َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


آوريل مـاه:
23 روز:
1412 ميلادي سال:
"ژاندارك "دختر دهقاني كه بعدها به صورت يكي از تاريخيترين و مقدسترين شخصيتهاي سياسي و نظامي و مدني فرانسه درآمد در شهري به نام" دومرمي "واقع در" اورلئان "متولد شد .به دوران تسلط انگليسيها بر فرانسه كه استقلال آن كشور در خطر بود ،وي قيام كرد و فرانسويان به تحريك او دشمن را شكست دادند ،ولي خود اسير انگليسيها شد و روز 30 مه 1431 به جرم جادوگري او را سوزاندند. رويداد:

1541 ميلادي سال:
سفر تاريخي" ماژلان "دريانورد بزرگ و مكتشف نامدار اسپانيايي آغاز شد و اين اولين سفر بزرگ دريانورد معروف بود ،ماژلان براي كشف جزاير و بنادر تازه براي تصرف به نفع اسپانيا در اين روز عازم اقيانوسها و درياها شد و مدت دو سال بر پهنه اقيانوسها از سويي به سويي روان بود .ماژلان چند بار ديگر نيز به سفرهاي طولاني اقدام كرد .يكي از نتايج مهم اكتشافات درياسالار اسپانيايي پيدا كردند راههاي تازه دريايي براي سهولت در امر بازرگاني ميان ممالك اروپايي با ممالك تازه آسيا مخصوصاش هندوستان بود. رويداد:

1649 ميلادي سال:
محاصره پاريس توسط سپاهيان پرنس" كنده "براي سركوبي پارلمان پاريس كه عليه لويي چهاردهم و ملكه آن دوتريش كه عليه لويي چهاردهم و ملكه آن دوتريش و كاردينال مازارن صدر اعظم فرانسه قيام كرده بودند آغاز شد .مردم پاريس كه به هواداري از پارلمان برخاسته بودند .مدتي قريب سه ماه در مقابل سپاهيان پرنس دو كنده مقاومت كردند تا روز 30 مارس همان سال با امضاص صلحنامه" روئي "محاصره پايان يافت .به روز 26 اوت 1648 و 30 مارس 1649 مراجعه شود رويداد:

1743 ميلادي سال:
"كاردينال فلوري "سياستمدار بزرگ و روحاني معروف قرون هفدهم و هجدهم ميلادي در فرانسه پس از 90 سال زندگي بدرود حيات گفت .اين شخصيت بزرگ قبل از انقلاب فرانسه روز 23 نوامبر 1653 ميلاد در" لودو "متولد شده بود .هنگام كودكي لويي 15 وي معلم لويي 15 شد و بعدها به صدارت لويي پانزدهم رسيد .به روز 23 نوامبر 1653 ميلادي مراجعه شود رويداد:

1774 ميلادي سال:
جنگ" كهبك "كه در حوالي شهر كهبك در جنوب شرقي كهبك كانادا ميان استقلالطلبان آمريكا و انگليسيها كه بر مسلط شده بودند اتفاق افتاد بود ،با پيروزي انگليسيها پايان يافت .هدف آمريكاييها از ايجاد اين جنگ كه مبتكر آن ژرژ واشنگتن بود اين بود كه آمريكاييهاي مقيم كهبك را به هواداري از استقلالطلبان آمريكايي عليه انگليسيها بشوراند. رويداد:

1784 ميلادي سال:
"سييس "يكي از رجال بزرگ سياسي فرانسه در دوران انقلاب كبير فرانسه و جمهوري اول آن كشور در" فرژوس "قدم به عرصه وجود گذاشت .وي قبل از آن كه در مجلس ملي فرانسه به وكالت از طرف مردم طبقه سوم انتخاب شود ،كشيش بود و مقام" آبه "داشت .وي بعدها از سران انقلاب شد" .امانوئل ژوزف سييس "روز 21 اوت 1836 ميلادي مرد .به روز 21 اوت 1836 ميلادي مراجعه شود رويداد:

1789 ميلادي سال:
شورش مذهبي و سياسي هلند ،عليه سلطه و فرمانهاي ژوزف دوم امپراتور اتريش كه فرمان آزادي مذهب در سراسر قلمرو امپراتوري خويش صادر كرده بود ،آغاز شد .علت اين شورش اين بود كه آزادي مذهبي موجب ميشد تا امور مذهبي و سياسي هلند زير نظر دربار اتريش اداره شود .اين شورش كه رهبر آن" آئروس - بلانشون "نام داشت به نفع هلنديها تمام شد .به روز 27 اكتبر 1789 و 15 اوت 1790 مراجعه شود رويداد:

1824 ميلادي سال:
"آلكساندر دوما - پسر "نويسنده و اديب بزرگ قرن نوزدهم ميلادي فرانسه در پاريس متولد شد .وي فرزند نامشروع" الكساندر دوما - پدر "بود و كودكي او با رنج و محنت سپري شد و اين رنج و درد در همه آثار او منعكس شد .وي در هنر شهرتي همپايه پدرش بدست آورد و پس از 71 سال زندگي روز 11 دسامبر 1895 ميلادي بدرود حيات گفت .به روز 11 دسامبر 1895 مراجعه شود رويداد:

1826 ميلادي سال:
"زنوبه - گرام "فيزيسين و مكتشف مشهور بلژيكي در" جهيبودينه "متولد شد .پس از اتمام تحصيلات خود به تحقيقات فني براي ساختن يكي مركز توليد جريان دايم برق پرداخت و سرانجام اين تحقيقات منجر به اختراع" دينامو "شد بوسيله دينامو ميتوان جريان برق را به نقاط دور انتقال داد .گرام به سال 1901 ميلادي) روز 25 دسامبر (بدرود زندگي گفت .به روز 25 دسامبر 1901 ميلادي مراجعه شود رويداد:

1861 ميلادي سال:
ßÔæÑ ÇãÑæÒí" ÑæãÇäí "ÈæÌæÏ ÂãÏ .Çíä ßÔæÑ ßå ÇãÑæÒå ÈÇ ÑŽíã ÌãåæÑí ßãæäíÓÊí ÏÑ ÇÑæÇí ÔÑÞí ÇÏÇÑå ãíÔæÏ ¡ÑæÒ 13 ӁÊÇãÈÑ 1859 ãíáÇÏí ÈÇ ÇÊÍÇÏ Ïæ ÑäÓäÔíä ãÚÑæÝ Èå äÇã" ãæáÏÇæí "æ" æÇáÇÔí - íÇ - æÇáǍíÇ "ÇíåÐÇÑí ÔÏ .ÈÚÏ ÇÒ Ïæ ÓÇá ¡ßå ÇíÇáÇÊ æ ÔåÑåÇí ÏíÑí äíÒ Èå Çíä ÇÊÍÇÏ ÑæãÇäíÇ ãáÍÞ ÔÏäÏ ¡ÏÑ Çíä ÑæÒ ßÔæÑí Èå äÇã ÑæãÇäí ¡íÇ ÈæÌæÏ ÂãÏ Èå ÑæÒ 13 ӁÊÇãÈÑ 1859 æ 21 ÏÓÇãÈÑ 1877 ãÑÇÌÚå ÔæÏ رويداد:

1893 ميلادي سال:
ژنرال" رافائل تروخيلو "يكي از مردان بزرگ سياسي آمريكاي لاتين ،بدنيا چشم گشود .وي از اوان جواني به نظاميگري پرداخت و بعد از ماجراهاي سياسي فراوان در سال 1929 دومينيكن ميلادي بعد از يك كودتاي خونين به فرمانروايي رسيد و تا روز 30 مه 1961 ميلادي كه توسط 7 تروريست كشته شد با كمال استبداد حكومت كرد .به روز 30 مه 1961 مراجعه شود رويداد:

1919 ميلادي سال:
"تئودور روزولت "يكي از 5 رييس جمهور جادواني ايالات متحده آمريكا ،بعد از 62 سال زندگي ،بدرود حيات گفت .وي از خانوادهاي ثروتمند بود و روز 27 اكتبر 1857 در بندر" نيو روزولت آمستردام - نيويورك امروزي "متولد شده بود .هنگام انتخاب" ماك كينلي "به معاونت رياست جمهوري رسيد و بعد نيز از 1901 تا 1909 ميلادي رييس جمهور بود .به روز 27 اكتبر 1857 مراجعه شود رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .