جنگ دوم بينالمللي ،لياقت و شايستگي خود را در مقام فرماندهي كل نيروهاي متفقين ثابت كرد و پيروزي يافت .قواي اتحاديه آتلانتيك شمالي از مجموع نيرهاي مسلح دول عضو اتحاديه آتلانتيك كه در اختيار آن اتحاديه قرار دادهاند تشكيل ميشود. رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .