َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


ژانويه مـاه:
20 روز:
1577 ميلادي سال:
هفتمين جنگ مذهبي ميان كاتوليكها و پروتستانهاي فرانسه در زمان سلطنت هانري سوم پادشاه آن كشور آغاز شد و اين آخرين جنگي بود كه در زمان سلطنت اين پادشاه اتفاق ميافتاد .در جنگ ششم با وجود تلفات زياد ،نيروي پروتستانها به قدري بود كه قادر به ايجاد جنگ هفتم نيز شدند .اين جنگ با پيروزي كاتوليكها روز 13 فوريه 1580 ميلادي تمام شد .به روز 24 ژوييه 1577 مراجعه شود رويداد:

1602 ميلادي سال:
جنگ فرانسه و" ساووآ "يكي از ايالات مستقل جنوب شرقي فرانسه در قرن هفدهم ميلادي اتفاق افتاد و بر اين منطقه ،يك فرمانروا به نام" دوك دوساووآ "سلطنت داشت .در زمان سلطنت هانري چهارم ،به خاطر تصرف دو ناحيه به نام" برس وبوژه "جنگي ميان فرانسه و ساووآ اتفاق افتاد كه با شكست دوك دو ساووآ و اشغال برس و بوژه توسط فرانسه پايان يافت. رويداد:

1746 ميلادي سال:
"گاسپار مونژ "يكي از رياضيدانان مشهور فرانسه در قرون 18 و ،19 در شهر زيباي" بون "متولد شد .پس از اتمام تحصيلاتش به تدريس پرداخت و در طول تدريس" هندسه ترسيمي "را ايجاد كرد .وي در شيمي نيز دست داشت و در جريان انقلاب كبير فرانسه به انقلابيون كمك زيادي كرد .وي پس از 72 سال زندگي روز 27 آويل سال 1818 ميلادي مرد .به روز 27 آوريل 1818 مراجعه شود رويداد:

1749 ميلادي سال:
ايالت وسيع و حاصلخيز" دكن "در سرزمين هندوستان ،در جريان جنگهاي استعماري ميان فرانسه و انگلستان ،به تصرف نيروهاي فرانسوي درآمد .در اين جنگ فرمانده فرانسويان" ماركي دوبوسي "نام داشت كه از شجاعترين و بيباكترين سرداران استعماري فرانسه محسوب ميشود .وي دكن را با 300 سرباز فرانسوي و 1800 سرباز بومي كه فقط يك توپ به همراه داشتند تصرف كرد. رويداد:

1777 ميلادي سال:
"فيلادلفي "با حمله سپاهيان استقلالطلب آمريكايي به فرماندهي ژنرال جورج واشنگتن آغاز شد .در جنگ اول كه روز 16 سپتامبر 1777 ميلادي اتفاق افتاد ،آمريكاييها با وجود تلاش فراوان به سبب برتري نيروي انگليسيها و دفاع سخت آنان شكست خوردند و اين بار نيز ناكامي نصيب آنان شد و براي بار دوم شكست خوردند و گريختند. رويداد:

1796 ميلادي سال:
ژنرال" مارسو "يكي از شجاعترين و مشهورترين سرداران انقلابي فرانسه ،در قرون 18 ميلادي ،پس از 25 سال زندگي در عنفوان شباب و شهرت ،چشم از جهان فرو بست .اين فرمانده كاردان كه او را يكي از نوابغ جهان خواندهاند ،روز 31 ژانويه 1769 ميلادي در" شارتر "متولد شده بود .وي قهرمان جنگ" نانت "و فاتح آن شهر از دست شورشيان" وانده "بود .به روز 14 اكتبر 1769 مراجعه شود رويداد:

1822 ميلادي سال:
"رادرفرود - هايز "نوزدهمين رييس جمهوري ايالات متحده آمريكا در" دلاوار "قدم به عرصه وجود گذاشت .بعد از اتمام دانشكده حقوق ،به ارتش پيوست و به درجه سرتيپي رسيد و بعد از چند شغل سياسي مثل فرمانداري" اوهايو ،"در سال 1877 از حزب" جمهوريخواه "به رياست جمهوري رسيد و 4 سال رييس جمهور بود و روز 17 ژانويه 1893 ميلادي وفات يافت .به روز 17 ژانويه 1893 مراجعه شود رويداد:

1823 ميلادي سال:
حكومت جمهوري در سرزمين مكزيك اعلام شد و به اين ترتيب جنوبيترين ممالك آمريكاي شمالي ،استقلال كامل خود را به دنيا اعلام كرد .مكزيك كه روز 27 سپتامبر 1821 ميلادي جدايي خود را از اسپانيا اعلام كرده بود 1/861/762 كيلومتر مربع مساحت و در حدود 35 ميليون نفر جمعيت دارد .اعلام حكومت جمهوري در اين كشور بعد از اعدام" اوگوستين اول "پادشاه ،معروف مكزيك انجام شد. رويداد:

1824 ميلادي سال:
"آدولف مونتي چلسي "يكي از هنرمندان اواخر قرن 19 و اوايل قرن بيستم ميلادي در" مارسي "قدم به عرضه وجود گذاشت .وي از كودكي به دنياي رنگها دلبست و در اين راه چندان كوشيد كه نامش در شمار برجستهترين نقاشان اروپا بر سر زبانها افتاد" .آدولف مونتي چلي "به سال 1886 ميلادي بعد از 62 سال زندگي مرد .به روز 22 ژوئن 1886 مراجعه شود رويداد:

1832 ميلادي سال:
"ماركي دوژوفرا "مخترع اوليه كشتي بخاري و يكي از برجستهترين مهندسين صنعتگران فرانسه در قرون هفدهم و هجدهم ميلادي ،پس از 81 سال زندگي ديده از جهان فرو بست" .كلود - فرانسوا - ماركي دو - ژوفرا "كه روز 13 مارس 1751 ميلادي در ايالت شامپاني متولد شده بود ،روز 15 مه 1776 با استفاده از نيروي بخار ،كشتي بخاري ساخت و آن را با موفقيت در دانوب آزمايش كرد. رويداد:

1943 ميلادي سال:
ده روز پس از سقوط جزيره" ساردني "بدست نيروهاي متفقين ،جزيره معروف ديگري در درياي تيرني) مديترانه (به تصرف نيروهاي متفقين درآمد و اين جزيره" كرس "نام داشت .جزيره كرس كه زادگاه ناپلئون بناپارت امپراتور معروف فرانسه محسوب ميشود ،متعلق به فرانسه بود ولي ايتالياييها آن را اشغال كرده بودند .اين جزيره بعد از جنگ دوم بينالمللي به فرانسه پس داده شد. رويداد:

1957 ميلادي سال:
اولين قمر مصنوعي بشر با موفقيت به فضا پرتاب شد و عصر" تسخير فضا "را اعلام نمود .اين قمر مصنوعي" اسپوتنيك اول "نام داشت و از طرف روسيه شوروي به فضا فرستاده شده بود .اسپوتنيك اول كرهاي بود فلزي به وزن 83 كيلو و ششصد گرم به قطر 85 سانتيمتر با دو دستگاه فرستنده راديويي .اين قمر 92 روز به دور زمين چرخيد 60 ميليون كيلومتر طي كرد و 1400 بار دور زمين گردش كرد. رويداد:

1963 ميلادي سال:
طوفان مهيب معروف به" طوفان سياه كارائيب "اتفاق افتاد و كليه جزاير و بنادر درياي كارائيب در اقيانوس اطلس مركزي ،دستخوش ويراني و انهدام ناشي از اين بلاي دريايي شدند .اين طوفان ويرانكننده كه نظير آن كمتر ديده شده بود با سرعتي در حدود 150 كيلومتر در ساعت اتفاق افتاد و مجموعاش شش هزار نفر كه بيشتر آنان از مردم كوبا و هائيتي بودند ،از ميان رفتند. رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .