َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


نوامبر مـاه:
30 روز:
1492 ميلادي سال:
با شكست مسلمانان" غرناطه "و تصرف اين شهر بدست نيروهاي مسيحي آخرين حكومت اسلامي در اسپانيا از بين رفت و به اين ترتيب بساط حكومت و قدرت اسلام در آن كشور از ميان رفت .چون" ايزابل و فرديناند "ملكه و پادشاه اسپانيا اين پيروزي را بعد از 9 ماه محاصره كه از روز 25 آوريل 1491 شروع شده بود بدست آورده بودند به" سلاطين كاتوليك "ملقب شدند .به روز 25 آوريل 1491 ميلادي مراجعه شود رويداد:

1500 ميلادي سال:
"ميلان "پس از 7 ماه محاصره و جنگهاي شديد به تصرف لودويگ اسفورزا لويي دوازدهم پادشاه فرانسه درآمد و حاكم ميلان كه به علت خيانت سربازان مزدور سويسي خويش تنها مانده بود ،اسير شد .محاصره ميلان از روز 5 ژوئن سال 1499 ميلادي آغاز شده بود و به اين ترتيب دوران اشغال 14 ساله فرانسه بر ميلان آغاز شد .به روز 5 ژوئن 1499 و 10 ژوييه 1513 مراجعه شود رويداد:

1611 ميلادي سال:
"ويكتوريا "موسيقيدان و آهنگساز و منقد معروف هنري اسپانيا در قرون شانزدهم و هفدهم ميلادي ،پس از 76 سال توماسو - لودويكورا ويكتوريا زندگي بدرود حيات گفت .روز 25 آوريل 1535 ميلادي در" آويلا "متولد شده بود .وي در 30 سالگي به ايتاليا رفت و آثار برجستهاي از خود باقي گذاشت كه اغلب آنها زمينههاي مذهبي دارند .به روز 15 آوريل 1535 مراجعه شود رويداد:

1712 ميلادي سال:
"گورني "يكي از شخصيتهاي برجسته اقتصادي قرن هجدهم دنيا در" سن مالو "فرانسه قدم به عرصه وجود گذاشت .وي با" فرانسوا كنسي "معاصر و با او هم عقيده بود .تا چهل سالگي وي به امور تجاري سرگرم بود و بعد ناظر تجارت وزارت دريايي فرانسه شد .اصول اعتقادات گروني علاوه بر استفاده از زمين ،توسعه صنعت نيز بود .وي روز 24 سپتامبر 1759 ميلادي مرد .به روز 24 سپتامبر 1759 ميلادي مراجعه شود رويداد:

1723 ميلادي سال:
"كريستوفر - رن "معمار مشهور و مهندس برجسته انگليسي كه به او" مردي كه لندن را دوباره ساخت "لقب دادهاند ،پس از 91 سال زندگي بدرود حيات گفت .وي روز 5 ژانويه 1632 ميلادي در لندن متولد شده بود .شهرت وي به خاطر تجديد بناي لندن پس از حريق معروف 1666 لندن است .كليساي" سنتپول "نيز از آثار اوست .به روز 5 ژانويه 1632 مراجعه شود رويداد:

1737 ميلادي سال:
"ژاك - هانري - برناردون - دوسن - پير "نويسنده ناتوراليست فرانسوي در" لوهاور "متولد شد .وي پس از اتمام تحصيلات خود در جستجوي شغلي مناسب به ممالك مختلفي رفت و به تشويق ژان ژاك - روسو به نويسندگي پرداخت .از آثار مهم او" پل و ويرژيني - كلبه هندي - سفر به ايل - دوفرانس "را بايد نام برد .وي روز 21 ژانويه 1814 ميلادي مرد .به روز 21 ژانويه 1814 مراجعه شود رويداد:

1804 ميلادي سال:
يكي از بزرگترين توطئههاي تاريخ فرانسه كه عليه جان و حكومت ناپلئون بناپارت كنسول دايمي فرانسه صورت گرفته بود كشف شد و اعضاي آن دستگير شدند .اين توطئه بزرگ كه در تاريخ از آن به نام" توطئه كادووال "ياد شده است به رهبري" ژرژ كادووال "رهبر شورشيان وانده و عضويت دوك دانگين و مارشال" مورو "به نفع مارشال مورو ترتيب داده شده بود .به روز 15 مارس و 12 اكتبر 1804 مراجعه شود رويداد:

1809 ميلادي سال:
"ادگار آلنپو "داستانسرا - شاعر و نويسنده عاليقدر آمريكايي در" هوستون "متولد شد .پدرش آمريكايي و مادرش هنرپيشهاي انگليسي بود كه هر دو كمي بعد از تولد" پو "مردند و چون بازرگاني به نام" آلن "او را بزرگ كرد .پو ،نام او را نيز به نام خانوادگي خود افزود .از مهمترين آثار او كه روز 16 اكتبر 1849 مرد" گربه سياه - دوزخ و زنده بگور "را بايد نام برد .به روز 16 اكتبر 1849 ميلادي مراجعه شود رويداد:

1839 ميلادي سال:
"پل سزان "نقاش بزرگ فرانسوي در" اكس آن پرووانس "قدم به عرصه وجود نهاد .پدرش بانكداري ثروتمند بود و سزان غم و تلاش معاش نداشت .وي هنگام تحصيل در مدرسه اكس ،با اميل زولا دوست شد .ابتدا به ادبيات رو آورد ولي بعد به نقاشي پرداخت و تابع سبك امپرسيونيسم شد و به اوج شهرت رسيد .سازن روز 22 اكتبر 1906 ميلادي وفات يافت .به روز 22 اكتبر 1906 مراجعه شود رويداد:

1852 ميلادي سال:
"ÏÇäíá æÈÓÊÑ "ÓíÇÓÊãÏÇÑ ÈÒѐ æ ÂÒÇÏíÎæÇå ãÔåæÑ ÇíÇáÇÊ ãÊÍÏå ÂãÑíßÇ ÏÑ ÞÑæä åÌÏåã æ äæÒÏåã ãíáÇÏí ¡Èå ÚáÊ ÇÚÊíÇÏ Èå ãíÎæÇѐí æ ÚæÇÑÖ äÇÔí ÇÒ Âä ÈÚÏ ÇÒ 70 ÓÇá ÚãÑ ÈÏÑæÏ ÍíÇÊ ÝÊ .æí ÑæÒ 30 ÇæÊ 1782 ãíáÇÏí ÏÑ" ÓÇáíÓÈæÑí "ÂãÑíßÇ ãÊæáÏ ÔÏå ÈæÏ .ÏÑ ÊÇÑíÎ ãÈÇÑÒÇÊ ÓíÇÓí ÂãÑíßÇ" ÏÇäíá æÈÓÊÑ "ÑÇ ÌÒÕ Ïå äÇØÞ ÏÑÌå Çæá Âä ßÔæÑ ãíÏÇääÏ .Èå ÑæÒ 30 ÇæÊ 1782 ãÑÇÌÚå ÔæÏ رويداد:

1907 ميلادي سال:
"امينالله حسين "آهنگساز و موسيقيدان برجسته ايرانيالاصل ،در يك خانواده ايراني در تركستان شوروي متولد شد .از 12 سالگي به دنياي موسيقي وارد شد و پس از انقلاب اكتبر 1917 با خانواده خود به آلمان رفت و پس از مدتي تحصيل طب دوباره به موسيقي روي آورد .اولين اثر معروف او" به سوي روشنايي "و مهمترين اثر او سنفوني" شن "نام دارد .وي پدر روبرت حسين هنرپيشه معروف فرانسوي است. رويداد:

1955 ميلادي سال:
موافقتنامه تاريخي تحتالحمايگي" تبت "بين رهبران مذهبي اين كشور و حكومت چين كمونيست كه درصدد انضمام خاك تبت به كشور چين بود به امضاص رسيد .به اين ترتيب با وجودي كه 1/5 ميليون نفر سكنه تبت مايل به آزادي كشور خود بودند و دالايي لاما رهبر عالي مذهبي تبت نيز سخت مخالف بود در مقابل فشار كشور نيرومندي چون چين كمونيست تسليم شدند و تبت به اين ترتيب ضميمه چين شد. رويداد:

1957 ميلادي سال:
"صحراي آفريقا "به عنوان يكي واحد اقتصادي مستقل ،ضميمه فرانسه شد .اين انضمام به موجب تصويب قانوني بود كه وكلاي مجلس فرانسه با آن موافقت كردند .تا آن زمان صحراي آفريقا كه در جنوب ممالك ليبي ،تونس ،الجزاير و مراكش و موريتانيا قرار دارد جزص مستعمرات فرانسه بود و در اين روز ضميمه فرانسه شد .اين صحرا بعد از استقلال الجزاير همچنان در تصرف فرانسه باقي ماند. رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .