َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


ژانويه مـاه:
20 روز:
1443 ميلادي سال:
"ماتياس كورون "يكي از بزرگترين پادشاهان مجارستان) هنگري (در قرن پانزدهم ميلادي ،در شهر" كلوزسدار "قدم به عرصه وجود گذاشت 15 .ساله بود كه به تخت سلطنت نشست و از 20 سالگي ،سلطنت مستقل و مستبدانه خود را آغاز نمود .ماتياس كورون در جنگهاي بسياري عليه امپراتوري عثماني شركت كرد و روز 18 مارس 1490 ميلادي مرد .به روز 18 مارس 1490 و 23 دسامبر 1458 مراجعه شود رويداد:

1607 ميلادي سال:
"ميشل رويتر "درياسالار بزرگ هلندي در قرن هفدهم ميلادي ،در" فله سينگ "قدم به عرصه وجود گذاشت .اجداد او همه دريانورد بودند و او نيز از نوجواني به دريانوردي سرگرم شد و به سبب هوش و لياقت فراواني كه داشت به سرعت ترقي كرد و به مقام فرماندهي نيروي دريايي هلند رسيد .وي روز 16 ژانويه 1676 ميلادي در جنگ دريايي" سيراكيوز "نزديك سيسيل كشته شد .به روز 16 ژوييه 1676 مراجعه شود رويداد:

1696 ميلادي سال:
"مادام دوسيونيه "از شخصيتهاي معروف ادبي فرانسه در قرن هفدهم ميلادي پس از 70 سال زندگي ،بدرود حيات گفت .اين زن نامدار كه به طور كامل" ماري دورابوتين شانتال ماركيز دوسوينيه "نام داشت روز 5 مه 1626 ميلادي در پاريس متولد شد و بعدها به تاصسيس مجامع مختلف ادبي همت گماشت .مراسلاتي كه از او باقيمانده است آيينه تمام نماي روزگار و عصر اوست .به روز 5 مه 1626 ميلادي مراجعه شود رويداد:

1712 ميلادي سال:
جنگ" دونن "كه يكي از آخرين جنگهاي فرانسه با ممالك عضو اتحاد كبير لاهه محسوب ميشود ،در نزديكي پاريس پايتخت فرانسه اتفاق افتاد .در اين جنگ پرنس" اوژن دوساووآ "سردار سپاه امپراتور آلمان با مارشال دوويلار فرمانده فرانسوي روبرو بود .با وجودي كه در ابتدا اوژن - دوساووا پيروز شد معهذا در پايان" ويلار "پيروز شد و پاريس از خطر سقوط نجات يافت. رويداد:

1745 ميلادي سال:
"شارل هفتم "امپراتور آلمان و پادشاه منطقه باوير ،پس از 48 سال زندگي و 19 سال پادشاه و دو سال امپراتوري ،بدرود حيات گفت .وي روز 28 مارس 1697 ميلادي در شهر بروكسل پايتخت بلژيك امروزي قدم به عرصه وجود گذاشت .در سال 1726 ميلادي به فرمانروايي باوير رسيد و سپس در جريان جنگهاي 7 ساله با اتريش در 27 ژانويه 1743 ميلادي به امپراتوري رسيد .به روز 27 مارس 1697 و 27 ژانويه 1743 مراجعه شود رويداد:

1790 ميلادي سال:
قيام مردم هنگري و مجارستان امروز كه عليه ژوزف دوم سر به شورش برداشته بودند با ملايمت خاموش شد و وسيله رف قيام ،جلوگيري از اجراي فرمانهاي آزادي رايا و مذهب بود كه اولي در 15 ژانويه 1781 و دومي در 20 اكتبر همان سال صادر شده بود .به اين ترتيب مردم هنگري كه خواهان استقلال بودند تسليم شدند .و شورش هنگري بدون خونريزي پايان يافت .به روز 15 ژانويه و 20 اكتبر 1781 مراجعه شود رويداد:

1823 ميلادي سال:
"ژان هانري فابر "طبيعيدان و حشرهشناس معروف فرانسوي در قرون هيجدهم و نوزدهم كه به او" شيفته حشرات "لقب دادهاند در" سنت لئون "واقع در" آويرون "قدم به عرصه وجود گذاشت .بعد از اتمام تحصيلات به تدريس و تحقيق پرداخت و اسرار بسياري در مورد زندگي حشرات كشف كرد و اين اكتشافات سبب شهرت او شد" .فابر "روز 9 مارس 1915 ميلادي بدرود حيات گفت .به روز 9 مارس 1915 مراجعه شود رويداد:

1844 ميلادي سال:
"پل ورلن "شاعر معروف فرانسوي در قرون نوزدهم ميلادي در" متز "متولد شد .در 7 سالگي به پاريس رفت و همه عمر را در آنجا به سر برد .در 22 سالگي اولين اثر ادبي او به نام" اشعار زحلي "منتشر شد و به علت استقبال عمومي به سرعت مشهور گرديد ولي اين شهرت سبب شد تا به ميخوارگي عادت كند و دائمالخمر باشد .دوستي او با" آرتور رمبو "اشعار جوان زبانزد همه شده بود .وي در روز 9 اوت 1796 ميلادي مرد. رويداد:

1893 ميلادي سال:
سرزمين" لائوس "كه يكي از مهمترين ممالك امروزي آسيايي جنوب شرقي محسوب ميشود ،در جريان توسعه تصرفات آسيايي فرانسه ،تحتالحمايه آن كشور شد و به اين ترتيب جنگ لائوس با پيروزي پاياني يافت .لائوس در 24 مارس 1899 ميلادي رسماش ضميمه اتحاد هندوچين فرانسه شد و در 16 ژوييه 1949 ميلادي به استقلال رسيد .به روز 14 مارس 1899 و 19 ژوييه 1949 مراجعه شود رويداد:

1894 ميلادي سال:
"آدولف ساكس "موسيقيشناس و مخترع آلماني پس از 75 سال زندگي ،بدرود حيات گفت .وي ،روز 9 ماه مارس 1819 ميلادي در" ساكس "واقع در آلمان امروزي متولد شده بود .پدرش فروشنده و سازنده لوازم موسيقي بود و او نيز بعدها كار ساكسوفون پدر را دنبال كرد و موفق به اختراع سازي به نام شد كه امروزه يكي از عوامل اصلي اركسترهاي جاز جهانست .به روز 9 اوت 1840 ميلادي مراجعه شود رويداد:

1896 ميلادي سال:
"اشعه ايكس "توسط" رونتگن "يكي از برجستهترين فيزيكدانان آلمان و جهان كشف شد .رونتگن ،اين اشعه را پس از سالها مطالعه و تحقيق كشف كرده بود و به خاطر كشف آن نيز به دريافت جايزه نوبل نائل آمد .رونتگن با كشف اين اشعه كه از اجسام سخت نيز عبور ميكند ،عكسبرداري از درون بدن و استخوانها را كه تا آن زمان امكان نداشت ،براي بشر آسان ساخت .به روز 10 فوريه 1923 ميلادي مراجعه شود رويداد:

1936 ميلادي سال:
نبرد اول" تمبين "كه يكي از پر تلفاتترين و خونينترين جنگهاي ايتاليا و حبشه در قرن بيستم محسوب ميشود ،با حمله سپاه سوم ايتاليا به فرمان مارشال" بادوگيلو "آغاز شد .در اين نبرد ،حبشيها ،قسمت عمده سپاهيان خود را كه در جنگهاي ديگر شكست خورده و پراكنده شده بودند شركت دادن و با اين وصف ،به سبب تاكتيك خاص بادوگليو ،پيروزي نصيب ايتاليا شد .به روز 12 فوريه 1936 ميلادي مراجعه شود رويداد:

1939 ميلادي سال:
بندر زيباي" بارسلون "بعد از يك بمباران دهشتناك در 16 ژانويه 1938 و يك جنگ خونين و پر تلفات كه از روز 23 دسامبر 1938 ميلادي آغاز شده بود سرانجام در برابر نيروهاي سلطنتطلب اسپانيا سقوط كرد و ژنرال" فرانكو "فرمانده قواي سلطنتطلبان كه قصد بر انداختن رژيم جمهوري را در آن كشور داشت ،پيروزمندانه وارد شهر شد .به روز 16 ژانويه و 23 دسامبر 1938 مراجعه شود رويداد:

1948 ميلادي سال:
نمايندگان دولت جمهوري اسلامي اندونزي و دولت پادشاهي هلند به دستور سازمان ملل متحد ،بر روي عرشه يك نبرد ناو آمريكايي قرارداد ترك مخاصمه را امضاص كردند .و جنگ دو كشور به پايان رسيد .علت اين كه اندونزي و هلند قرارداد را روي يك كشتي" بيگانه "امضاص كردند اين بود كه هيچ محل ديگري براي امضاص معاهده مورد موافقت دو طرف قرار نگرفته بود. رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .