َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


سپتامبر مـاه:
15 روز:
-216 ميلادي سال:
جنگ تاريخي و خونين معروف به" كان "در حوالي شهري به همين نام ميان دو خصم بيامان قرن سوم قبل از ميلادي با پيروزي كارتاژيها كه به سرداري پادشاه شجاعشان آنيبال عليه سپاهيان امپراتوري مقتدر روم ميجنگيدند ،پايان يافت .جنگ كان ،يكي از دو برخورد مهم ميان روم و كارتاژ در جريان دومين دوره جنگهاي معروف به" پونيك "بود .به روز 5 دسامبر 216 قبل از ميلاد مراجعه شود رويداد:

1584 ميلادي سال:
"ويرجينيا "اولين مستعمره انگلستان در آمريكا توسط" سر والتر رالي "سردار و سياستمدار معروف انگليسي تصرف شد و به اين ترتيب تكيهگاه مستحكمي براي عمليات بعدي انگلستان در تصرف سراسر آمريكا بوجود آمد .ويرجينيا ايالتي است در شرق ايالات متحده آمريكاي امروزي كه در حدود 39900 ميل مربع مساحت و 4 ميليون نفر جمعيت دارد و پايتخت آن شهر معروف ريچموند است. رويداد:

1660 ميلادي سال:
جنگهاي بيست و سه ساله فردريك گيوم معروف به منتخب كبير ،موجد و موئسس كشور پروس ،براي ايجاد اتحاد ميان دستهها و طبقات مختلف پروس كه از اقوام و نژادهاي مختلف بودند ،آغاز شد فردريك گيوم كه اولين پادشاه پروس بود ،براي ايجاد اين اتحاد كه آن را براي بقاي پروس از نان شب واجبتر ميدانست ،تا روز 19 مارس 1683 ميلادي كه به نتيجه رسيد جنگيد .به روز 19 مارس 1683 مراجعه شود رويداد:

1711 ميلادي سال:
اولين آثار از خرابههاي دو شهر" پمپي و هركولانوم "توسط يك دهقان ايتاليايي به نام" امانوئل كانتي "كشف شد و سپس پرنس آلبوف به همت يك افسر اتريشي ماصمور ايتاليا ،به نام كه شيفته باستانشناسي بود ،تحقيقات براي بيرون آوردن اين دو شهر از زير گل و لاي ناشي از آتشفشان" وزوو "در سال 79 ميلادي آغاز شد .اين دو شهر پس از 1632 سال فراموشي به همان صورت از زير خاك بيرون آورده شدهاند. رويداد:

1743 ميلادي سال:
قرارداد تاريخي" فونتن بلو "در قصري به همين نام در فرانسه ميان لويي پانزدهم و پادشاه اسپانيا به امضاص رسيد قرارداد فونتنبلو را در تاريخ ،به نام) قرارداد خانوادگي (ميشناسند زيرا مواد آن از قول و قراردادهاي خانوادگي تجاوز نميكند و تنها نكته قابل توجه در آن اين است كه فرانسه از اسپانيا براي جنگ با اتريش تعهد گرفته بود و با اين وصف اسپانيا به تعهدات خود كاملاش عمل نكرد و فرانسه را در جنگ تنها گذاشت. رويداد:

1784 ميلادي سال:
"ديدهرو "فيلسوف و نويسنده و لغتشناسي معروف فرانسوي در قرن هجدهم ميلادي كه موئلف و موجد اولين داير±المعارف كامل دنياست ،پس از 71 سال زندگي بدرود حيات گفت .وي كه نام كاملش" دنيس ديده رو "بود ،روز 20 فوريه 1713 ميلادي در" لانگر "متولد شده بود ،ديدهرو ،داير±المعارف خود را با همه مشكلاتي كه كليسا و دولت براي او فراهم آورده بود ،در سال 1772 ميلادي منتشر كرد. رويداد:

1811 ميلادي سال:
"اواريست گالوآ "يكي از جوانترين رياضيدانان مشهور جهان در شهر" بورلارن "فرانسه متولد شد .پدرش شهردار محل بود و در خردسالي به دنياي رياضيات وارد شد و بدون اين كه استاد و معلمي داشته باشد ،راه حل معادلات عددي - تئوري - توابع آنالتيك و محاسبات توابع را حل كرد و آموخت و با اين وصف در كنكور مدرسه پليتكنيك رد شد .گالوآ روز 31 مه 1832 ميلادي مرد .به روز 31 مه 1832 مراجعه شود رويداد:

1825 ميلادي سال:
"يوهان اشتراوس "پدر والس ،در شهر" وين "پايتخت كشور اتريش قدم به عرصه وجود گذاشت .خانوادهاش مردمي موسيقيدان و هنرشناس بودند و پدرش" يوهان اشتراوس بزرگ "خالق والس معروف وين است و يوهان اشتراوس كوچك نيز بعد از اتمام تحصيلات ،راه پدر را در پيش گرفت و تا روز 3 ژوئن 1899 ميلادي كه مرد با نت و موسيقي سر و كار داشت .به روز 3 ژوئن 1899 مراجعه شود رويداد:

1881 ميلادي سال:
مالاگا" پابلو پيكاسو "مشهورترين نقاشان قرن بيستم در شهر در اسپانيا متولد شد .نقاشي را از هشت سالگي شروع كرد و از هجده سالگي كمكم نامش به عنوان يك نقاش با استعداد و" نوساز "معروف شد .وي بعدها به فرانسه سفر كرد و از سال 1900 سبك جديدي را در پيش گرفت كه بعدها خود وي پرچمدار آن سبك شد و آن" كوبيسم "بود .شاهكار هنري وي تابلوي معروف" گورنيكا "است. رويداد:

1888 ميلادي سال:
درياسالار" ريچارد بيرد "يكي از مكتشفان بزرگ و قطبشناسان دانشمند جهان در شهر" وينچستر "واقع در ويرجينياي آمريكا بدنيا آمد .درياسالار" ريچارد بيرد "از سن 12 سالگي به كار سياحت و جهانگردي و اكشتاف پرداخت و اراضي ناشناخته و مجهول زيادي را كشف كرد .مهمترين اكتشافات بيرد در قطب شمال اتفاق افتاد .به روز 11 مارس 1957 مراجعه شود رويداد:

1893 ميلادي سال:
"چايكووسكي "آهنگساز و موسيقيدان مشهور روسي بعد از 53 سال زندگاني در" پطرزبورگ "بدرود حيات گفت .نام اصلي او" پير چايكووسكي "بود و به سال 1840 ميلادي در شهري به نام" ووتكينگ "متولد شده بود .از وي آثار بسياري به صورت سنفوني و اوپرا باقي مانده كه از معروفترين آنها بايد" باله درياچه قو - اوژن اونگين - و رومئو ژوليت "را نام برد .به روز 7 مه 1840 مراجعه شود رويداد:

1917 ميلادي سال:
اولين گلولهاي كه انقلاب كبير اكتبر را در روسيه اعلام كرد ،در اين روز به فرمان لنين رهبر آزاديخواهان روسيه تزاري ،از دهانه توپ رزمناو" آورورا "شليك شد و به اين ترتيب ،يكي از تاريخيترين انقلابهاي جهان آغاز گرديد .بعد از پيروزي انقلابيون كمونيست و تشكيل حكومت روسيه شوروي ،توپ رزمناو" آورورا "به صورت يك يادگاري مقدس از طرف كمونيستها حفظ ميشود. رويداد:

1944 ميلادي سال:
جنگ بزرگ دريايي فيليپين در آبهاي اقيانوس آرام و در حوالي مجمعالجزاير فيليپين بين نيروي دريايي ژاپن و ايالات متحده آمريكا با شكست ژاپنيها به پايان رسيده و تازه اين آغاز جنگهاي فيلپين بود .نبرد از روز 24 اكتبر آغاز شد و هدف ژاپني ممانعت از پياده شدن آمريكايي به سواحل فيليپين بود .تلفات ژاپن در اين جنگ 32 كشتي و 800 هواپيما و تلفات آمريكاييها 52 كشتي و 1200 هواپيما بود. رويداد:

1945 ميلادي سال:
"رابرت - لي "يكي از سياستمداران برجسته حكومت رايش سوم كه از همكاران نزديك آدولف هيتلر پيشواي حزب نازي و مردم آلمان محسوب ميشد در زندان" نورنبرگ "خودكشي كرد" .دكتر رابرتلي "رهبر اتحاديههاي كارگري آلمان و مسئول كار اجباري براي آلمان و تهيه و تاصمين كارگر از ممالك اشغالي بود .وي از ترس صدور حكم اعدام خودكشي كرده بود .به روز 12 ژانويه 1893 مراجعه شود رويداد:

1961 ميلادي سال:
جمال گورسل جمهوري دوم تركيه ،با نطق تاريخي ژنرال عامل اصلي كودتايي كه سبب انقراض جمهوري اول شد ،آغاز گرديد و خود جمال گورسل ،به عنوان اولين رييس جمهوري آن دوره) و چهارمين رييس جمهوري تركيه (سوگند وفاداري ياد كرد .در كودتاي گورسل كه روز 27 مه 1960 اتفاق افتاد ،جلال بايار رييس جمهوري و عدنان مندرس نخستوزير و عده زيادي از رجال تركيه بازداشت شدند. رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .