َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


مارس مـاه:
29 روز:
1500 ميلادي سال:
"كستاريكا "يكي از ممالك مستقل امروزي آمريكاي مركزي در جريان چهارمين سفر دريايي كريستف كلمب كاشف بزرگ ايتاليايي كشف شد .كستاريكا ،كه ميان ممالك پاناما و" نيكاراگوا "قرار دارد 51 هزار كيلومتر مربع مساحت و در حدود 2 ميليون نفر جمعيت دارد و پايتخت آن نيز" سان ژوزه "نام دارد .اين كشور تا قبل از استقلال ،جزص مستعمرات اسپانيا بود .به روز 12 آوريل 1500 مراجعه شود رويداد:

1573 ميلادي سال:
جنگ چهارم مذهبي ميان پروتستانها و كاتوليكهاي فرانسه با پيروزي نظامي و مذهبي پروتستانها پايان يافت و شارل نهم پادشاه آن كشور ضمن فرمان تاريخي معروف به" فرمان آزادي "به پروتستانها ،آزادي مذهبي داد .اين جنگ كه آخرين جنگ مذهبي در دوران سلطنت شارل نهم محسوب ميشود ،از روز 16 ژوييه 1572 ميلادي آغاز شده بود .به روز 16 ژوييه 1572 مراجعه شود رويداد:

1573 ميلادي سال:
فرمان تاريخي معروف به" فرمان آزادي "توسط شارل نهم پادشاه جوان فرانسه به نفع پروتستانها كه در آن كشور به قدرت كامل رسيده بودند صادر شد و اين سومين فرماني بود كه در طول سلطنت وي صادر ميشد" .فرمان آزادي "كه به موجب آن نوعي آزادي مذهبي به گروه پروتستان داده ميشد ،بد از پيروزي پروتستانها در جنگ" لاروشل "صادر شد. رويداد:

1659 ميلادي سال:
قرارداد تاريخي" پيرنه "ميان اسپانيا و فرانسه به امضاص رسيد و به اين ترتيب شكست خاندان سلطنتي" هابسبورگ "اسپانيا از فرانسه مسلم گرديد .به موجب اين قرارداد كه چون در يكي از شهرهاي دامنه پيرنه به امضاص رسيد ،به آن نام موسوم گرديد ،دو ايالت بزرگ و معتبر به نام" آرتوا "و" روسيون "از اسپانيا جدا شد و ضميمه مملكت فرانسه گرديد. رويداد:

1676 ميلادي سال:
جنگ لهستان و امپراتوري عثماني در قرن هفدهم ميلادي كه از روز 27 ژوييه 1671 ميلادي با آغاز" شورش دوباره "توسط قزاقهاي لهستاني آغاز شده بود ،به نفع امپراتوري عثماني پايان يافت و قسمتي از سرزمين اوكراني كه در آن زمان متعلق به لهستانيها بود به تصرف عثماني درآمد .اين پيروزي تركها بعد از شكست آنان در جنگ" لمبرگ "در 25 مه 1673 ميلادي بود .به روز 27 ژوييه 1671 مراجعه شود رويداد:

1757 ميلادي سال:
حملات دامنهدار سپاهيان فرانسوي به سرزمين" هانور "در آلمان كه موطن اصلي پادشاهان انگليس بود آغاز شد .سرداري سپاه فرانسه در اين جنگ با" دوك - دوريشليو "فرمانده معروف و شجاع فرانسه بود و سرداري انگليسيها را كه از هانور دفاع ميكردند" دوك دوكمبرلند "به عهده داشت .اين جنگ روز 30 اوت 1757 ميلادي با پيروزي دوك دوريشليو و تصرف سراسر هانور پايان يافت. رويداد:

1780 ميلادي سال:
"دومينيك اينگرس "نقاش و هنرمند فرانسوي در" مونتوبان "متولد شد .وي از خانوادهاي مرفه و ثروتمند بود و اينگرس نقاشي را در خلال تحصيلات نامرتبي كه كرد آموخت و سپس به سبب ذوق و استعداد نامرتبي كه كرد آموخت و سپس به سبب ذوق و استعداد فراواني كه در اين راه از خود نشان داد رفته رفته به عنوان يكي از معروفترين نقاشان اروپا مشهور شد" .دومينك اينگرس "روز 12 ژانويه 1867 ميلادي بدرود حيات گفت .به روز 12 ژانويه 1867 مراجعه شود رويداد:

1790 ميلادي سال:
"جان تايلور "دهمين رييس جمهوري آمريكا و اولين معاون رييس جمهوري كه به رياست جمهوري رسيد ،در" گرينوي "در ايالت" ويرجينيا "متولد شد .بعد از اتمام تحصيلاتش در رشته حقوق ،وارد مشاغل سياسي شد و در سال 1841 همزمان با رياست جمهوري" ويليام - هنري هريسون "او نيز به معاونت رياست جمهوري رسيد و بعد از مرگ وي ،رييس جمهوري آمريكا شد .به روز 10 ژانويه 1867 مراجعه شود رويداد:

1814 ميلادي سال:
به فرمان" برنادوت "پادشاه سوئد ،پاريس ،پايتخت ناپلئون بناپارت امپراتور فرانسه توسط نيروهاي 4 كشور روسيه - پورس - اتريش و سوئد كه به مارسون - مورتيه و مونسي جنگ با فرانسه و ناپلئون برخاسته بودند ،محاصره شد .در آن موقع ناپلئون از پايتخت بيرون بود ولي سه سردار فرانسه دفاع پاريس را به عهده گرفتند .روز 30 مارس جنگ متحدين و مردم پاريس آغاز شد و روز 31 مارس پاريس سقوط كرد. رويداد:

1848 ميلادي سال:
"اميلي برونته "يكي از" سه خواهران برونته "كه از سرشناسترين ادباي انگليسي محسوب ميشوند ،بعد از 30 سال زندگي بدرود حيات گفت .اين نويسنده حساس كه در همه عمر باسختي و ناكامي و ياصس روبرو بود ،روز 12 اوت 1818 ميلادي متولد شده و به راهنمايي خواهرش شارلوت ،به نويسندگي پرداخته بود" زوزههاي بلند "اثر جاوداني اوست. رويداد:

1902 ميلادي سال:
"مارسل امه "نويسنده بزرگ فرانسوي در" ژواني "متولد شد .ابتدا ميخواست مهندس ولي به علت بيماري آن را رها كرد و به روزنامهنويسي پرداخت و از همين زمان است كه وي به خلق آثار برجسته خود مشغول شد .از اين نويسنده معروف فرانسه آثار برجستهاي باقي است كه از مهمترين آنها ميتوان كتب" ماده اسب سبز - تصوير زيبا و چهار حقيقت "را نام برد. رويداد:

1937 ميلادي سال:
"كارل شيمانوسكي "موسيقيدان برجسته كشور لهستان پس از 54 سال زندگي بدرود حيات گفت .اين هنرمند ارزنده روز 14 اكتبر 1883 ميلادي در" كراكووي "متولد شده و از دوران تحصيل ابتدايي در شمار علاقمندان موسيقي درآمد و سرانجام نيز در اين رشته به درجه رهبري اركسترهاي بزرگ فيلارمونيك رسيد .از مهمترين آثار او" رقص فرشته "را بايد نام برد .به روز 14 اكتبر 1883 مراجعه شود رويداد:

1939 ميلادي سال:
جنگهاي خونين داخلي اسپانيا كه يكي از دهشتناكترين و هولناكترين جنگهاي داخلي در طول تاريخ دول و ملل محسوب ميشود ،سرانجام با شكست جمهوريخواهان و پيروزي نيروهاي سلطنتطلب اسپانيا پايان يافت .اين جنگها از روز 17 ژوييه 1937 ميلادي با قيام سلطنتطلبان به رهبري ژنرال" فرانسيسكو فرانكو "رهبري ژنرال" فرانسيسكو فرانكو "رهبر امروزي اسپانيا آغاز شده بود .به روز 17 ژوييه 1937 مراجعه شود رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .