َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


دسامبر مـاه:
3 روز:
1628 ميلادي سال:
جنگ" لاروشل "ميان پروتستانهاي ياغي و كاتوليكهاي دولتي كاردينال ريشليو در فرانسه با پيروزي كاتوليكها كه به فرمان ميجنگيدند پايان يافت .در اين جنگ كه از روز 22 اوت 1627 ميلادي آغاز شد ،از سيزده هزار نفر پروتستان كه از بدر" لاروشل "دفاع ميكردند .تنها 154 نفر باقي مانده بودند كه عفو شدند و بقيه آنان يا در جنگ و يا از گرسنگي مردند .به روز 11 مه 1625 مراجعه شود رويداد:

1719 ميلادي سال:
"ژوزف آديوسن "يكي از برجستهترين ادبا و شعراي قرون هفدهم و هجدهم ميلادي انگلستان پس از 47 سال زندگي كه سراسر آن به محنت و رنج و بدبختي و تيرهروزي و حسرت سپري شد ،بدورد حيات گفت .اين شاعر محنت كشيده روز آسبوري 20 مارس 1672 ميلادي در خانوادهاي فقير در متولد شده بود" .اشعار تنهايي "از مهمترين آثار او محسوب ميشود .به روز 20 مارس 1672 مراجعه شود رويداد:

1783 ميلادي سال:
"دالامبر "نابغه بزرگ رياضي قرن هجدهم فرانسه پس از 66 سال زندگي بدرود حيات گفت وي روز 15 نوامبر 1717 ميلادي در پاريس به دنيا آمده بود .ابتدا حقوق و بعد طب خواند ولي سرانجام به رياضيات دل بست و در 22 سالگي به ديده رو شهرت رسيد وي يكي از تهيهكنندگان دائر±المعارف بود و بعدها به درجهاي افتخاري رسيد كه كاترين ملكه روسيه و فردريك پادشاه پروس به دوستي او افتخار ميكردند. رويداد:

1809 ميلادي سال:
شورش بزرگ و خونين معروف به" فتنه تيرول "در منطقهلي به همين نام از متصرفات امپراتوري اتريش عليه ناپلئون بناپارت امپراتور فرانسه كه بعد از صلح وين در 14 اكتبر 1809 ميلادي بر آن نواحي مستولي شده بود آغاز شد .رهبر اين شورش هوفر" آندره آس هوفر "نام داشت كه ابتدا ،ميفروش بود .پس از بارها كه بر سپاهيان فرانسه پيروز شد ،بدست مارشال" ني "اسير شد و در 23 فوريه 1810 كشته شد. رويداد:

1881 ميلادي سال:
جمعيت آزاديخواهان ايلرنلد كه براي تحصيل استقلال آن پارنل كشور روز 15 مه سال 1879 ميلادي توسط سياستمدار و آزاديخواه ميهنپرست ايرلندي تاصسيس شده بود ،توسط" گلادستون "صدراعظم انگلستان منحل شد و پارنل و عده زيادي از سران استقلال ايرلند به زندان افتادند .در نتيجه مبارزات اعضاي همين حزب سرانجام انگلستان در 1946 به ايرلند استقلال داد .به روز 15 مه 1879 مراجعه شود رويداد:

1916 ميلادي سال:
"ارنست ماخ "يكي از برجستهترين فلاسفه و مشهورترين دانشمندان فيزيك اتريش در قرون نوزدهم و بيستم ميلادي ،بعد از 80 سال زندگي بدرود حيات گفت" .ارنست ماخ "روز 20 مارس 1836 ميلادي متولد شد .بعد از اتمام تحصيلات ،ضمن تدريس به انتقاد از اصول مكانيك كلاسيك پرداخت و تئوريهاي جديدي وضع كرد كه به نام خود او به نام" تئوري ماخ "معروف است .به روز 20 مارس 1836 مراجعه شود رويداد:

1923 ميلادي سال:
"غازي مصطفي كمالپاشا "موئسس تركيه نوين و باني استقلال آن كشور كه بيشتر به نام" آتاتوريك "از او ياد ميشود ،به عنوان اولين رييس جمهور كشور تركيه انتخاب شد و به اين ترتيب ،دوران جمهوريت در آن سرزمين رسماش آغاز گرديد .به خاطر تلاشي كه مصطفي كمال در راه نجارت تركيه از اضمحلال كرده بود ،مجلس به او لقب غازي و درجه مارشالي داد و سپس نيز به او عنوان آتاتورك يعني" پدر تركيه "داده شد. رويداد:

1933 ميلادي سال:
"استفان - جرج "شاعر معروف و بنيانگذار سبك" سمبوليسم "در ادبيات آلمان در قرون نوزدهم و بيستم ميلادي ،بعد از 65 سال زندگي بدرود حيات گفت" .استفان - جرج "روز 13 آوريل 1868 ميلادي در" بينگن "قدم به عرصه وجود گذاشته بود .اشعار او كه جزص گنجينههاي زرين ادبيات آلمان محسوب ميشود بيشتر از شعراي فرانسوي الهام گرفته است .به روز 13 آوريل 1868 مراجعه شود رويداد:

1933 ميلادي سال:
"آلبرت لئون شارل كالمت "طبيب فرانسوي و كاشف واكسن" ب.ث.ژ "بعد از 70 سال زندگي بدرود حيات گفت .وي روز 12 ژوييه 1863 ميلادي در" نيس "متولد شده بود .شروع كارش در انستيتو پاستور پاريس بود و اولين كشف او واكسن ضد طاعون بود .واكسن ب.ث.ژ را وي با كمك دانشمند ديگر موسوم به" گرن "روز 24 آوريل 1927 ميلادي كشف كرد .به روز 24 آوريل 1927 مراجعه شود رويداد:

1956 ميلادي سال:
نيروهاي اسرائيل در شبه جزيره سينا به سرزمين مصر تجاوز كرده و به تصرف آن منطقه پرداختند و دو روز بعد ،روز 31 اكتبر 1956 ارتشهاي فرانسه و انگلستان نيز به كمك اسرائيل به مصر حمله كردند و چتربازان فرانسوي در پرتسعيد فرود آمدند .در اين ماجرا به علت دخالت سازمان ملل متحد به نفع كشور جمهوري مصر ،سه كشور متجاوز از آن كشور خارج شدند .به روز 6 نوامبر 1956 مراجعه شود رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .