َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


سپتامبر مـاه:
20 روز:
1562 ميلادي سال:
"لوپ دو وگا "شاعر و نمايشنامهنويس معروف اسپانيايي در شهر" مادريد "پايتخت اسپانيا متولد شد .و نام كوچك او" فليكس "بود .بعد از اتمام تحصيلاتي كه در آن زمان مرسوم بود وي به نوشتن نمايشنامه پرداخت و تا هنگام مرگ 400 نمايشنامه نوشته بود كه هم كمدي هم تراژدي و هم درام و فانتزي بودند .وي به سال 1635 ميلادي در حالي كه 73 سال از عمرش سپري شده بود مرد .به روز 27 ژانويه 1635 مراجعه شود رويداد:

1562 ميلادي سال:
"لاوس ويكادو "شاعر ،درامنويس و نقاش معروف اسپانيايي در شهر زيبايي" مادريد "پايتخت كشور اسپانيا متولد شد .پدرش قصاب بود و چون ميخواست فرزندش ترقي كند .به زحمت مخارج تحصيل او را پرداخت" .ويكادو "پس از فراغت از تحصيل به كار نقاشي پرداخت و بعد به ادبيات روي آورد و در هر دو رشته مشهور شد .او به سال 1634 ميلادي بدرود حيات گفت .به روز 15 ژوييه 1634 مراجعه شود رويداد:

1628 ميلادي سال:
عفونامه معروف به" آله "توسط كاردينال" ريشليو "صدراعظم و فرمانرواي مقتدر فرانسه در قرن هفدهم صادر شد .اين عفونامه پس از شكست پروتستانها در جنگ لاروشل كه روز 29 اكتبر 1628 ميلادي اتفاق افتاد صادر شد و به موجب آن در مقابل لغو كليه امتيازاتي كه پروتستانها به موجب فرمان نانت گرفته بودند به آنان آزادي مذهبي در همه فرانسه داده شد .به روز 13 اوت 1598 مراجعه شود رويداد:

1783 ميلادي سال:
آخرين نفرات قواي استعماري انگلستان كه در آمريكا بودند ساحل آن كشور را ترك گفتند و به انگلستان بازگشتند و به اين ترتيب ،دوران استعمار آمريكا توسط بريتانيا كبير رسماش پايان يافت .انگليسيها كه روز 19 اكتبر 1781 ميلادي از آزادي خواهان آمريكايي شكست خورده بودند ،استقلال آمريكا را به رسميت شناختند و در اين روز آن سرزمين را به كلي تخليه كردند .به روز 19 اكتبر 1781 مراجعه شود .به روز 19 اكتبر 1781 مراجعه شود رويداد:

1812 ميلادي سال:
جنگ خونين و عجيب معروف به" معجزه استوديانكا "پس از 7 روز با پيروزي فرانسه به پايان رسيد .اين جنگ در شرايطي نامساوي ميان 160 هزار روسي مجهز با 65 هزار فرانسوي نيمه جان در حوالي رود" برزينا "از روز 19 نوامبر 1812 ميلادي آغاز شد .در مقابل 10 هزار نفري كه فرانسويها از روسها كشتند 9 هزار نفر اسير دادند و بقيه از پلهايي كه روي رود برزينا زده بودند به سلامتي عبور كردند. رويداد:

1835 ميلادي سال:
"آندريو - كارنگي "شخصيت معروف اقتصادي ايالات متحده آمريكا ،در يكي از شهرهاي اسكاتلند به نام" دانفرملين "متولد شد .بعد از مهاجرت خانوادهاش به آمريكا ،وي شغل قرقره پيچي را برگزيده و بعد تلگرافچي شد و بعد مدير راهآهن شد و آنگاه يك شركت مسافربري تاصسيس نمود و آنگاه به تاصسيس كارخانهها فولادريزي پرداخت و ثروتي برابر 250 ميليون دلار بدست آورد و روز 11 اوت 1919 در 84 سالگي مرد. رويداد:

1842 ميلادي سال:
"كلمنس - برنتانو "اديب و شاعر معروف آلماني) ايتاليايي (در قرن نوزدهم ميلادي ،پس از 64 سال زندگي بدرود حيات گفت" .برنتانو "كه اصلاش از خانوادهاي ايتاليايي بود ،روز 8 آوريل 1778 ميلادي در" فرانكفورت "متولد شده بود .از مهمترين آثار اين شاعر و اديب مشهور كه در اواخر عمر به كليسا پناه برد و از دنيا و مردم دنيا و لذات دنيا چشم پوشيد" ،گودي - روزا - نكرالزوكاسپرل "را بايد نام برد. رويداد:

1880 ميلادي سال:
براي اولين بار در تاريخ اكتشافات و تحقيقات بشري براي مبارزه با بيماريهاي مختلفي كه در طول قرنها به كشتار بشر مشغول بودند ،يك پزشك فرانسوي به نام" لاوران "موفق شد عامل مولد بيماري مالاريا از كشف كند و به اين ترتيب راه براي از بين بردن عوامل سرايت و انتشار اين بيماري باز شد مبارزه اصلي بعد از كشف پزشك ديگري به نام" دكتراس "آغاز شد. رويداد:

1894 ميلادي سال:
تزار" آلكساندر سوم "پس از 49 سال زندگي و 13 سال سلطنت بدرود حيات گفت .اين امپراتور روسي كه عده زيادي از آزاديخواهان آن كشور در زمان سلطنت وي اعدام شدند ،روز 12 اكتبر 1845 ميلادي در" سن پطرزبورگ "متولد شد و روز 13 مارس 1881 ميلادي بعد از ترور پدرش" آلكساندر دوم "بدست آزاديخواهان ،در سن 36 سالگي به تخت سلطنت نشست .به روز 13 مارس 1881 مراجعه شود رويداد:

1894 ميلادي سال:
سلطنت تزار" نيكلاي دوم "پس از مرگ پدرش تزار" آلكساندر سوم "در روسيه آغاز شد .اين امپراتور كه در زمان وي انقلاب تاريخي روسي اتفاق افتاد ،روز 17 آوريل 1868 ميلادي" در سن پطرزبورگ "متولد شد و هنگامي كه به سلطنت رسيد 26 سال داشت .نيكلاي دوم بعد از خلع از سلطنت در جريان انقلاب اكتبر محبوس شد و روز 6 ژوييه 1918 اعدام شد .به روز 6 ژوييه 1918 مراجعه شود رويداد:

1914 ميلادي سال:
جنگ خونين" لودز "در ناحيهاي به همين نام در لهستان بين روسها و آلمانيها پايان يافت و نتيجه اين جنگ ،پيروزي سرداران سه گانه آلمان يعني ژنرال هيندنبورگ - ژنرال لودندروف و ژنرال ماكنزن بود كه از روز 11 نوامبر همان سال براي دومين بار به لهستان حمله كرده بودند .با وجود آن كه ماكنزن روسها يك بار سپاه نهم آلمان را به فرماندهي محاصره كردند ،معهذا پايان جنگ به ضرر آنها تمام شد. رويداد:

1915 ميلادي سال:
محاصره تاريخي" كوتالاماره "توسط سپاهيان امپراتوري عثماني در جريان جنگهاي اول بينالمللي آغاز شد .كوتالاماره شهري است در جنوب شرقي بغداد پايتخت عراق كه توسط عدهاي از سپاهيان انگليس نگهداري ميشد .پس از 5 ماه مقاومت و جنگ ميان عثمانيها و انگليسيها انگليس شكست خورد و كوتالاماره روز 29 آوريل 1916 ميلادي بدست عثمانيها افتاد .به روز 29 آوريل 1916 مراجعه شود رويداد:

1924 ميلادي سال:
مقدمات تاصسيس حزب" ناسيونال سوسياليست "آلمان فراهم نازي شد و اين همان حزب معروفي است كه بعدها با عنوان منشاص حوادث و رويدادهاي فجيع بسياري در اروپا گرديد .بنيانگذاران اين حزب ،سه دوست همفكر به نام آدولف هيتلر - هرمان گورينگ و رودولف هس بودند كه بعدها سه مقام اول دولت آلمان نازي را بدست آوردند ،بعدها گورينگ خودكشي كرد و هيتلر مفقود شد ولي" هس "زنده است. رويداد:

1934 ميلادي سال:
ماجراي سياسي معروف به ماجراي" والوال "در دهكدهاي به همين نام در سرحد حبشه و سومالي اتفاق افتاد در اين ماجرا كه بهانه جنگ ميان حبشه و ايتاليا در سال 1935 ميلادي بود .ايتالياييها .به بهانه اين كه" والوال "جزص سومالي ايتالياست ،حبشيها را از آن دهكده بيرون كردند .و اولين جنگ ميان حبشه و ايتاليا بر سر اين دهكده در گرفت .به روز 3 اكتبر 1935 مراجعه شود رويداد:

1936 ميلادي سال:
اولين قرارداد سياسي ميان دولت امپراتوري ژاپن و دولت آلمان نازي در برلن به امضاص رسيد .اين معاهده را" فون ريبن تروپ "وزير خارجه آلمان و" موشا - كوژي "نماينده مخصوص امپراتور ژاپن امضاص كردند به موجب اين معاهده .دو كشور براي مبارزه با كمونيسم بينالمللي متحد ميشدند ،ورود ژاپن به جنگ دوم به نفع آلمانيها به موجب همين قرارداد بود و بعدها با الحاق ايتاليا به اين قرارداد" محور "بوجود آمد. رويداد:

1965 ميلادي سال:
"رابرت رينولدز "شاعر بزرگ و نويسنده معروف آمريكايي بعد از 63 سال زندگي بدرود حيات گفت .وي روز 12 مارس 1902 ميلادي در" كلانستون "از شهرهاي" ويرجينيا "متولد شده بود و از پايان تحصيل به كار نويسندگي پرداخته بود از رابرت رينولدز 12 نوول و شش نمايشنامه باقيمانده است كه مهمترين آنها" روي ديوار "نام دارد .به روز 12 مارس 1902 مراجعه شود رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .