َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


فوريه مـاه:
19 روز:
1495 ميلادي سال:
"فرانسوا رابله "نويسنده و انسان دوست و فيلسوف برجسته فرانسوي در شهر" دوينير "قدم به عرصه وجود گذاشت .وي بعد از پايان تحصيلات خويش به فعاليت ادبي پرداخت و چون در همان دوران ،نهضت ادبي و هنري رنسانس نيز در فرانسه آغاز شده بود" رابله "به صورت پرچمدار اين نهضت در ادبيات فرانسه درآمد .وي به سال 1553 ميلادي مرد .به روز 20 دسامبر 1559 ميلادي مراجعه شود رويداد:

1653 ميلادي سال:
اولين روزنامه خبري جهان به نام" گازتا "در شهر" ونيز "بندر معروف كشور ايتاليا منتشر شد .اين روزنامه به توصيه ماركوپولو سياح معروف و سرمايه روحانيون عيسوي براي تشويق مردم به جهاد با تركان عثماني منتشر گرديد و چون بهاي آن يك" گازتا "واحد پول ونيز در آن زمان بود به همين نام موسوم شد و اين نام بعدها كه در ساير ممالك نيز روزنامه منتشر شد متداول گرديد و لغت" گازتا "با نام روزنامه مترادف شد. رويداد:

1668 ميلادي سال:
قرارداد معروف به" معاهده تقسيم "در وين پايتخت امپراتوري اتريش به امضاص رسيد .به موجب اين قرارداد ،ميراث پادشاه اسپانيا يعني فيليپ چهارم كه شامل 22 تاج و تخت ميشد ميان دول معتبر اروپا يعني فرانسه و اتريش و آلمان تقسيم شد و لويي چهاردهم پادشاه فرانسه - ماري ترز پادشاه اتريش و لئوپولد امپراتور آلمان هر كدام قسمتهايي را مدعي شدند .به علت عدم رعايت تقسيم بعدها جنگهاي معروف به وراثت آغاز شد. رويداد:

1824 ميلادي سال:
"سيمان "به وسيله يك شيميدان انگليسي به نام" ژوزف آسپدين "كه از مردم شهر" ليدز "بود اختراع شد و با اختراع سيمان ،تحولي بزرگ در امور عمراني و ساختماني جهان پديد آمد .وي كه مدتها به دنبال كشف ماده ساختماني جديدي بود كه به استحكام بنا بيفزايد ،بعد از آزمايشهاي زيادي سيمان را بوجود آورد و چون مقاومت اين ماده جديد مشابه با سنگهاي ناحيه" پورتلند "انگليس بود به آن نام سيمان پورتلند داده شد. رويداد:

1835 ميلادي سال:
بروكسل" لئوپولد دوم "دومين پادشاه كشور بلژيك ،در پايتخت آن كشور قدم به عرصه وجود گذاشت .پدرش" لئوپولد اول "بود و بعد از آن كه لئوپولد اول ،روز 4 مه 1856 ميلادي بدرود حيات گفت .او ،در حالي كه 21 سال داشت به سلطنت رسيد .سلطنت لئوپولد دوم كه از مهمترين سلاطين بلژريك است روز 6 نوامبر 1909 با مرگ او به پايان رسيد .به روز 4 مه 1856 و 6 نوامبر 1909 مراجعه شود رويداد:

1888 ميلادي سال:
"اوژن - لابيش "يكي از برجستهترين نويسندگان و نمايشنامهنويسان فرانسوي در قرن نوزدهم ميلادي ،بعد از 73 سال زندگي بدرود حيات گفت" .اوژن - لابيش "روز 1 سپتامبر 1815 ميلادي در" پاريس "قدم به عرصه وجود گذاشت .وي در نوشتن انواع نمايشنامه مخصوصاش كمدي مهارت فراوان داشت" .سفر مسيو پريشون "از بهترين آثار اوست .به روز 1 سپتامبر 1815 مراجعه شود رويداد:

1917 ميلادي سال:
"بوفالوبيل "يكي از شخصيتهاي عجيب و شكارچيان بزرگ آمريكايي كه جزص قهرمانان محبوب آمريكاييها است بدرود حيات گفت و بايد او يك سد بزرگ و يك منبع عظيم آب در دو ايالت آمريكا نامگذاري شد .بوفالوبيل در نبرد با سرخپوستان مقام قهرماني يافت و با اين همه سرخپوستان دوست او بودند .وي در ارتش آمريكا درجه سرتيپي داشت .به روز 2 فوريه 1846 مراجعه شود رويداد:

1920 ميلادي سال:
"جامعه ملل "در شهر ژنو در سويس كار خود را به طور رسمي آغاز كرد .اين جامعه كه نقش سازمان ملل متحد امروزي را براي ملل بعد از جنگ بينالملل اول بازي ميكرد به ابتكار و پيشنهاد" وودرو ويلسون "رييس جمهوري ايالات متحده آمريكا بوجود آمد و اولين مسئلهاي كه مورد بحث و تحقيق اعضاي آن قرار گرفت معاهده" ورساي "بود .اين جامعه ملل بعد از جنگ دوم جهاني منحل شد. رويداد:

1946 ميلادي سال:
"مجمع اتفاق ملل "يا به نام ديگرش" جامعه ملل "بعد از 26 سال كه از تاريخ پيدايش آن ميگذشت ،رسماش به كار خود پايان داد و منحل شد و كليه امور و وظايفي را كه در قبال ممالك و ملل جهان داشت به سازمان ملل متحد واگذار كرد .جامعه ملل بعد از جنگ بينالملل اول تاصسيس شده) روز 10 ژانويه 1920 ميلادي (و مقر آن ژنو در سويس بود .به روز 10 ژانويه 1920 مراجعه شود رويداد:

1963 ميلادي سال:
ساعت الكترونيكي ،پس از دوازده سال تلاش و كوشش توسط دو صنعتگر جوان و هنرمند سوئيسي اختراع شد .اين دو مخترع پر حوصله كه" سولويل "و" تيتوس "نام داشتند ،پس از وصل كردن ميليونها ابزار دقيق و ريز موفق به اختراع اين ساعت شدند در ساعت الكترونيكي فقط الكترونها حركت كرده عقربهها را به جلو ميرانند .اين ساعت احتياج به كوك نداشته مرتب و منظم كار ميكند. رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .