َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


سپتامبر مـاه:
20 روز:
1676 ميلادي سال:
"روبرت والپول "يكي از برجستهترين سياستمداران و نخستوزيران انگلستان ،در" هوگستون "قدم به عرصه وجود گذاشت .وي مردي روستايي بود و گر چه تحصيلات عاليه نداشت ولي به سبب هوش فراوان ،با كمال قدرت حكومت كرد و خدمات زيادي به انگلستان نمود .واليپول از اعضاص حزب" ويگ "بود و روز 24 ژوييه 1745 ميلادي مرد .به روز 24 ژوييه 1745 مراجعه شود رويداد:

1688 ميلادي سال:
ويليام دورانژ" لندن "پايتخت انگلستان ،در جريان حمله شاهزاده معروف هلندي به آن سرزمين بدست هلنديها سقوط كرد و اين ،پايان سلطنت ژاپك دوم پادشاه" استوارتها "در دوره دوم بود .ژاپك دوم بعد از شكست از گيوم دورانژ كه به هواداري پروتستانهاي انگليسي از روز 5 نوامبر 1688 ميلادي قيام كرده بود ،به فرانسه گريخت و سال بعد گيوم دورانژ پادشاه شد .به روز 13 فوريه 1698 مراجعه شود رويداد:

1698 ميلادي سال:
"موپرتويس "يكي از اولين روئساي آكادمي فرانسه ،در شهر" سن مالو "قدم به عرصه وجود گذاشت .نام حقيقي و اصلي اين دانشمند بزرگ قرن هجدهم ميلادي" پير - لوئي - موردو دوموپر تويس "بود و از علماي هندسه و رياضيات محسوب ميشد .او از اولين كساني بود كه به اندازهگيري فواصل قطب پرداخت موپرتويس روز 12 آوريل 1759 ميلادي وفات يافت .به روز 2 آوريل 1759 مراجعه شود رويداد:

1721 ميلادي سال:
"اتو "نقاش مبتكر و هنرمند بزرگ فرانسه در قرن هجدهم ميلادي پس از 37 سال زندگي بدرود حيات گفت .اين نقاش معروف كه با وجود سن كمش نام او در رديف اساتيد مسلم نقاشي فرانسه محسوب ميشود 5 ،ژانويه 1684 ميلادي در" والانس "متولد شده بود و از 18 سالگي به كار نقاشي دست زده بود" .كشتينشين به مقصد سيتر "از آثار عمده او محسوب ميشود .به روز 5 ژانويه 1684 مراجعه شود رويداد:

1743 ميلادي سال:
"ژان - پل - مارا "يكي از سران برجسته انقلاب كبير فرانسه در" بودري "واقع در سويس متولد شد .وي تحصيلات خود را در رشته فيزيك به پايان رسانيد ولي بعد به سياست پرداخت و چون انقلاب كبير پيش آمد ،او نيز با انتشار روزنامه" دوست ملت "و معرف خائنين و مخالفان انقلاب ،به تحول فرانسه كمك كرد .وي روز 13 ژوييه 1793 ميلادي به دست دختري به نام" شارلوت كورداي "در حكام منزلش كشته شد. رويداد:

1790 ميلادي سال:
"قيام روحاني "در جريان انقلاب كبير فرانسه در آن كشور توسط چهل هزار از روحانيون فرانسوي كه حاضر نبودند مطيع اوامر و نظريات انقلابيون باشند آغاز شد .اين 40 هزار نفر كاتوليك بودند و علت قيام آن بود كه انقلابيون ميخواستند پروتستانها و يهوديها را نيز با آنان در تعيين خطمشي كليسا شركت دهند .اين قيام سبب ايجاد و دو دستگي ميان رهبران و زمامداران انقلابي فرانسه شد. رويداد:

1817 ميلادي سال:
گاردينگ" تئودور مومسن "مورخ و محقق بزرگ آلماني در متولد شد .خانوادهاش مردمي متعصب بودند و او پس از اتمام تحصيلات ،ضمن تحقيقات خويش به فعاليتهاي سياسي نيز پرداخت و به وكالت رايشتاگ رسيد و جزص مخالفان بيسمارك قرار داشت .شاهكار" مومسن "كتاب" تاريخ روم "اوست كه كاملترين تواريخ مربوط به روم است وي روز 14 اوت 1903 ميلادي در 86 سالگي مرد. رويداد:

1820 ميلادي سال:
قيام" اپير "يا" پاشانشين ژانينا "عليه امپراتوري عثماني آغاز شد و به اين ترتيب سنگ اول بناي قيام يونان براي تحصيل استقلال نصب شد" .اپير "ناحيهاي در جنوب شرقي مقدونيه بود كه توسط مردي به نام" علي "اداره ميشد .علي در اين روز قيام كرد و خود را مستقل شمرد ولي به سختي توسط سلطان محمود ثاني سركوب گرديد ولي انقلاب يونان با همين قيام آغاز شد .به روز 18 فوريه 1821 مراجعه شود رويداد:

1919 ميلادي سال:
قرارداد" نوئي "ميان كشور بلغارستان و متفقين در پايان جنگ بينالملل اول امضاص رسيد .بلغارستان كه در جريان آن جنگ جزص متحدين) آلمان و اتريش (بود و در جريان جنگ به علت شكستهاي متعدد از ميدان خارج شد ،به موجب اين قرارداد قسمتهايي از متصرفات خود را در مجاورت درياي اژه از دست داد .اين متصرفات بعداش ضميمه سرزمين يونان گرديد. رويداد:

1941 ميلادي سال:
"نبرد تانكها "كه در جريان جنگهاي آلمان نازي در روسيه شوروي از روز 15 نوامبر همان سال براي تصرف مسكو آغاز شده بود ،با وجود پيروزيها كوچك ابتدايي كه نصيب آلمانيها شد ،به شكست سپاهيان آلمان نازي انجاميد و حمله بزرگ آلمانيها با شكست روبرو شد به علت وجود تانكهاي كوچك و بزرگ بسيار در اين جنگ آن را" نبرد تانكها "لقب نبرد دادند .به روز 15 نوامبر 1941 مراجعه شود رويداد:

1942 ميلادي سال:
فاجعه تاريخي" تولون "اتفاق افتاد و در اين فاجعه ،كليه ناوگان فرانسوي كه در بندر" تولون "در جنوب فرانسه زير نظر آلمانيها قرار داشتند ،به دستور درياسالار دارلان فرمانده معروف فرانسوي خود را غرق كردند .زيرا ،آلمانيها با وجود قبول بيطرفي اين ناوگان كه تعداد آنها به 32 فروند ميرسيد قصد تصرف آنها را داشتند و از طرف ديگر متفقين نيز ميخواستند آن ناوگان را به تصرف درآورند. رويداد:

1953 ميلادي سال:
"يوجين اونيل "نويسنده و نمايشنامهنويس معروف آمريكايي و برنده جايزه نوبل در 1936 بعد از 65 سال زندگي بدرود برادوي حيات گفت .وي كه روز 16 اكتبر 1888 ميلادي در متولد شده بود ،خالق آثار برجستهاي چون" جونز امپراتور - هوس زير درخت نارون - درنگ عجيب - آه بيابان - و لازاروس خنديد "بود .اثر برجسته او" در آنسوي افق "در 1920 جايزه پوليترز را ربود. رويداد:

1960 ميلادي سال:
به موجب قراردادي كه ميان دولت جمهوري فرانسه و نمايندگان رسمي سرزمين" موريتانيا "از سرزمينهاي مال آفريقا به امضاص رسيده بود ،در اين روز ،موريتانيا رسماش استقلال يافت .نواك شوت سرزمين موريتانيا كه پايتخت آن شهر كوچك است در حدود 55000 كيلومتر مربع مساحت و 3 ميليون نفر جمعيت دارد. رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .