َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


مارس مـاه:
29 روز:
1532 ميلادي سال:
حمله سپاهيان اسپانيايي براي تصرف كشوري در آمريكاي جنوبي به نام" پرو "آغاز شد .فرمانده اين سپاهيان مرد بيرحم و خونريزي به نام" فرانسوا پيزارو "بود كه او را" فاتح پرو "لقب داده بودند" .فرانسوا پيزارو "بعد از فتح پرو ،عده زيادي از مردم بيچاره و بزرگان بوميان پرو را به قتل رسانيد و خود نيز سرانجام به دست جمعي كشته شد .به روز 11 سپتامبر 1475 و 28 آوريل 1535 مراجعه شود رويداد:

1790 ميلادي سال:
"بخارست "پايتخت امروزي كشور روماني ،در خلال جنگهاي سه امپراتوري بزرگ يعني امپراتوري عثماني ،امپراتوري روسيه و امپراتوري اتريش به تصرف سپاهيان روسي درآمد و اين ،دومين پيروزي دو امپراتوري متحد يعني روسيه و اتريش در جنگ با عثماني بود .پيروزي اول در بلگراد پايتخت امروزي كشور يوگسلاوي اتفاق افتاد كه اتريشيها روز 9 اكتبر 1790 ميلادي آن را تصرف كردند. رويداد:

1795 ميلادي سال:
"جان كيتز "شاعر و اديب بزرگ رمانتيسم انگلستان در قرن نوزدهم ميلادي در" فينس بوري "قدم به عرصه وجود گذاشت .در 24 سالگي مسلول شد و دو سال بعد در 26 سالگي روز 7 اكتبر 1821 ميلادي بدورد حيات گفت .وي در مدت عمر كوتاه خود آثار برجستهاي باقي گذاشت كه از مهمترين آنها" خانم زيباي سنگدل انديميون - يك بلبل و نغمهها "ميباشند .به روز 7 اكتبر 1821 مراجعه شود رويداد:

1804 ميلادي سال:
"ژرژ كادودال "يكي از معروفترين رجال شورشي فرانسه در قرن هجدهم ميلادي در سن 33 سالگي به جرم شركت و رهبري توطئهاي بر ضد ناپلئون بناپارت تيرباران شد" .ژرژ كادودال "روز 16 آوريل 1771 ميلادي در" اوري "قدم به عرصه وجود گذاشت .نام وي به عنوان رييس شورشيان وانده معروف شد زيرا عمر خود را به توطئههاي مختلف گذرانده بود .به روز 16 آوريل 1771 مراجعه شود رويداد:

1811 ميلادي سال:
پاراگوئه ،كشوري كه امروزه با رژيم مستقل جمهوري در مركز آمريكاي جنوبي ،اداره ميشود ،بعد از قريب به سيصد سال كه تحت سلطه اسپانياييها قرار داشت ،استقلال يافت .دوران سلطه اسپانيا بر پاراگوئه از روز 9 ژوئن 1535 ميلادي كه مهاجرين اسپانيايي به آن كشور وارد شدند آغاز شد بود .پاراگوئه براي حفظ استقلال خو مجبور به جنگهاي متعدد با برزيل و آرژانتين شد .به روز 9 ژوئن 1535 مراجعه شود رويداد:

1845 ميلادي سال:
"آلساندر سوم "امپراتور روسيه در" سن پطرزبورگ "پايتخت آن امپراتوري قدم به عرصه وجود گذاشت .پدرش آلكساندر دوم قبل از او سلطنت ميكرد و هنگامي كه وي 36 ساله بود ،روز 13 مارس 1881 بعد از ترور پدرش توسط آزاديخواهان روسيه به سلطنت رسيد .وي خشنترين امپراتوران روسيه نسبت به آزاديخواهان بود .مرگ او روز 25 نوامبر 1894 اتفاق افتاد .به روز 13 مارس 1881 مراجعه شود رويداد:

1848 ميلادي سال:
"جرج استفنسون "مخترع معروف راهآهن بعد از 67 سال زندگي بدرود حيات گفت .استفنسون روز 26 مارس 1781 ميلادي در" ويلام آنتين "قدم به عرصه وجود گذاشته بود .بعد از آزمايشهايي چند كه براي استفاده از نيروي بخار در امر حركت دادن وسايل نقليه انجام داد ،در 25 ژوييه 1814 اولين لكوموتيو و راهآهن را به راه انداخت .به روز 26 مارس 1871 مراجعه شود رويداد:

1902 ميلادي سال:
"آلن اسكات "يكي از مخترعين معروف قرن بيستم كه در ضمن هوانوردي برجسته نيز محسوب ميشد ،در بندر" بالتيمور "در آمريكا متولد شد وي از جواني شوق هوانوردي داشت و چون براي نجات جان هوانوردان ،وسيله مطمئني وجود نداشت آلن اسكات از روي نمونههاي قديمي چتر نجات ،آن را به صورت امروزي كامل كرد .وي روز 3 مه 1965 در 63 سالگي مرد. رويداد:

1924 ميلادي سال:
"آناتول فرانس "نويسنده ،شاعر و اديب بزرگ فرانسوي پس از 80 سال زندگي پر افتخار ديده از دنيا فرو بست .اين هنرمند برجسته كه به او لقب" پادشاه نثر فرانسه "داده بودند ،روز 16 آوريل سال 1844 ميلادي در شهر" پاريس "متولد شد .از مهمترين آثار آناتول فرانس" باغ اپيكور - "تائيس - جلد صدف و ملكه سبا "را ميتوان نام برد .به روز 16 آوريل 1844 مراجعه شود رويداد:

1958 ميلادي سال:
كشور" گينه "كه در مغرب آفريقا .در ساحل اقيانوس اطلس قرار گرفته است ،از دولت فرانسه استقلال گرفت و امروزه با رژيم جمهوري به حيات سياسي خود ادامه ميدهد .گينه 250000 كيلومتر مربع مساحت دارد و در حدود 3/5 ميليون نفر در آن زندگي ميكنند" كواناكري "پايتخت گينه در قسمت غربي آنست .گينه از شمال به مالي از مشرق به مالي و ساحل عاج و از جنوب به ليبريا و سيرالئون محدود است. رويداد:

1960 ميلادي سال:
"ژاك شيفرون "يكي از هنرمندان معروف قرن بيستم كشور سويس ،بعد از 82 سال زندگي بدرود حيات گفت" .ژاك شيفرون "روز 18 مارس سال 1878 ميلادي در شهر" استراسبورگ "در فرانسه متولد شده بود ولي چون از 12 سالگي خانوادهاش به سويس مهاجرت كردند و او تا آخر عمر در سويس اقامت داشت ،به اين جهت او را يك هنرمند سويسي خواندهاند .وي در نوعي" مينياتور "نيز مهارت داشت. رويداد:

1964 ميلادي سال:
اولين تيم فضايي جهان مركب از سه فضانورد اتحاد شوروي ،يعني" كوماروف يگوروف و فئوكيستوف "با سفينه مجهز و بزرگ" وسخود "1 - پرواز تاريخي خود را به فضا آغاز كردند .هر يك از اين 3 نفر ماصمور تحقيقات قسمتي از برنامههاي فضايي بود و فرماندهي سفينه با" فئوكيستوف "بود .اين سفينه كه از طرف روسيه به فضا پرتاب شده بود 70 ساعت و 50 دقيقه پرواز كرد و 16 بار به دور كره زمين چرخيد. رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .