َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


اكتبر مـاه:
31 روز:
1700 ميلادي سال:
جنگ خونين" ناروا "براي نجات شهري به همين نام در مشرق استوني كه در آن زمان متعلق به سوئديها بود ،ميان شارل دوازدهم پادشاه سوئد و پطر كبير پادشاه روسيه آغاز شد .اين بندر كه اهميت نظامي فراوان دارد ،از روز 17 آوريل 1700 ميلادي به محاصره روسها درآمده بود و تا آن زمان نيروهاي مدافع سوئدي مقاومت كرده بودند .جنگ ناروا با پيروزي درخشان سوئد عليه روسها پايان يافت. رويداد:

1799 ميلادي سال:
"بومارشه "يكي از معروفترين نويسندگان قرن هجدهم ميلادي فرانسه ،پس از 67 سال زندگي بدرود حيات گفت .بومارشه كه روز 2 فوريه 1732 ميلادي در پاريس متولد شده بود ،با نوشتن كتاب معروفش" ريشتراش شهر سويل "مشهور شد و اين شهرت با كتاب ديگرش" عروسي فيگارو "تكميل گرديد .اين دو نمايشنامه فكاهي از جمله مهمترين شاهكارهاي ادبيات فرانسه محسوب ميشوند. رويداد:

1814 ميلادي سال:
كنگره تاريخي" وين "كه يكي از تاريخيترين كنگرهها و كنفرانسهاي سياسي جهان در قرون نوزدهم ميلادي محسوب ميشود ،در وين پايتخت اتريش با شركت نمايندگان ممالكي كه در جنگ عليه ناپلئون بناپارت شركت داشتند آغاز شد .ممالك عمده كارگردان اين كنگره تاريخي عبارت بودند از :روسيه - انگلستان - اتريش و پروس و نماينده فرانسه نيز در جلسات كنفرانس شركت ميكرد. رويداد:

1844 ميلادي سال:
"ادوارد برانلي "يكي از برجستهترين علماي فيزيك فرانسه در قرون نوزدهم و بيستم ميلادي ،در شهر تاريخي" آمين "قدم به عرصه وجود گذاشت .برانلي تحقيقات فيزيكي و شيميايي خود را از دوران تحصيل در دبيرستان آغاز كرد و نتايج اين تحقيقات تكميل تلگراف بيسيم بود .ادوارد برانلي كه خيلي مايل بود تا صد سال عمر كند روز 20 ژوئن 1940 در 96 سالگي مرد .به روز 20 ژوئن 1940 مراجعه شود رويداد:

1881 ميلادي سال:
"ويليام وانبرگ "نقاش بزرگ و شاعر معروف آمريكايي ،در يكي از شهرهاي ايالت" ايووا "قدم به عرصه وجود گذاشت .پدرش هنرپيشه تئاتر و مادرش آموزگار بود ولي ويليام به نقاشي مشغول شد و در 1901 ميلادي اولين نمايشگاه آثار او به معرض نمايش گذاشته شد و بعد به ادبيات روي آورد و آثاري چون" صلح پايدار و مخارج تحصيل "نوشت .وي روز 8 اكتبر 1941 در 60 سالگي مرد. رويداد:

1901 ميلادي سال:
"آندره مالرو "نويسنده بزرگ فرانسوي ،در پاريس ،در يك خانواده اشرافي متولد شد .پس از اتمام دانشكده زبانهاي شرقي به هندوچين رفت و مدتها در آن ديار به سر برد .بعد به جهانگردي پرداخت و اولين اثر او به نام فاتحين در 1928 منتشر شد .از آثار برجسته او كه مدتها وزارت فرهنگ فرانسه را به عهده داشت" وضع بشر - اميد - راه سلطنتي - فاتحين - قدرت فكر و دوران تحقير "را بايد نام برد. رويداد:

1903 ميلادي سال:
"شارل ريگولو "يكي از قويترين مردان روز زمين كه از بزرگترين قهرمانان وزنهبرداري جهان محسوب ميشد ،در شهر" وزينه "فرانسه متولد شد .از 19 سالگي به ورزش پرداخت و در المپياد پاريس قهرمان سنگين وزن وزنهبرداري شد ولي بعداش پروفسيونل شد و در مقابل دريافت پول به كارهاي ورزشي دست ميزد .وي به سال 1964 ميلادي بدرود حيات گفت .به روز 22 اوت 1964 مراجعه شود رويداد:

1903 ميلادي سال:
"پاناما "يكي از ممالك آمريكاي مركزي به استقلال كامل نائل شد .اين كشور كه در مركز آمريكاي مركزي واقع شده و" كانال پاناما "دو اقيانوس اطلس و آرام را كه در مشرق و مغرب آن كشور واقع شدهاند به هم متصل ميكند ،روز 19 ژوئن 1501 ميلادي به تصرف اسپانياييها درآمد و بعد از 320 سال ،روز 1 نوامبر 1821 از آن كشور جدا شد و به كلمبيا پيوست و بعد از 82 سال در اين روز استقلال كامل يافت. رويداد:

1918 ميلادي سال:
شهر تاريخي" حلب "از شهرهاي كشور سوريه امروزي كه به آن" هالپو "نيز ميگويند ،بعد از يك جنگ كوتاه ميان انگليسيها آلنبي و آلمانيها به تصرف نيروهاي ژنرال معروف انگليسي درآمد و به اين ترتيب چند روز پس از تصرف دمشق ،آلنبي پيروزي ديگري در مقابل نيروهاي آلماني و عثماني كه به فرماندهي ژنرال" فون ساندرس "ميجنگيدند بدست آورد .به روز 30 سپتامبر 1918 مراجعه شود رويداد:

1950 ميلادي سال:
"ژرژ - برنارد - شاو "نويسنده و منتقد معروف انگليسي) ايرلندي (پس از 94 سال زندگي بدرود حيات گفت .اين نويسنده بزرگ روز 26 ماه ژوييه سال 1856 ميلادي در" دوبلين "پايتخت ايرلند آزاد متولد شد .در نوجواني به ادبيات روي آورد و آثار پر ارزشي چون" سزار و كلئوپاترا - آندروكلس وشير - "و پيگماليون "را نوشت .وي به سال 1952 ميلادي جايزه ادبيات نوبل را گرفت. رويداد:

1956 ميلادي سال:
در جنگ ترعه سوئز آتشبس اعلام شد و مجمع عمومي سازمان ملل متحد براي رفع بحران كانال تصويب كرد كه نيروهاي متخاصم دست از جنگ بردارند و كانال سوئز دوباره افتتاح شود .اين جنگ به علت حمله سربازان اسراييل و انگلستان و فرانسه به سرزمين مصر براي ادامه سلطه بر كانال سوئز بوجود آمده بود .با مداخله پليس صلح بينالمللي توسط سازمان ملل متحد ،غائله و بحران سوئز فرو نشست. رويداد:

1961 ميلادي سال:
"او - تانت "سياستمدار معروف برمهاي به جاي" داك هامر شولد "دبير كل سازمان ملل متحد كه در جريان يك ماصموريت به وسيله سقوط هواپيما از بينرفته بود ،به مقام دبير كلي سازمان ملل متحد رسيد .اوتانت كه روز 22 ژوييه سال 1909 ميلادي در شهري به نام" پانتانائو "متولد شده بود ،در سال 1907 ميلادي نماينده برمه در سازمان ملل متحد شده بود .به روز 22 ژوييه 1909 مراجعه شود رويداد:

1962 ميلادي سال:
جنگ هوايي" كاتانگا "ميان نيروي هوايي سازمان ملل متحد و ايالت كاتانگا در جنوب كنگو اتفاق افتاد و در اين جنگ پيروزي با نيروي سازمان ملل متحد بود .در آن زمان ايالت كاتانگا به رهبري موسي چومبه براي خودمختاري با نيروهاي كنگو از يك طرف و با افراد سازمان ملل متحد از سوي ديگر در جنگ بود .بعد از تلفات فراوان سرانجام كاتانگا شكست خورد نيروهاي موسي چومبه تسليم شدند. رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .