َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


ژانويه مـاه:
27 روز:
405 ميلادي سال:
"آتيلا "يكي از خونخوارترين سرداران تاريخ كه شخصيتي در رديف چنگيز مغول و تيمور گوركاني داشت ،در يكي از قبايل وحشي" هون "قدم به عرصه وجود گذاشت .وي بعدها كه نوجواني بالغ شد ،به نيروي شمشير و تدبير قبايل مختلف هون را متحد كرد و خود به سلطنت بر آنان پرداخت و بارها با سپاهيان خود به ممالك اروپا تاخت و فجايع بسيار كرد ،روز 15 اوت 453 مرد .پس از" آتيلا "بود كه راه هجوم ساير قبايل وحشي به ممالك اروپايي گشوده شد به روز 15 اوت 453 و 12 مه 451 مراجعه شود رويداد:

1602 ميلادي سال:
فرهنگستان علمي و ادبي معروف" گنكور "كه يكي از مراكز و مجامع بسيار مهم فرانسه و اروپا و جهان محسوب ميشود كار خود را به طور رسمي آغاز كرد .اين فرهنگستان طبق وصيتنامه" ادموند گنكور "اديب معروف قرن نوزده فرانسه براي ترويج علم و ادب و تشويق نويسندگان جوان به خلق آثار پر ارزش ادبي از ده عضو تشكيل شده و هر سال جايزهاي به بهترين نويسندگان ميدهد در جريان تاصسيس فرهنگستان" گنكور "برادر" ادموند گنكور "كه" ميشل گنكور "نام داشت نيز ،سهم موئثري داشت .به روز 15 دسامبر 1903 مراجعه شود رويداد:

1695 ميلادي سال:
"دوك مونت مورانسي "يا" مارشال دولوكزامبورگ "پس از 67 سال زندگي بدرود حيات گفت" .فرانسوا - هنري بوت ويل - دوك مونت مورانسي - مارشال دولو - كزامبورگ "روز 11 آوريل 1628 ميلادي در پاريس متولد شده بود .وي در جنگهاي تاريخي فرانسه با هلند و انگليس و آلمان در قرن هفدهم ،سردار پيروز لويي چهاردهم پادشاه فرانسه بود .به روز 11 آوريل 1628 مراجعه شود رويداد:

1720 ميلادي سال:
قرارداد 5" كشور "ميان يكي كشور مغلوب و چهار كشور پيروز به امضاص رسيد و با اين قرارداد ،همه زحماتي كه آلبروني وزير ايتالياييالاصل فيليپ پنجم پادشاه اسپانيا براي تقويت نظامي و توسعه نفوذ سياسي اسپانيا در اروپاي قرن هجدهم متحمل شده بود از ميان رفت .در اين قرارداد چهار كشور پيروز عبارت بودند از انگلستان - هلند - فرانسه و امپراتوري اتريش .به روز 2 ژانويه 1719 مراجعه شود رويداد:

1814 ميلادي سال:
اولين برخورد ميان سپاهيان متحد پروس - اتريش و سوئد كه از روز 31 دسامبر 1813 به فرانسه حمله كرده بودند با نيروهاي ناپلئون بناپارت امپراتور فرانسه اتفاق افتاد و به اين ترتيب جنگي ميان 250 هزار سپاه متحدين و 80 هزار سپاه فرانسه درگرفت كه دو ماه طول كشيد و به سقوط پاريس در 31 مارس 1814 منجر شد .فرمانده قواي متحدين" شوارزنبرگ "اتريشي بود .به روز 31 دسامبر 1813 و 31 مارس 1814 مراجعه شود رويداد:

1875 ميلادي سال:
"حئيم - وايزمن "سياستمدار و شيميست مشهور اسراييلي در حوالي شهر" پينسگ "در روسيه متولد شد .تحصيلاتش در آلمان سپري شد و سپس به فعاليت براي ايجاد يك كشور يهودي مذهب به نام اسرائيل پرداخت نتيجه اين فعاليتها ،حئيم وايزمن استقلال اسرائيل در 1948 ميلادي بود كه دكتر به سمت اولين رييس جمهور آن انتخاب شد" .وايزمان "روز 9 نوامبر 1952 ميلادي مرد روز 9 نوامبر 1952 ميلادي رويداد:

1936 ميلادي سال:
قرارداد تاريخي عدم تجاوز ميان آلمان و لهستان در برلين ،پايتخت آلمان نزاي بين نمايندگان دو كشور به امضاص رسيد .به موجب اين معاهده كه با تصويب هيتلر به امضاص رسيد .دو كشور آلمان و لهستان كه هم مرز بودند پيمان ميبستند كه تا ده سال به خاك يكديگر تجاوز نكنند و در صورت اختلاف از راه مذاكره وارد شوند .اين قرارداد تا روز 1 سپتامبر 1939 برقرار بود .به روز 1 سپتامبر 1939 ميلادي مراجعه شود رويداد:

1938 ميلادي سال:
بندر بزرگ و معروف" بارسلون "در شمال شرقي اسپانيا بعد از نبردي خونين به تصرف ژنرال" فرانكو "رهبر گروه سلطنتطلبان اسپانيايي درآمد و به اين ترتيب سراسر اسپانيا ،جز دو ايالت" والانس "و" مادريد "كه در تصرف جمهوريخواهان باقيمانده بود و سخت مقاومت ميكرد به تصرف سلطنتطلبان درآمد .اين پيروزي در جريان جنگهاي داخلي اسپانيا نصيب فرانكو شد. رويداد:

1950 ميلادي سال:
اولين رييس جمهوري هندوستان كه براي مدت هفت سال اداره يك كشور پهناور و پرجمعيت را قبول ميكرد انتخاب شد .اين مرد كه يكي از مبارزان اوليه استقلال هند و از فلاسفه و ادباي آن كشور محسوب ميشد" دكتر راجندرا پراساد "نام داشت كه در 66 سالگي به اين مقام رسيد .پراساد براي يكبار ديگر در 1957 ميلادي به اين سمت انتخاب شد به روز 3 دسامبر 1884 مراجعه شود رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .