َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


سپتامبر مـاه:
24 روز:
1491 ميلادي سال:
"ژاك كارتيه "دريانورد و سياح فرانسوي در" سن مالو "قدم به عرصه وجود گذاشت .شوق به مسافرت و دريانوردي كه از كودكي در او بود او را به جهانگردي واداشت و نواحي بسياري را گردش كرد .در جريان جنگهاي" فرانسواي اول و شارلكن "وي در اراضي جديدالاكتشاف آمريكا به سياحت پرداخت و رودسن لوران را كشف كرد" .ژاك كارتيه "روز 9 مه 1557 ميلادي مرد .به روز 23 اوت 1534 مراجعه شود رويداد:

1555 ميلادي سال:
براي اولين بار جمعي از مهاجران اسپانيايي كه در صدد يافتن مكاني براي اقامت دائم به دنياي جديد يعني آمريكا سفر كرده بودند ،جزاير هاوايي را كه امروزه پنجاهمين ايالت از ايالات متحده آمريكا محسوب ميشود كشف كردند ولي بعد از مدت كوتاهي اقامت آنجا را ترك گفتند .جزاير هاوايي پس از سفر كاپيتان" كوك "مكتشف معروف انگليسي در سال 1778 ميلادي براي مردم دنيا شناخته شد. رويداد:

1759 ميلادي سال:
"گورني "يكي از بزرگترين مردان اقتصادي جهان در قرن هيجدهم ميلادي ،پس از 47 سال زندگي بدرود حيات گفت" .وينسنت دوگورني "روز 19 ژانويه 1712 ميلادي در" سن مالو "متولد شد .تا چهل سالگي به تجارت مشغول شد و 7 سال آخر عمر را به مطالعات اقتصادي سرگرم بود .وي تابع نظريات" فيزيوكراسي "بود و علاوه بر آن ،توسعه صنعت را نيز براي ملل لازم ميشمرد. رويداد:

1805 ميلادي سال:
عمليات نظامي معروف به" لشكركشي سپاه بزرگ "به فرماندهي ناپلئون بناپارت امپراتور معروف فرانسوي بعد از 27 روز پايان يافت .اين لشكركشي براي جلوگيري از عمليات نظامي ارتيشيها كه با توسل به مكر و حيله ،در عين دوستي با ناپلئون به سرزمينهاي او در آلمان لشكر كشيده بودند ،انجام شد و از روز 27 اوت 1805 ميلادي آغاز شد .در اين عمليات 200 هزار و فرانسوي با 340 توپ شركت داشتند. رويداد:

1907 ميلادي سال:
"جوزوئه - كاردوچي "شاعر و اديب و منقد بزرگ ايتاليايي در قرن نوزدهم ميلادي بعد از 72 سال زندگي بدرود حيات گفت .وي روز 23 اوت 1835 ور" وال - وي - كاستلو "متولد شده بود .از مهمترين آثار وي كه طرفدار سبك" كلاسيسم "بود ميتوان" لويا گراويا - آهنگهاي نو - نغمههاي وحشي - آهنگهاي و قوافي - و سرود شيطان "را نام برد. رويداد:

1939 ميلادي سال:
بمباران مدهش و بيسابقه ورشو پايتخت لهستان توسط هواپيماهاي بمبافكن آلماني آغاز شد .ورشو از روز 16 سپتامبر همان سال تحت محاصره آلمان نازي قرار گرفته بود و چون شديداش مقاومت ميكرد به دستور هيتلر بمباران شهر به قصد نابودي آن شروع شد .اين بمباران كه در جريان آن بيش از 15 هزار نفر كشته شدند ،تا روز 27 سپتامبر كه ورشو تسليم شد بدون انقطاع ادامه داشت .به روز 16 و 27 سپتامبر 1939 مراجعه شود رويداد:

1943 ميلادي سال:
جزيره معروف" ساردني "متعلق به ايتاليا در درياي مديترانه به تصرف نيروهاي متفقين درآمد و به اين ترتيب پيروزي ديگري نصيب متفقين در جنگهاي ايتاليا شد .ساردني از جزاير غربي ايتاليا در درياي تيرني بود و به سبب آن كه جنبشهاي ميهنپرستي و اتحاد ايتاليا از آن جزيره شروع شد اهميت زيادي دارد .ساردني بعد از جنگ دوم ،دوباره به ايتاليا داده شد. رويداد:

1948 ميلادي سال:
اولين" باتيسكاف "براي انجام تحقيقات زير دريا در اعماق زياد توسط پروفسور" ماكس كازينس "استاد دانشگاه بروكسل بلژيك با خرج" صندوق ملي تفحصات علمي بلژيك "ساخته شد .باتيسكاف قايق غواصي سرپوشيدهاي است كه تا 1500 متر زير آب قادر به مقاومت بوده و تفحصات زير دريايي را امكانپذير ميسازد .طرح اوليه باتيسكاف از" اوگوست پيكاد "دانشمند مشهور سوئيسي بود. رويداد:

1954 ميلادي سال:
"سازمان عمليات يخبندان "در قطب جنوب تاصسيس شد و ايجاد اين سازمان يكي از برنامههاي وسيع دولت ايالات متحده آمريكا براي توسعه شهرنشيني و استخراج معادن سرشار و دست نخورده قطب جنوب است .براي رياست اين سازمان كه سه سال قبل دهمين سال خود را جشن گرفت" آدميرال ريچارد بيرد "و براي فرماندهي عمليات آميرال جورج دونگ از قطبشناسان معروف انتخاد شدند. رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .