َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


فوريه مـاه:
24 روز:
-36 ميلادي سال:
آنتوان جنگ تاريخي امپراتوري مقتدر روم به فرماندهي سردار معروف رومي و دولت شاهنشاهي اشكاني ايران به فرماندهي" اشك چهاردهم - فرهاد چهارم "آغاز شد .بهانه اين جنگ استمداد پادشاه ارمنستان از امپراتوري روم بود .با وجود كثرت سپاهيان رومي نتيجه جنگ به نفع ايران تمام شد و" آنتوان "با عده كمي از سپاهيانش كه زنده مانده بودند به روم گريخت .به روز 24 مه 34 قبل از ميلاد مراجعه شود رويداد:

1375 ميلادي سال:
"برونلس كو "يكي از 5 هنرمند شايسته ايتاليا در قرون چهاردهم و پانزدهم ميلادي در" فلورانس "مهد هنر ايتاليا قدم به عرصه وجود گذاشت .وي در زادگاه خود آسايشگاهي براي اطفال ساخت و بعد كليسايي در فلورانس بوجود آورد كه گنبد آن در شمار شاهكارهاي هنري در دوران رنسانس محسوب ميشود .برونلس كو روز 24 فوريه 1444 ميلادي مرد .به روز 24 فوريه 1444 مراجعه شود رويداد:

1602 ميلادي سال:
"گينه جديد هلند "به تصرف هلنديها درآمد و به اين ترتيب ،در پرتو تلاش جمعي از افراد سپاه استعماري هلند كه در آن زمان سرگرم توسعه متصرفات و مستعمرات هلند در آبهاي اقيانوس آرام بودند ،سرزميني به مساحت 38959 كيلومتر مربع كه قريب به يك ميليون نفر سكنه داشت ،به تصرف آنان درآمد .اين منطقه بعد از جنگهاي فراوان بعد از جنگ دوم جهاني به تصرف اندونزي درآمد. رويداد:

1610 ميلادي سال:
"ژراردو "يكي از نقاشان و هنرمندان قرن هفدهم ميلادي هلند در" لاهه "چشم به جهان باز كرد .خانوادهاش مردمي ثروتمند و معروف بودند .و پدرش كه مايل بود او طبيب دريايي شود وقتي متوجه ذوق او در نقاشي شد به تشويق او پرداخت" .ژراردو "را به سبب تابلوهاي كه از اوضاع خانوادهها كشيده است" نقاش خانوادگي "لقب دادهاند .وي روز 26 فوريه 1675 ميلادي مرد .به روز 26 فوريه 1675 مراجعه شود رويداد:

1630 ميلادي سال:
روز تاريخي معروف به" روز فريبخوردگان "در فرانسه به وجود آمد .در اين روز" ماري دومديسي "مادر لويي سيزدهم كاردينال ريشليو كه سعي داشت پسر خود را وادار به عزل صدراعظم كشور كند ،از او قول بركناري ريشليو را گرفت ولي عصر همان روز لويي سيزدهم به كاردينال ريشليو اختيارات تام براي قلعوقمع مخالفان داد و در نتيجه اين كار همه مخالفان ريشليو و لويي سيزدهم منجمله ماري دومديسي تبعيد شدند. رويداد:

1693 ميلادي سال:
اولين دوره بازيهاي ورزشي معروف به" گانه فو "يا بازيهاي ورزشي ملتهاي نوخاسته در" جاكارتا "پايتخت اندونزي توسط ژنرال" احمد سوكارنو "رييس جمهوري آن كشور افتتاح شد .اين بازيها و مسابقات ،پس از استعفاي اندونزي از كميته المپيك به تقليد از بازيهاي المپيك درست شده و ممالك آسيايي و آفريقايي در آن شركت كردند. رويداد:

1759 ميلادي سال:
مارباخ" فردريك شيللر "شاعر و نويسنده بزرگ آلماني در واقع در ايالت" وورتمبرگ "قدم به عرصه وجود گذاشت .وي پس از اتمام تحصيلاتش در رشته طب به نويسندگي رو آورد و آثار برجسته و پر ارزشي چون" ويلهلمتل - دون كارلوس - ماري استوارت - والنشتين "به ادبيات آلمان تقديم كرد .فردريك شيللر به سال 1805 ميلادي به سن 46 بدرود حيات گفت .به روز 9 مه 1805 مراجعه شود رويداد:

1793 ميلادي سال:
فعاليت فرقه سياسي و مذهبي و فلسفي" آنراژه "در فرانسه آغاز شد .اينان طالب الغاص مذهب كاتوليك بودند .هفته را لغو كردند .و به جاي آن ماه را به سه ده روز تقسيم كردند و همه اسامي بزرگان و روحانيون را از خيابانها و كوچهها برداشتند و به جاي آن نام گل و گياه و ميوه و سبزي گذاشتند و در كليساي" نوتردام "به جاي مجسمه حضرت مريم مجسمه يك رقاصه را قرار دادند .به روز 14 مارس 1794 مراجعه شود رويداد:

1799 ميلادي سال:
كودتاي بزرگ و تاريخي معروف به" كودتاي 19 برومر "در فرانسه اتفاق افتاد و عامل اصلي آن كودتا ناپلئون بناپارت فرمانده سپاه فرانسه اتفاق افتاد و عامل اصلي اين كودتا ناپلئون بناپارت فرمانده سپاه فرانسه در ايتاليا بود كه به دعوت هياصت مديره فرانسه" ديركتوار "براي تمشيت امور به فرانسه آمده بود .اين كودتا كه در ابتدا به سبب مخالفت وكلاي مجلس با شكست روبرو شده بود ،به كمك" سييس "عضو هياصت مديره و لوسين بناپارت برادر ناپلئون كه رييس مجلس بود با پيروزي پايان يافت. رويداد:

1893 ميلادي سال:
"هارولد لمب "دانشمند و اديب و خاورشناس معروف آمريكايي كه عمري را در راه آشنايي با ادبيات و تاريخ ممالك شرق صرف كرده بود ،در" ممفيس "قدم به عرصه وجود گذاشت .هارولد لمب بعد از پايان تحصيلات و مدتي تدريس درباره تاريخ ملل شرق ،به تاصليف آثاري درباره ايران و ساير ممالك پرداخت .وي روز 9 آوريل 1962 ميلادي مرد .به روز 9 آوريل 1962 مراجعه شود رويداد:

1912 ميلادي سال:
"مراكش "يكي از ممالك امروزي شمال آفريقا ،بعد از مبارزات زيادي كه سپاهيان فرانسه براي تسلط بر آن كشور انجام دادند به صورت تحتالحمايه آن كشور درآمد .اين كشور كه تا قبل از استقلال ،به نوبت تحت اشغال ملل و دول زيادي از جمله كارتاژيها ،روسها ،عثمانيها ،فرانسويها و ايتالياييها و اسپانياييها درآمده بود ،روز 2 مارس 1956 ميلادي به استقلال رسيد .به روز 2 مارس 1956 مراجعه شود رويداد:

1918 ميلادي سال:
"سدان "شهر مهم صنعتي در ايالت" آردن "واقع در شمال شرقي فرانسه كه در جوار مرز آلمان و فرانسه قرار داشت به تصرف نيروهاي متفقين درآمد و تصرف اين شهر كه همزمان با تسخير شهرهاي" گان "و" مونس "بود ،آخرين پيروزي مارشال فوش فرمانده كل نيروهاي متفقين در جنگ بينالملل اول بود زيرا كمي بعد فرداي همان روز متاركه جنگ اعلام شد .به روز 11 نوامبر 1918 مراجعه شود رويداد:

1938 ميلادي سال:
"مصطفي كمالپاشا "سياستمدار برجسته و بنيانگذار تركيه نوين بعد از 57 سال زندگي در قصر" دولمه باغچه "استانبول بدرود حيات گفت .اين مرد بزرگ كه به خاطر فداكاريها و زحمات فراوانش در راه استقلال تركيه نوين به او لقب سالونيك" آتاتورك "داده شده بود ،در سال 1881 ميلادي در متولد شده و در سال 1923 به رياست جمهوري تركيه رسيده بود .به روز 30 ژانويه 1881 مراجعه شود رويداد:

1940 ميلادي سال:
جنگ پر تلفات معروف به" جنگ آلپن "در جريان حمله ايتالياييها به يونان در جنگ بينالملل دوم با پيروزي يونانيها پايان يافت .لشكر سوم كوهنورد ايتاليايي به نام" آلپن "ماصمور نواحي شرقي يونان شد ولي به علت نيرنگ يونانيان كه به مراتب كمتر از ايتالياييها بودند ،طي دوازده روز جنگ و گريز ،كليه نفرات اين ارتش كه از بهترين سربازان ايتاليايي بودند از بين رفتند و يونانيهاي پيروز شدند. رويداد:

1942 ميلادي سال:
شهر معروف" كازابلانكا "از شهرهاي مهم الجزاير در شمال آفريقا بعد از جنگ خونيني ميان نيروهاي متفقين) آمريكا و انگليس (با نيروهاي فرانسوي كه به فرماندهي ژنرال فوكس فرانسوي ميجنگيدند ،به تصرف متفقين درآمد .در همين روز" اران "شهر ديگر الجزاير نيز به تصرف متفقين درآمده بود و اين ،تنها موردي بود كه در جنگ دوم جهاني ميان خود متفقين اصلي ،جنگ درگرفته بود. رويداد:

1942 ميلادي سال:
تنها جنگ نيروهاي فرانسوي با نيروهاي متفقين) آمريكا و اران انگلستان (در جريان جنگهاي دوم بينالمللي كه در واقع در الجزيره آغاز شده بود با پيروزي متفقين پايان يافت .در آن زمان ،متفقين كه از روز 8 نوامبر 1942 در الجزاير پياده شده بودند .قصد تصرف شمال آفريقا را براي سهولت حمله به ايتاليا داشتند ولي فرانسويها كه با اقدامات آنان مخالف بودند ،عليه متفقين خود جنگيدند و شكست خوردند. رويداد:

1956 ميلادي سال:
"پليس صلح بينالمللي "تاصسيس شد .اين نيرو در يك لحظه بحراني ،به سبب روز جنگ كانال سوئز بين مصر و انگليس - فرانسه و اسرائيل توسط سازمان ملل متحد تشكيل شد و وظيفه آن حفظ صلح و برقراري نظم و آرامش در مناطقي است كه احتمال تصادم ميان نيروهاي مسلح و آماده دو طرف ميرود .در اين نيرو افراد كليه ممالك مختلف عضو سازمان ملل متحد شركت دارند و اولين فرمانده آنان نيز ژنرال برنز افسر كانادايي بود. رويداد:

1963 ميلادي سال:
"ژوليو براندنسون "نويسنده و مورخ زبردست سويسي ،پس از 63 سال زندگي ،چشم از جهان فرو بست .وي فرزند دوم يك ساعتساز بود و روز 23 ژوييه سال 1900 ميلادي در برن قدم به عرصه وجود گذاشته بود .وي ضمن تدريس ،به كار تحقيق تاريخي نيز پرداخت و كتب متعددي نوشت كه از ميان آنها" سير تاريخ سياسي - علل و بروز جنگ و تاريخ اروپا "را بايد نام برد .به روز 23 ژوييه 1900 مراجعه شود رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .