َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


اوت مـاه:
3 روز:
1471 ميلادي سال:
"آلبرت دورر "هنرمند و نقاش بزرگ قرون پانزدهم و شانزدهم ميلادي آلمان در شهر تاريخي" نورنبرگ "چشم به جهان باز كرد .دوران فعاليت و حيات هنري و ادبي آلبرت دورر مصادف با ظهور نهضت معروف" رنسانس "در آلمان شد و" دورر "يكي از پيشقدمان توسعه اين نهضت شد .وي روز 6 سپتامبر 1528 ميلادي درگذشت .به روز 6 سپتامبر 1528 مراجعه شود رويداد:

1474 ميلادي سال:
"لوديوكو آريوست "شاعر معروف ايتاليايي در دوران نهضت ادبي و هنري معروف رنسانس در" رژيو "قدم به عرصه وجود گذاشت .وي در سال 1516 ميلادي مجموعه اشعار رزمي و فكاهي به نام" رولان خشمگين "را تصنيف كرد كه در آن حوادث جنگ" شارلماني "با" سارازن "تشريح شده بود .آريوست ،روز 19 اوت 1533 ميلادي بدرود حيات گفت .به روز 19 اوت 1533 مراجعه شود رويداد:

1545 ميلادي سال:
"بن ونوتوچليني "هنرمند بزرگ ايتالياي قرن شانزدهم ميلادي ،بعد از 45 سال زندگي بدرود حيات گفت .بعد از 45 سال زندگي بدرود حيات گفت .وي روز 1 نوامبر 1500 ميلادي در" فلورانس "متولد شده بود و در زمان" پاپ كلمان هفتم "به سرپرستي او به خلق آثار هنري زيبايي پرداخت كه امروزه در موزههاي" لوور و واتيكان و رم "نگهداري ميشود مهمترين اثر ادبي چليني كتاب معروف او به نام" خاطرات "است. رويداد:

1564 ميلادي سال:
سلطنت و زندگي" فرديناند اول "امپراتور اتريش و جانشين" شارلكن "فرمانرواي معروف قرن شانزدهم ميلادي اروپا پايان يافت .فرديناند اول ،برادر شارلكن بود .وي روز 4 فوريه 1503 ميلادي در" آلكالا "متولد شده بود و روز 11 سپتامبر 1556 ميلادي در 53 سالگي به امپراتوري رسيد .سلطنت وي 8 سال و زندگي او 61 سال به طول انجاميد .به روز 4 فوريه 1503 مراجعه شود رويداد:

1758 ميلادي سال:
"آنتوان دوژوسيو "طبيعيدان و دانشمند بزرگ نباتشناس فرانسوي كه از او بيشتر به نام" ژوسيوي بزرگ "ياد ميشود .بعد از 72 سال زندگي ،چشم از جهان فرو بست .اين مرد ،كه بعدها همه افراد خانوادهاش دانشمندان برجستهاي در علوم طبيعي و گياهشناسي از آب درآمدند ،روز 23 ژوئن 1686 ميلادي در" ليون "متولد شده بود .او برجستهترين گياهشناس و طبعيدان قرون هفدهم و هجدهم فرانسه بود. رويداد:

1760 ميلادي سال:
جنگ" تورگو "يكي ديگر از مهمترين جنگهاي 7 ساله ميان اتريش و روس و پروس ،در شهر به همين نام در سرزمين" ساكس "آلمان اتفاق افتاد .در جنگ تاريخي" تورگو "حريف اصلي و مستقيم فردريك دوم پادشاه پروس اتريشيها بودند و چون در ميان آن لشكر دو دستگي و تفرقه ايجاد شده بود ،به آساني در مقابل پروسيها شكست خوردند .اين آخرين جنگ اتريش و پروس بود. رويداد:

1766 ميلادي سال:
"گراف رادتزكي دوراتز "يكي از سرداران بزرگ كشور اتريش در ترزبتيز قرون هجدهم و نوزدهم ميلادي در شهر تاريخي متولد شد .بعد از اتمام تحصيلات مقدماتي وارد نظام شد و درجات ارتش اتريش را تا آخرين مقام يعني فيلد مارشالي پيمود .وي در جنگهاي با" شارل آلبرت "پادشاه ايتاليا پيروزيها درخشاني بدست آورده بود .مرگ او روز 5 ژانويه سال 1858 ميلادي اتفاق افتاد. رويداد:

1813 ميلادي سال:
"ريچارد بروكلين "نويسنده پر كار انگليسي كه از او بيش از 42 داستان باقي ماندهاست ،پس از 62 سال زندگي كه سراسر آن در رفاه و ناز و نعمت سپري شده بدرود حيات گفت .وي كه روز 30 اكتبر 1751 ميلادي در" ليدز "متولد شده بود ،بعد از مرگ پدرش وارث ثروت هنگفت او شد .از مهمترين آثار بروكلين" پل مرگ و آسانيها و دشواريها "را ميتوان نام برد .به روز 30 اكتبر 1751 مراجعه شود رويداد:

1820 ميلادي سال:
"اميل اوژيه "تئاترنويس و نويسنده معروف فرانسه در قرن نوزدهم در" والنس "قدم به عرصه وجود گذاشت .وي كه در سبك و نگارش رقيب" آلكساندر دوما - پسر "بود ،از 20 سالگي به نويسندگي پرداخت و آثارش حاوي نكات اخلاقي و اجتماعي است .از مهمترين آثار وي كه روز 25 فوريه 1889 ميلادي مرد" داماد مسيو پواريه - و ،ماده شيران فقير "را بايد نام برد .به روز 25 فوريه 1889 مراجعه شود رويداد:

1916 ميلادي سال:
"شريف حسين "امير و سردار بزرگ عربستان سلطنت خود را اعلام كرد و خود را سلطان" كل ممال عربي "خواند .شريف حسين كه در انديشه ايجاد يك پادشاهي مستقل و بزرگ در عربستان بود ،روز 5 ژوئن همان سال عليه امپراتوري عثماني كه در آن زمان مالك ممالك عربي بود قيام كرد و به پشتيباني ژنرال" ماك - ماهون "رييس جمهوري فرانسه سلطنت خود را در اين روز اعلام كرد .به روز 5 ژوئن 1916 مراجعه شود رويداد:

1917 ميلادي سال:
اعلاميه تاريخي" بالفور "منتشر شد و انتشار اين اعلاميه ،سي سال بعد ،سبب تشكيل اولين و آخرين حكومت يهودي مذهب جهان ،در كشور اسراييل گرديد .بالفور در آن زمان وزير امور خارجه انگلستان بود و فلسطين نيز زير نظر انگلستان اداره ميشد ،اعلاميه بالفور حاكي از اين بود كه دولت انگلستان با تشكيل يك ميهن يهودي در فلسطين موافق است و همه كوشش خود را براي تاصسيس اين كشور به كار خواهد برد. رويداد:

1930 ميلادي سال:
"هايل ثلاثي "امپراتور بزرگ و نامي حبشه ،تاجگذاري كرد و به اين ترتيب دوران سلطنت او كه تا حال حاضر ادامه دارد ،آغاز شد .هايل ثلاثي روز 23 ژوييه 1892 ميلادي قدم به عرصه وجود گذاشته بود و هنگامي كه به سلطنت رسيد 38 سال داشت .وي در جريان جنگهاي حبشه و ايتاليا با تمام قوا مقاومت كرد و سرانجام نيز به كمك متفقين كشورش را آزاد كرد .به روز 23 ژوييه 1892 مراجعه شود رويداد:

1949 ميلادي سال:
موافقتنامه معروف به" موافقتنامه استقلال "بعد از چهار سال جنگ ميان استقلالطلبان اندونزي و نيروهاي هلندي به امضاص رسيد و به موجب اين موافقتنامه ،هلنديها كه از روز 17 دكتر احمد سوكارنو و دكتر محمدحتا اوت 1945 دچار قيام رهبران استقلال اندونزي شده بودند ،حاضر به خروج از اندونزي شدند .اين كشور روز 28 دسامبر 1949 مستقل شد .به روز 17 اوت 1945 مراجعه شود رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .