َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


ژوئن مـاه:
5 روز:
1629 ميلادي سال:
"آلكسيس "دومين پادشاه از سلسله معروف سلطنتي" رومانوفها "در روسيه قدم به عرصه وجود گذاشت" .آلكسيس رومانوف "فرزند" ميشل رومانوف "سرسلسله خاندان رومانوفها بود و پس از مرگ پدرش روز 17 اوت 1645 ميلادي در 16 سالگي به سلطنت رسيد .آلكسيس رومانوف روز 23 سپتامبر سال 1676 ميلادي پس از 47 سال زندگي بدرود حيات گفت .به روز 17 اوت 1645 و 23 سپتامبر 1676 مراجعه شود رويداد:

1773 ميلادي سال:
واقعه تاريخي بندر بوستون در آمريكا اتفاق افتاد .در اين روز عدهاي از آزاديخواهان و استقلالطلبان آمريكايي در حالي كه به لباس سرخپوستان درآمده بودند ،به سه كشتي انگليسي كه 340 كيسه چاي به بندر بوستون آورده بودند ،حمله كردند و همه چايها را به دريا ريختند .اين واقعه سبب خشم ژرژ سوم پادشاه انگلستان گرديد و به اين ترتيب ،پايههاي جنگهاي بعدي انگلستان و آمريكا براي استقلال آمريكا گذاشته شد. رويداد:

1774 ميلادي سال:
"كنسي "عالم معروف اقتصادي و طبيب مخصوص دربار لويي پانزدهم كه موجد مكتب اقتصادي معروف به" فيزيوكراسي "يا" حكومت اراضي "است ،پس از 80 سال زندگي بدرود حيات مره گفت" .فرانسوا كنسي "روز 23 اوت 1694 ميلادي در متولد شده بود .وي معتقد بود كه زمين مخزن ثروت است و هيچ ملتي بدون استفاده كامل از زمين ،مرفه و سعادتمند نخواهد بود .به روز 23 اوت 1694 مراجعه شود رويداد:

1795 ميلادي سال:
شورش بزرگ ايالت" وانده "كه از ايالات معتبر فرانسه محسوب ميشود سركوب شد و مردم وانده كه عليه حكومت انقلابي فرانسه قيام كرده بودند ،به سختي شكست خوردند .در اين شورش تحريكات اتريشيها و طرفداران برقراري سلطنت در فرانسه تاصثير فراوان داشت .در جريان اين شورش از شورشيان و قوايي كه ماصمور سركوبي آنان بود روي هم رفته 50 هزار تن كشته شدند .به روز 1 آوريل 1793 مراجعه شود رويداد:

1796 ميلادي سال:
"نيكلاي اول "يكي از معروفترين امپراتوران روسيه در قرن نوزدهم ميلادي در سن پطرزبورگ پايتخت روسيه تزاري متولد شد .پدرش" پل اول "تزار روسيه بود و قبل از او الكساندر اول سلطنت داشت .وقتي الكساندر اول روز 1 دسامبر 1825 ميلادي مرد ،نيكلاس كه در آن زمان 29 ساله بود به سلطنت رسيد .وي پس از 30 سال سلطنت و 59 سال زندگي روز 25 اوت 1865 ميلادي مرد. رويداد:

1828 ميلادي سال:
"فرانتس شوبرت "يكي از بزرگترين و كاملترين نوابغ موسيقي جهان براي ابد ديده بر هم نهاد در حالي كه بيش از 31 سال از زندگي او نميگذشت .وي كه روز 14 آوريل سال 1797 ميلادي در" ليخنتال "متولد شده بود ،از 9 سالگي به دنياي موسيقي پا نهاد و در 12 سالگي مشهور بود .از وي آثار بسياري از جمله" باله روز امونده و سنفوني تراژيك "باقي مانده است .به روز 14 آوريل 1797 مراجعه شود رويداد:

1902 ميلادي سال:
اولين ايستگاه راديويي جهان در شهر" گلسبي "توسط" ماركوني "مخترع و مكتشف بزرگ ايتاليايي تاصسيس شد و روابط مكالماتي سريع بين اروپا و آمريكا برقرار گرديد .تا آن زمان هنوز از راديو به عنوان وسيله آموزشي و تفريحي استفاه نميشد و بيشتر استفاده مخابراتي از آن ميشد .ايستگاه" گلسبي "با وجود خطرات زيادي كه آن تهديد ميكرد هنوز هم به كار مشغولست .به روز 3 ژوئن 1898 مراجعه شود رويداد:

1906 ميلادي سال:
"لئونيد برژنف "سياستمدار معروف روسيه شوروي متولد شد .وي زندگي اجتماعي خود را از ارتش سرخ آغاز كرد .در جنگ دوم ژنرال توپخانه بود و بعد از آن جنگ اولين سمت سياسي او ،دبير اول حزب در مولداوي بود .در جريان بيستمين كنگره حزب كمونيست وي عضو پرزيديوم و دبيرخانه حزب كمونيست شد و سپس به رياست جمهوري رسيد .وي در 14 فوريه 1946 به جاي خروشچف دبير اول حزب كمونيست شد. رويداد:

1914 ميلادي سال:
بريتانياي كبير رسماش سرزمين مصر را تحتالحمايه خود اعلام كرد و به اين نحو ،يكي از آرزوهاي ديرينه سياست انگلستان عملي شد .علت اين اقدام سياسي اين بود كه چون در جنگ اول جهاني دولت عثماني با دولتهاي مخالف انگليس يعني آلمان و اتريش متحد شده بود ،انگليسيها نيز براي تلافي ،مصر را كه در آن زمان متعلق به عثمانيها بود تحتالحمايه اعلام كردند .مصر امروزه مستقل است و رژيم جمهوري دارد. رويداد:

1915 ميلادي سال:
"كارل لامپرخت "مورخ ،محقق ،نويسنده و اديب آلماني پس از 59 سال زندگي كه سراسر آن به تدريس و تحقيق و تحرير در امور تاريخي سپري شد ،بدرود حيات گفت .اين اديب معروف ،روز 23 مارس 1856 ميلادي در" ژسن "متولد شده و در دوران حيات ،در دانشگاههاي شهرهاي" لايپزيگ - فريبروگ كيل و برلين "در امور مختلف تاريخي و اجتماعي تدريس كرده بود .به روز 23 مارس 1856 مراجعه شود رويداد:

1917 ميلادي سال:
دولت روماني در جريان جنگهاي اول اسلحه به زمين گذاشت و تسليم آلمانيها شد و به اين ترتيب ،اين كشور كه ديرتر از ساير ممالك متفق انگلستان و فرانسه وارد جنگ شده بود ،زودتر از همه از ميدان جنگ خارج شد .روماني از روز 27 اوت 1916 ميلادي با اعلان جنگ به آلمان و اتريش به نفع متفقين وارد جنگ شده بود .به روز 27 اوت 1916 مراجعه شود رويداد:

1938 ميلادي سال:
عصر اتم و قرن رآكتورها و بمبهاي اتم و هيدروژن در اين روز آغاز شد .در اين روز پروفسور آلماني" اوتوهان "كه از مهمترين علماص اتمي محسوب ميشود ،در برلين يك ايزوتوپ اورانيوم 235 را با سرعت زيادي با نوتورونها بمباران كرد و موفق به شكست هسته ايزوتوپ شد و به اين شكسته شدن ،مقدار زيادي گرما ايجاد گرديد و به اين وسيله ،اولين هسته اتمي شكسته شد .به روز 8 مارس 1889 مراجعه شود رويداد:

1941 ميلادي سال:
واقعه دريايي" خليج اسكندريه "در جنگهاي بينالملل دوم در شمال كشور مصر اتفاق افتاد .در اين واقعه ،چند كشتي جنگي ايتاليايي با رشادت و بيباكي خاصي وارد خليج اسكندريه كه پايگاه دريايي انگليسيها بود شدند .و عليرغم دفاع سختي كه ساير كشتيهاي انگليسي كردند ،چند كشتي كوچك را غرق كردند و علاوه بر آن دو زرهدار" ولنيت "و" كوئين اليزابت "را كه لنگر انداخته بودند خراب كردند. رويداد:

1943 ميلادي سال:
بزرگترين حمله روسيه شوروي براي پايان دادن به جنگ تاريخي استالينگراد آغاز شد و در اين حمله ،كليه نفرات قواي ذخيره شوروي وارد جنگ شد .روسها قبلاش فيلد مارشال" فون پاوئولوس "را همه واحدهاي آلماني محاصره كرده بودند و گرچه مارشال مانشتاين با دو لشكر موتوريزه و 4 لشكر ارابه جنگي و 12 هنگ توپخانه به ياري او رفت ولي سرانجام روسها پيروز شدند و فون پاوئولوس تسليم شد. رويداد:

1951 ميلادي سال:
ويتمين سراسر شمال هندوچين توسط نيروهاي آزاديخواه اشغال شد و به اين ترتيب سلطه و نفوذ فرانسويان در اين قسمت از خاك هندوچين كه سالهاي متمادي تحت اختيار آنان قرار داشت به پايان رسيد .در آن زمان فرمانده كل نيروهاي فرانسه در هندوچين ژنرال معروف فرانسوي" ،دولاتر دوتاسيني "بود و فرماندهي نيروهاي آزاديخواه" ويتمين "را ژنرالي ويتنامي" جياپ "رهبري ميكرد. رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .