َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


فوريه مـاه:
19 روز:
101 ميلادي سال:
سرزمين امروزي" روماني "توسط امپراتوري روم ،تصرف شد و به اين ترتيب دوران سلطه روميان بر اين كشور كه امروزه به صورت يك جمهوري مستقل در اروپاي شرقي اداره ميشود ،آغاز شد و در آن زمان هنوز نام روماني بر اين كشور اطلاق نميشد .بعد از تصرف قسطنطنيه بدست تركهاي عثماني در 1453 ميلادي روماني نيز از سلسله روميان آزاد شد .به روز 6 ژانويه 1861 و 21 دسامبر 1877 مراجعه شود رويداد:

644 ميلادي سال:
"عمر بن الخطاب "دومين خليفه اسلام كه بر اثر ضربات كارد مردي ايراني به نام فيروز معروف به" ابولوئلو "ئغلام" مغيره بن شعبه "حاكم كوفه از پاي درآمده بود ،بدرود حيات گفت .عمر بن الخطاب ،كه يكي از وفادارترين ياران پيغمبر بود بعد از مرگ" ابوبكر "اولين خليفه راشدين ،به جاي او خليفه شد و ده سال خلافت كرد .جانشين او" عثمان بن عفان "از خاندان بنياميه بود. رويداد:

960 ميلادي سال:
جنگ تاريخي" بوهم "ميان سپاهيان آلماني به فرماندهي اوتون كبير امپراتور معروف آن سرزمين و مردم كشور بوهم كه اهالي آن هنوز به دين مسيح نگرويده بودند با پيروزي درخشان اوتون پايان يافت .با اين پيروزي درخشان اوتون پايان يافت .از اين پيروزي نه تنها مالك بوهم شد بلكه دو كشور لهستان و دانمارك را نيز تصرف كرد و دو سال بعد تاج امپراتوري رم را از دست پاپ دريافت داشت. رويداد:

1521 ميلادي سال:
"فرناندو ماژلان "دريانورد مشهور پرتغالي ،يك سال قبل از اتمام سفر معروفش به دور جهان كه توسط دريانورد ديگر به نام" سباستيان دل كانو "در 1522 ميلادي پايان يافت ،در يكي از جزاير فيليپين بعد از 51 سال زندگي كشته شد .وي روز 7 مه 1470 ميلادي در بندر" سابروسا "متولد شده بود .سفر تاريخي فرناندو ماژلان از سال 1519 ميلادي آغاز شد .به روز 7 مه 1470 مراجعه شود رويداد:

1599 ميلادي سال:
"آنتوان وان ديك "يكي از مشهورترين نقاشان فلاماندي در قرون هفدهم ميلادي در" آنورس "كه امروز در بلژيك واقع شده است قدم به عرصه وجود گذاشت .وي مدتها شاگرد" ،روبنس "نقاش معروف بود .از مهمترين آثار" وان ديك) "پرده لوور مريم و تصوير شارل اول (را بايد نام برد كه در موزه نگهداري ميشود .وان ديك روز 7 اوت 1641 ميلادي مرد .به روز 7 اوت 1641 مراجعه شود رويداد:

1653 ميلادي سال:
كاردينال" فلوري "سياستمدار و روحاني بزرگ قرون هفدهم و هجدهم ميلادي فرانسه ،در" لودو "قدم به عرصه وجود گذاشت .نام اصلي او" آندره هركول فلوري "بود ولي چون مقامات مذهبي را تا درجه كاردينالي طي كرد ،بيشتر به نام كاردينال فلوري از او ياد ميشود ،وي وزير بزرگ لويي پانزدهم بود و روز 6 ژانويه 1743 ميلادي بدرود حيات گفت .به روز 6 ژانويه 1743 مراجعه شود رويداد:

1753 ميلادي سال:
"كوبن زل "يكي از مشهورترين صدر اعظمهاي امپراتوري اتريش در قرن هجدهم ميلادي در" بروكسل "در يك خانواده اشرافي كه اعضاص آن در سياست و دربار اتريش صاحب نفوذ بودند .قدم به عرصه وجود گذاشت .وي صدر اعظم فرانسواي اول بود و در معاهده" كامپوفورميو و لونويل "نماينده اتريش بود .كوبنزل روز 6 آوريل 1809 بعد از 56 سال زندگي مرد .به روز 9 فوريه 1801 مراجعه شود رويداد:

1756 ميلادي سال:
سركوبي دسته جمعي افراد فرقه" ژزوئيت "در پرتغال آغاز شد .ژزوئيتها كه يكي از موئثرترين فرقههاي مذهبي مسيحي محسوب ميشدند ،در آن زمان قدرت زياد پيدا كرده و مانند فرقه اسمعيليه در آسيا به ترور و ايجاد وحشت پرداخته بودند .و چون عليه جان ژوزف اول پادشاه پرتغال توطئهاي چيده بودند ،به دستور" پومبال "صدر اعظم مستبد پرتغال سركوبي آنها آغاز شد .به روز 21 ژوئن 1773 مراجعه شود رويداد:

1808 ميلادي سال:
پيروزي" تودلا "در جريان جنگي به همين اسم نصيب سپاهيان فرانسوي شد و اين ،آخرين جنگ از سلسله جنگهاي ارتش ناپلئون بناپارت در شمال اسپانيا بود .جنگ در حوالي شهر" تودلا "واقع شد و در آن ،ناپلئون كه عجله داشت تا هر چه زودتر وارد مادريد پايتخت اسپانيا شود ،به سختي مدافعان اسپانيايي را در هم كوبيد و روز 30 نوامبر مادريد به تصرف او در آمد .به روز 30 نوامبر 1808 مراجعه شود رويداد:

1824 ميلادي سال:
قتل عام هولناك" كيو "در جزيرهاي به همين نام واقع در آبهاي يونان اتفاق افتاد و در جريان اين قصابي وحشتناك 33 هزار نفر از زنان و كودكان و پيرمردان و پيرزنان اين جزيره كه دين مسيحي داشتند بدست تركان عثماني كه بر جزيره مسلط شده بودند به قتل رسيدند و 5 هزار دختر و پسر جوان را به بردگي فروختند .اين قتل عام در پاسخ قتل عام تريپوليتزا در روز 4 مارس 1823 بود .به روز 4 مارس 1823 مراجعه شود رويداد:

1843 ميلادي سال:
فيلد مارشال" لويي پرنس دوويت گنشتين "يكي از بزرگترين سرداران و فرماندهان ارتش روسيه در قرون هجدهم و نوزدهم ميلادي ،بعد از 74 سال زندگي بدرود حيات گفت" .ويت گنشتين "روز 20 مارس 1769 ميلادي در" پري ياسلاو "متولد شده بود و در جنگ" تونرن "روز 2 ماه مه 1813 حريف اصلي ناپلئون بود .به روز 2 مه 1813 و 20 مارس 1769 مراجعه شود رويداد:

1873 ميلادي سال:
"هانوي "پايتخت امروزي" ويتنام شمالي "بدست يكي از افسران فرانسوي به نام" فرانسي گارنيه "كه از افسران نيروي دريايي بود ،با كمك 175 سرباز و تفنگداران دريايي تصرف شد و اين پيروزي در جريان جنگهاي فرانسه و هندوچين اتفاق افتاد .در آن زمان ويتنام جنوبي و شمالي هر دو به نام" آنام "خوانده ميشدند .علت جنگ با آنان جلوگيري پادشاه آنام از تجارت و تبليغات مذهبي فرانسويها در آن سرزمين بود. رويداد:

1940 ميلادي سال:
دولت روماني ،از ممالك شبه جزيره بالكان ،در جريان جنگ بينالملل دوم به صف متحدين پيوست و به اين ترتيب ،سربازان مسلح روماني ،دوش بدوش نيروهاي آلمان نازي ،عليه انگلستان و فرانسه و روسيه شوروي وارد جنگ شدند .روماني كه در آن زمان با رژيم سلطنتي اداره ميشد ،در اواسط جنگ از پاي درآمد و بعدها توسط ارتش سرخ شوروي اشغال شد و امروزه با رژيم مستقل جمهوري تودهاي اداره ميشود. رويداد:

1948 ميلادي سال:
"ادوارد بنش "سياستمدار بزرگ و شخصيت صلحدوست و ميهنپرست چكاسلواكي به علت فشارهاي سياسي كه به او وارد ميشد ،خودكشي كرد .وي روز 28 مه 1884 ميلادي در" كوزلاني "متولد شده بود .بعد از اتمام تحصيلاتش در رشته حقوق استاد دانشگاه شد و در آنجا با" توماس گاريك - مازاريك "بنيانگذار استقلال چكسلواكي آشنا و هم پيمان شد .بنش بعدها به رياست جمهوري رسيد و دوبار نيز به ايران سفر كرد. رويداد:

1963 ميلادي سال:
"آلدوس هاكسلي "نويسنده و فيلسوف دانشمند انگليسي بعد از 69 سال زندگي در خانهاي كه در هاليوود شهر معروف سينمايي آمريكا براي خود ساخته بود ،با جهان بدرود گفت .آلدوس هاكسلي به سال 1894 ميلادي در" گوادلمينگ "در خانوادهاي ثروتمند بدنيا آمده بود .از مهمترين آثار وي" مطالعات صحيح - تعطيل نيمه روز و جهان دلاورنو "را ميتوان نام برد .به روز 26 ژوييه 1894 مراجعه شود رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .