َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


آوريل مـاه:
23 روز:
1515 ميلادي سال:
كشور" اكوادور "يكي از ممالك امروزي آمريكاي جنوبي كشف شد .اكوادور كشوري است با 427600 كيلومتر مربع مساحت كه در شمال غربي آمريكاي جنوبي قرار گرفته و ميان ممالك كلمبيا - پرو و اقيانوس كبير محدود است .اين كشور كه امروزه با رژيم جمهوري اداره ميشود ،پس از سيصد سال كه زير سلطه اسپانياييها بود روز 13 مه 1830 ميلادي مستقل شد .به روز 17 دسامبر 1819 مراجعه شود رويداد:

1532 ميلادي سال:
اتحاد تاريخي ميان فرانسه و امراي پروتستان مذهب آلمان اتفاق افتاد .اين اتحاد به موجب معاهدهاي بود كه در اين روز ميان فرانسواي اول پادشاه فرانسه با امراي آلماني عليه شارلكن امپراتور بزرگ اروپاي قرن شانزدهم ميلادي امضاص شد .به موجب اين معاهده ،امراي پروتستان آلمان كه مخالف شارلكن بودند ،در مبارزه فرانسه و اسپانيا به كمك فرانسه برخاستند .به روز 17 ژوييه 1552 مراجعه شود رويداد:

1541 ميلادي سال:
سرزمين وسيع كانزاس ،ايالت معروف مركزي آمريكا توسط يكي از مكتشفين اسپانيولي به نام" كارانادو "كشف شد .سرزميني كه مكتشف اسپانيولي در اين روز آن را بدنيا معرفي كرد ،امروزه) از شمال به نبراسكا - از مشرق به ميسوري - از جنوب به اوكلاهوما - و از مغرب به كولورادو (محدود بوده 131380 كيلومتر مربع مساحت و 3 ميليون نفر جمعيت دارد .پايتخت اين ايالت" توپه كا "در شمال شرقي آن ايالت است. رويداد:

1688 ميلادي سال:
سلطنت" فردريك اول "دومين پادشاه كشور جديدالتاصسيس پروس ،پس از مرگ پدرش" فردريك گيوم "معروف به" منتخب كبير "آغاز شد و در اين زمان ،پادشاه جديد كه در روز 19 ژوييه 1657 ميلادي در" كونيگسبرگ "متولد شده بود 31 ،سال داشت .اين فرمانروا كه مانند پدرش عاشق قدرت و استقلال پروس بود ،روز 27 فوريه 1713 ميلادي مرد .به روز 19 ژوييه 1657 مراجعه شود رويداد:

1688 ميلادي سال:
"فردريك گيوم "اولين پادشاه و موئسس كشور و سلطنت پروس ،پس از 68 سال زندگي و 48 سال سلطنت بدرود حيات گفت .اين پادشاه كه همه هدفش سربلندي و كسب قدرت بيشتر براي پروس بود ،روز 5 مه 1620 ميلادي در" شاتودوكوسن "متولد شد و در بيست سالگي ،روز 19 اكتبر 1640 ميلادي فرمان پادشاهي از امپراتور آلمان دريافت داشت .به روز 5 مه 1620 مراجعه شود رويداد:

1710 ميلادي سال:
دولت عثماني به تحريك شارل دوازدهم پادشاه سوئد كه مدتها بود در خاك عثماني به سر ميبرد ،به دولت روسيه اعلان جنگ داد و در اين ماجرا دولت فرانسه نيز به عثمانيها قول مساعدت عليه روسها را دادند .جنگ روسيه و عثماني با حمله پطر كبير آغاز شد ولي در پايان جنگ روسها شكست خوردند و پطر كبير با پرداخت مبالغ هنگفتي رشوه عثمانيها را به كشور خودشان برگردانيد .به روز 23 ژوييه 1711 مراجعه شود رويداد:

1716 ميلادي سال:
"لايب نيتز "رياضيدان و فيلسوف معروف آلمان بعد از 70 سال زندگي مرد .وي روز 1 ژوييه 1646 ميلادي متولد شده و بعد از آموزش فلسفه و رياضيات اولين كتاب علمي خود" مطالعه در فن تركيب "را منتشر كرد و در 1676 به كشف" حساب ديفرانسيل "نائل شد و در رديف مشاهير علم قرار گرفت .علت مرگ او بيماري نقرس بود .به روز 1 ژوييه 1646 مراجعه شود رويداد:

1763 ميلادي سال:
"دوپلكس "سردار و سياستمدار فرانسه ،پس از 66 سال زندگي ،چشم از جهان فرو بست .نام اصلي او" ژوزف فرانسوا ماركي دوپلسك "بود و از خانوادهاي نجيب برخاست .وي فاتح هندوستان براي فرانسه بود و جنگهاي فراوان با سپاه انگلستان كرد ولي به سبب اهمال دولت فرانسه در نگهداري هندوستان ،همه آن سرزمين به تصرف انگليسيها درآمد .به روز 8 آوريل 1697 مراجعه شود رويداد:

1803 ميلادي سال:
"آبوت - جاكوب "نويسنده بزرگ و متفكر معروف آمريكايي در شهر" هالوول "قدم به عرصه وجود گذاشت .او و چهار برادرش ،همه بعد از پايان تحصيلات ،حرفه معلمي را انتخاب كردند و از آن ميان تنها آبوت بعدها خود آموزشگاهي داير كرد و ضمن مديريت آن ،آثار پر ارزشي چون" معلم - بنياد - وي ك مسيحي جوان "را نوشت .وي روز 9 سپتامبر 1879 مرد .به روز 9 سپتامبر 1879 مراجعه شود رويداد:

1808 ميلادي سال:
جنگ معروف به" اسپينوزا "در شهري زيبا و كوچك در شمال اسپانيا كه به) موزه بزرگ هنري (معروف است ،ميان نيروهاي اسپانيايي و اتريش 180 هزار نفري ناپلئون بناپارت امپراتور بزرگ فرانسه اتفاق افتاد .در اين جنگ بزرگ با وجود شجاعت و رشادت سربازان اسپانيايي معهذا پيروزي با فرانسويان شد شهر اسپينوزا به تصرف آنان درآمد. رويداد:

1840 ميلادي سال:
"كلودمونه "نقاش برجسته دو قرن نوزدهم و بيستم فرانسه ،در پاريس ،پايتخت آن كشور چشم به جهان باز كرد .اين نقاش كه در 19 سالگي به اين راه گام نهاد ،يكي از برجستهترين نقاشان سبك امپرسيونيسم محسوب ميشود و هنر وي بيشتر در ترسيم مناظر و جلوهگر طبيعت است .از مهمترين آثار او" دختران در باغ "را ميتوان نام برد .وي روز 22 مارس 1926 ميلادي مرد. رويداد:

1871 ميلادي سال:
مارشال" پيترو بادوگليو "افسر و فرمانده معروف ايتاليايي در قرن بيستم ميلادي در شهر به نام" گرازانو مونفراتو "قدم به عرصه وجود گذاشت .وي از جواني به ارتش پيوست و در اولين حمله ايتاليا به حبشه در قرن نوزدهم فرمانده سپاه ايتاليا بود و حبشه را گرفت .وي در جنگ دوم در اواخر جنگ ،نخستوزير ايتاليا شد و روز 3 فوريه 1956 ميلادي مرد .به روز 3 فوريه 1956 مراجعه شود رويداد:

1889 ميلادي سال:
"جواهر لعل نهرو "يكي از درخشانترين چهرههاي صلح آسيا و جهان ،در يك خانواده اشرافي فرقه برهمن در ناحيه" اللهآباد "هند متولد شد پدرش از وكلاي درجه اول دادگستري محسوب ميشد كه در مبارزات استقلالطلبانه هند در زندان مرد .نهرو ،پس از استقلال هند به نخستوزيري رسيد و اين مقام را تا روز 27 مه 1960 ميلادي كه وفات يافت به عهده داشت .به روز 27 مه 1960 مراجعه شود رويداد:

1918 ميلادي سال:
قرارداد متاركه جنگ و صلح ميان امپراتوري اتريش و دول متفق در جنگ اول جهاني يعني انگلستان - فرانسه - ايتاليا و ايالات متحده آمريكا به امضاص رسيد .به موجب اين قرارداد كه به جنگ" آخرين "ميان اتريش و متفقين پايان داد ،اتريشيها از بسياري از متصرفات خود در اروپا دست برداشتند و از استقلال آن متصرفات ،دولتهاي تازهاي بوجود آمد .به روز 24 اكتبر 1918 مراجعه شود رويداد:

1935 ميلادي سال:
"ملك حسين "سومين پادشاه كشور" اردن هاشمي "قدم به عرصه وجود گذاشت .اين پادشاه كه در بحرانيترين اوضاع سياسي اردن و در سنين بسيار جواني ،زمام امور را بدست گرفته بود ،اولين نوه" ملك عبدالله " بنيانگذار كشور اردن هاشمي است" .ملك حسين "از روز 2 مه 1952 ميلادي به موجب راصي پارلمان در 17 سالگي به جاي پدرش ملك طلال به سلطنت رسيده بود .به روز 2 مه 1952 مراجعه شود رويداد:

1941 ميلادي سال:
بمباران نواحي صنعتي بريتانياي كبير در جريان جنگ دوم جهاني توسط هواپيماهاي بمبافكن نيروي هوايي آلمان نازي آغاز شد .اين نواحي عبارت بودند از) بيرمنگام گلاسكو - بريستول - شفيلد - منچستر - كارديف - سوانسي و كاونتري (كه توسط 400 هواپيما مورد حمله قرار گرفت و 225 تن بمب به روي آنها ريخته شد .بيش از هر شهر ديگر ،به كارخانهها منچستر در اين بمباران خسارت وارد آمد. رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .