َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


ژانويه مـاه:
27 روز:
1165 ميلادي سال:
"فيلپ دوم "معروف به" فيليپ - اوگوست "تاجدار معروف فرانسه در قرن دوازدهم ميلادي قدم به عرصه وجود گذاشت .پدرش لويي هفتم قبل از او سلطنت داشت و چون سنين عمر فيليپ دوم به 15 رسيد ،پدرش لويي هفتم قبل از او سلطنت داشت و چون سنين عمر فيليپ دوم به 15 رسيد ،پدرش مرد و سلطنت فرانسه به او رسيد .دوران فرمانروايي فيليپ اوگوست از روز 1 ژانويه 1180 تا 17 اوت 1223 بود .دوران فرمانروايي فيليپ اوگوست از روز 1 ژانويه 1180 تا 17 اوت 1223 بود .به روز 1 ژانويه 1180 و 18 اوت 1223 مراجعه شود رويداد:

1491 ميلادي سال:
"اينياس دوركلاد "معروف به" اين ياس دولويولا "يكي از معروفترين روحانيون قرن شانزدهم ميلادي اسپانيا در قصري به همين نام در" گي پوزكوآ "متولد شد .وي در مبارات ميان كاتوليكها و پروتستانها براي سركوبي پروتستانها در 15 اوت 1534 ميلادي سازمان سربازان مسيح يا" سربازان مسيح "يا" ژزوئيتها "را بوجود آورد .و روز 13 مارس 1556 ميلادي مرد .به روز 13 مارس 1556 مراجعه شود رويداد:

1691 ميلادي سال:
"ژان سوبيسكي "پادشاه معروف و سردار شجاع لهستاني ،پس از 65 سال زندگي و 21 سال سلطنت ،بدرود حيات گفت" .ژان سوبيسكي "كه در تاريخ به نام" ژان سوم "نيز شهرت دارد ،روز 21 ژوييه 1629 ميلادي در" اولس كو "متولد شده بود و روز 27 فوريه 1673 ميلادي به سلطنت رسيده بود .وي قهرمان جنگ كاهلنبرگ ميان اتريش و عثماني در 12 سپتامبر 1683 مراجعه شود .به روز 12 سپتامبر 1683 مراجعه شود رويداد:

1734 ميلادي سال:
"كالون "يكي از شصيتهاي اقتصادي دوران سلطنت لويي شانزدهم پادشاه فرانسه در" دوئه "قدم به عرصه وجود گذاشت .وي ابتدا جزص نظار ماليه بود و بعد از عزل" نكر "از وزارت دارايي فرانسه به آن مقام رسيد و در حدود 500 ميليون فرانك موجودي خزانه را غارت كرد و بر ملت مالياتهاي گزاف بست و همين مالياتها يكي از علل اصلي انقلاب كبير فرانسه شد .به روز 19 ژوئن 1802 مراجعه شود رويداد:

1771 ميلادي سال:
"آرشيدوك شارل "يكي از نامدارترين شاهزادگان و سرداران اتريشي در قرون هجدهم و نوزدهم ميلادي ،در فروانس متولد شد .وي سومين فرزند لئوپولد دوم ،امپراتور اتريش و آلمان بود و به سبب بصيرتي كه در امور نظامي داشت ،به مقام فرماندهي رسيده بود .وي در جنگهاي متعددي عليه ناپلئون بناپارت شركت كرد كه در همه شكست خود و مرگ او روز 7 ژوييه 1847 اتفاق افتاد .به روز 6 ژوييه 1809 مراجعه شود رويداد:

1794 ميلادي سال:
جنگ خونين" پراگا "در جريان جنگهاي استقلالطلبانه لهستانيها در آن كشور با شكست سخت لهستانيها پايان يافت .در جنگ" پراگا "كه در نزديكي قريهاي به همين نام اتفاق افتاد سرداري ميهنپرستان با" كوشچوشكو "نجيبزاده لهستاني و فرماندهي سپاهيان روسيه با" سواروف "بود .اين ،آخرين جنگ لهستان و روسيه بود .به روز 24 مارس 1794 و 10 اكتبر 1794 مراجعه شود رويداد:

1847 ميلادي سال:
"فليكس مندلسون "آهنگساز و موسيقيدان چيره دست آلماني پس از 38 سال زندگي چشم از جهان فروبست .اين هنرمند بزرگ كه او را يكي از پرچمداران تحول موسيقي آلمان در قرن نوزدهم ميلادي ميدانند ،روز 3 فوريه 1809 ميلادي در" هامبورگ "قدم به عرصه وجود گذاشته بود" ترانههاي بهاري - روي بالهاي ترانه "از بهترين آثار اوست .به روز 3 فوريه سال 1809 مراجعه شود رويداد:

1911 ميلادي سال:
معاهده سياسي فرانسه و آلمان در مورد واگذاري بعضي از متصرفات آفريقايي فرانسه به آلمان ،پس از چهار ماه مذاكره ،ميان نمايندگان فرانسه و آلمان امضاص شد و به موجب آن ،آلمان كه به سبب گرفتاري جنگهاي اروپا براي ايجاد اتحاد خويش ،از تقسيم آفريقا بهرهاي نبرد بود ،مستعمراتي در آفريقاي مركزي بدست آورد و در عوض آلمان نيز از دعاوي خود در مراكش به نفع فرانسه چشم پوشيد. رويداد:

1918 ميلادي سال:
دولت امپراتوري اتريش ،در اواخر جنگ بينالملل اول شرايط متاركه بدون قيد و شرط متفقين را كه در آستانه پيروزي بودند پذيرفت و به اين ترتيب آخرين متحد آلمان نيز در آن جنگ از صحنه عمليات بيرون رفت .اتريش كه عامل اصلي بروز جنگ اول جهاني در سال 1914 ميلادي بود ،به سبب شكستهاي متعدد و تلفات فراواني كه در اين جنگ نصيبش شده بود تسليم شد و آلمان را در جنگ متفقين تنها گذاشت. رويداد:

1918 ميلادي سال:
قرارداد" پادووا "در شهري به همين نام در ايالت معروف" ونتسيا "در ايتاليا ميان نمايندگان دولت امپراتوري اتريش و متفقين) فرانسه - انگليس - آمريكا و ايتاليا (امضاص شد و به اين ترتيب ،اصليترين متحد آلمان در جنگ بينالملل اول كه در ضمن عامل اصلي ايجاد آن جنگ نيز محسوب ميشد به زانو درآمد .سلسله) هابسبورگها (يك هفته بعد روز 12 نوامبر 1918 ميلادي با استعفاي" شارل اول "منقرض شد. رويداد:

1924 ميلادي سال:
"گابريل فوره "يكي از برجستهترين آهنگسازان فرانسوي بعد از 79 سال زندگي بدرود حيات گفت" .فوره "روز 12 مه 1845 ميلادي در" پاميه "متولد شده بود .بعد از طي دوره كنسرواتور پاريس به استادي آن رسيد و در مكتب امپرسيونيسم پيشواي" دبوسي وراول "بود .دو اثر بزرگ" فوره "يعني" روپته و پنهلوپه "نماينده تحول بزرگ موسيقي اپراي فرانسه محسوب ميشود .به روز 12 مه 1845 مراجعه شود رويداد:

1924 ميلادي سال:
"جياكومو - پوچيني "يكي از نوابغ موسيقي و آهنگسازان معروف ايتاليايي در قرون نوزدهم و بيستم ميلادي پس از 66 سال زندگي درگذشت .پوچيني ،روز 23 دسامبر 1858 ميلادي در خانوادهاي هنردوست و هنرمند در" لوكا "قدم به عرصه وجود گذاشته بود .از آثار مهم پوچيني" مادام باتر فلاي "را كه شهرت جاوداني دارد بايد نام برد .به روز 23 دسامبر 1858 مراجعه شود رويداد:

1944 ميلادي سال:
)سازمان تربيتي و علمي و فرهنگي ملل متحد (كه به علامت اختصاري" يونسكو "ناميده ميشود ،با 20 عضو تاصسيس شد .اين سازمان كه يكي از موئسسات وابسته سازمان ملل متحد است ،مقرش در پاريس بوده و 5 كشور فرانسه - آمريكا - چين - انگلستان و روسيه شوروي اعضاص اوليه آن هستند .هدف يونسكو انتشار كتب به زبانهاي مختلف براي ايجاد همبستگيهاي فرهنگي بينالملل مختلف است. رويداد:

1947 ميلادي سال:
"ويكتور امانوئل سوم "پادشاه ايتاليا و امپراتور حبشه ،پس از 78 سال زندگي و 45 سال سلطنت ،بدرود حيات گفت .اين پادشاه كه مردي ضعيفالنفس بود ،روز 22 ژانويه 1869 ميلادي در" ناپل "متولد شده بود .روز 21 مه 1900 ميلادي پس از مرگ پدرش به سلطنت رسيد و روز 9 مه 1945 از سلطنت خلع شد و دو سال بعد از خلع از سلطنت ،مرد .به روز 9 مه 1945 مراجعه شود رويداد:

1948 ميلادي سال:
"ترانزيستور "عجيبترين پديده صنعتي قرن بيستم توسط سه دانشمند آمريكايي كشف شد و جايزه فيزيك نوبل در سال 1956 ميلادي به همين سبب به آنان داده شد اين سه نفر كه" ويليام شوكلي "و" جان برادين "و" والتر براتين "نام داشتند با استفاده از تجربيات كسان ديگري كه روي اين مسئله تحقيقات كرده بودند به كشف خود نائل شدند .از ترانزيستور امروزه بيشتر در ارتباطات سريع استفاده ميشود. رويداد:

1954 ميلادي سال:
شورش قهرمانانه ميهنپرستان و استقلالطلبان مجارستان كه از روز 22 اكتبر همان سال آغاز شده بود در هم شكسته شد و در اين ماجرا ،علاوه بر عده زيادي از ميهنپرستان كه كشته شدند جمع ديگري بازداشت شدند كه بعدها اعدام شدند .ايمره ناگي نخستوزير مجارستان و ژنرال" پال ماليتر "وزير دفاع او از آن جملهاند .به روز 17 ژوئن 1955 و 22 اكتبر 1954 مراجعه شود رويداد:

1956 ميلادي سال:
اولين دستههاي" چترباز "نيروهاي هوابرد دو كشور انگلستان و فرانسه در مصر فرود آمدند .و به اين ترتيب جنگ" كانال سوئز "بين مصر از يك طرف و نيروهاي فرانسه و انگليس و اسراييل از طرف ديگر آغاز شد .چتربازان فرانسوي و انگليسي با وجود دفاع ضديد مصريها در پورت سعيد و پورت فوئاد فرود آمده و هر دو شهر را تصرف كردند .در اين عمليات نيروهاي اسراييلي متحد فرانسه و انگليس شركت نداشتند. رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .