َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


ژوييه مـاه:
2 روز:
1733 ميلادي سال:
لويي پانزدهم - پادشاه فرانسه به امپراتوري اتريش اعلان جنگ داد و علت اين اعلان جنگ ،مخالفت امپراتور اتريش با سلطنت استانيسلاس لكزيسكي پادشاه تازه لهستان بود .چون دو كشور مرز مشتركي نداشتند تا با هم بجنگند ،مدتي طول كشيد تا ايتاليا را براي جنگ انتخاب كردند .و در خلال آن ،روسيه و اتريش ،لكزينسكي را از سلطنت انداختند .به روز 11 ژوييه 1734 مراجعه شود رويداد:

1778 ميلادي سال:
يكي از مهمترين موئسسات استعماري و جغرافيايي جهان در قرون هجدهم در" لندن "پايتخت انگلستان تاصسيس شد .اين موئسسه" مجمع آفريقايي "نام داشت و هدف از ايجاد آن ،اعزام دستههاي مكتشف و سياح براي كشف و شناختن ساير اراضي آفريقا بود زيرا تا آن زمان تنها شمال آفريقا و حبشه و مصر شناخته شد بودند .ايجاد مستعمرات گرانبهاي دول اروپايي در آفريقا ،نتيجه تحقيقات و اكتشافات همين مجمع بود. رويداد:

1795 ميلادي سال:
دوره حكومت مجلس ملي فرانسه در دوران انقلاب كبير آن كشور بعد از سه سال پايان يافت .اين مجلس كه در تاريخ از آن به نام" كنوانسيون "ياد شده است ،از روز 21 سپتامبر 1792 ميلادي آغاز به كار كرد .وقايع مهم اين زمان اعدام لويي شانزدهم و ملكه ماري آنتوانت ،الغاص سلطنت و برقراري جمهوري و تعيين ميدانهاي جنگ با ممالك سلطنتي مخالف انقلاب بود .به روز 21 سپتامبر 1792 مراجعه شود رويداد:

1820 ميلادي سال:
"جورج سوم "پادشاه انگلستان و سومين فرمانروا از سلسله هانوور در آن كشور پس از 82 سال زندگي و 60 سال سلطنت ،بدرود حيات گفت .اين پادشاه كه استقلال آمريكا در زمان سلطنت او اتفاق افتاد ،روز 23 ژوئن 1738 ميلادي در لندن متولد شده و روز 5 اكتبر 1760 ميلادي در 22 سالگي به سلطنت رسيده بود .به روز 5 اكتبر 1760 و 23 ژوئن 1738 مراجعه شود رويداد:

1910 ميلادي سال:
"مانتو پولس "يكي از شعراي برجسته اروپا در قرون نوزدهم و بيستم ميلادي ،بعد از 54 سال زندگي بدرود حيات گفت .نام اصلي او" يوهان - پاپاديا - مانتوپولس "بود و روز 12 مه سال 1856 ميلادي در" آتن "متولد شده بود .از مهمترين آثار اين اديب يوناني و) فرانسوي (كه زاده يونان و تبعه فرانسه بود" زائر مشتاق - بر بادرفته "و كتاب بزرگ او" استانسز "در 6 جلد است. رويداد:

1934 ميلادي سال:
"آلكساندر فون كولك "سردار بزرگ آلماني ،پس از 88 سال زندگي بدرود حيات گفت .اين مرد بزرگ كه در جريان جنگهاي بينالملل اول يكي از قهرمانان ارتش آلمان محسوب ميشد ،روز 16 مه 1846 ميلادي در خانوادهاي اشرافي و قديمي در" مونستر "متولد شده بود .پيروزي بزرگ او در اوت 1914 ميلادي عليه مارشال" فرنچ "انگليسي در جبهه فرانسه بود. رويداد:

1937 ميلادي سال:
"توماس - گاريك - مازاريك - "سياستمدار بزرگ چكاسلواكي و رهبر اصلي استقلال آن كشور ،بعد از 87 سال زندگي بدرود حيات گفت" .مازاريك "روز 7 مارس 1850 موراويا ميلادي در دهكده كوچكي به نام" هودنين "در ايالت متولد شده بود .وي پس از بدست آوردن استقلال چكاسلواكي از اتريش ،خود به عنوان اولين رييس جمهور آن سوگند ياد كرد .به روز 7 مارس 1850 مراجعه شود رويداد:

1945 ميلادي سال:
"مارتين - بورمان "يكي از اعضاي برجسته دستگاه رايش سوم و معاون و جانشين آدولف هيتلر پيشواي حزب نازي و آلمان بدرود حيات گفت .گر چه مرگ" مارتين بورمان "هنوز كاملاش مورد قبول عدهاي از مردم جهان نيست ولي مرگ مارتين بورمان تحت شماره 29223 در دفتر متوفيات اداره آمار برلن غربي ثبت شده است .وي از متهمين اصلي دادگاه معروف نورنبرگ بود. رويداد:

1947 ميلادي سال:
سرزمين" جامو و كشمير "الحاق خود را به هندوستان اعلام كردند و به اين ترتيب دوران اختلافات و جنگهاي سياسي ميان دو كشور هندوستان و پاكستان بر سر ماليكت اين دو سرزمين كه موقعيت نظامي و اقتصادي زيادي دارند آغاز شد .طبق قرارداد تقسيم هند قرار شده بود كليه نقاطي كه مسلماننشين هستند به پاكستان محلق شوند و دليل پاكستان براي مالكيت كشمير ،اين بود كه مردم كشمير مسلمان هستند. رويداد:

1955 ميلادي سال:
كشور جمهوري ويتنام جنوبي رسماش تاصسيس شد و" نگودين ديم "سياستمدار مقتول آن كشور كه در كودتاي خونين ويتنام به قتل رسيد ،به عنوان اولين رييس جمهوري ويتنام جنوبي زمام امور را در دست گرفت .تاصسيس ويتنام جنوبي در جنوب مدار 17 درجه ،يكي از مهمترين نتايج كنگره بزرگ ملي بود كه روز 14 اكتبر 1953 ميلادي در" سايگون "تشكيل شده بود .به روز 14 اكتبر 1953 مراجعه شود رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .