َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


اكتبر مـاه:
23 روز:
1386 ميلادي سال:
دانشگاه" هايدلبرگ "يكي از قديميترين دانشگاههاي جهان و اروپا و آلمان در شهر صنعتي و معروف هايدلبرگ تاصسيس شد .اين دانشگاه را دو برادر ثروتمند كه پيمان بسته بودند براي توسعه علم و صنعت در شهرشان يك دانشگاه بسازند ،احداث كردند و اين دو برادر ،يكي" بتمان رايزلون "و ديگري" كلود رايزلون "نام داشتند .دانشگاه هايدلبرگ با كمال قدرت هنوز هم به كار مشغول است. رويداد:

1681 ميلادي سال:
سرزمين" استراسبورگ "كه امروزه جزص كشور فرانسه محسوب ميشود در جريان مبارزات فرانسه در قرن هفدهم ،به تصرف فرانسه درآمد .اين منطقه كه در مرز امروزي فرانسه و آلمان غربي واقع شده است ،در آن زمان منطقهاي بيطرف و آزاد بود اما چون نيروهاي آلماني دوبار از آن راه به آلزاس حمله كردند ،فرانسويها به دستور" لويي چهاردهم "در اين روز آن را جزص متصرفات خود كردند. رويداد:

1786 ميلادي سال:
"شيل "شيميدان معروف سوئدي و يكي از برجستهترين علماي اين علم در قرن هجدهم ميلادي ،پس از 44 سال زندگي بدرود حيات گفت" .شيل "روز 8 فوريه 1742 ميلادي ،در" استكهلم "پايتخت سوئد متولد شده بود .وي در عصر طلايي شيمي ميزيست و با پريستلي شيميدان انگليسي معاصر بود .شيل ،روز 13 اكتبر 1772 ميلادي گاز كلر را كشف كرد .به روز 8 فوريه 1742 مراجعه شود رويداد:

1794 ميلادي سال:
جنگ دوم بلژيك كه از روز 6 اكتبر 1794 ميلادي با حمله" ژوردان "سردار مشهور فرانسوي آغاز شده بود ،با پيروزي درخشان فرانسويان پايان يافت و بعد از شكست معروف به" شكست گريهآور "كه اتريشيها خوردند ،بلژيك دوباره به تصرف فرانسه درآمد .در اين جنگ سپاهيان انقلابي فرانسه 58 هزار نفر بودند در حالي كه نيروهاي اتريشي از 80 هزار نفر نيز متجاوز بود. رويداد:

1817 ميلادي سال:
"پير لاروس "اديب و محقق مشهور قرن نوزدهم ميلادي در" توسي "قدم به عرصه وجود گذاشت .تا پانزده سالگي در كارگاه پدرش ،نعلبندي ميكرد و در ضمن درس ميخواند .از همين موقع به فكر ايجاد يك كتاب لغت افتاد و در اين كار آن قدر پافشاري كرد تا سرانجام فرهنگ بزرگ لغت" لاروس "را تدوين نمود .وي روز 3 ژانويه 1875 ميلادي درگذشت .به روز 3 ژانويه 1875 مراجعه شود رويداد:

1872 ميلادي سال:
تئوفيل گويته نويسنده و شاعر بزرگ فرانسوي بعد از 61 سال زندگي ،بدرود حيات گفت .وي روز 31 اوت 1811 ميلادي در شهر" تاربس "متولد شده و تحصيلات خود را در پاريس به پايان رسانيده بود .از مهمترين آثار" گوتيه "كه مدتي از عمرش را به روزنامهنويسي گذرانيد .اين آثار را بايد نام برد" :آلبرتوس - كمدي مرگ - اسپانيا - كاپيتن فراكاس - تاريخ رمانتيسيم و تاريخ هنر دراماتيك." رويداد:

1908 ميلادي سال:
سلطنت رسمي" فرديناند اول "پادشاه بلغارستان بر آن كشور آغاز شد و در اين زمان فرديناند اول "كه روز 22 ژانويه 1861 ميلادي در" وين "متولد شده بود 47 ،سال داشت ،اين پادشاه و در سال 1878 ميلادي به عنوان" پرنس "بلغارستان كه تحت تسلط امپراتوري عثماني اداره ميشد انتخاب شده بود .وي روز 5 اكتبر 1918 ميلادي از سلطنت كناره گرفت .به روز 31 دسامبر 1948 مراجعه شود رويداد:

1921 ميلادي سال:
سرباز گمنام" آمريكا "از ميان جنازه چهار سرباز آمريكايي كه در نقاط مختلف جهان به خاطر آمريكا جنگيده و كشته شده بودند انتخاب شد و انتخابكننده اين سرباز يك گروهبان ارتش به نام" ادوارد يانگر "بود .مقبره سرباز گمنام در زمان رياست" وان هاردينگ "آغاز به ساختمان شد و عاليترين مدالهاي نظامي ممالك دنيا نثار آن آرامگاه گرديد .به روز 9 آوريل 1922 مراجعه شود رويداد:

1942 ميلادي سال:
نبرد تاريخي" العلمين "در جريان پيكارهاي خونين جنگ دوم جهاني در شمال آفريقا آغاز شد .در اين نبرد دو نيروي آلماني و انگليسي با يكديگر روبرو بودند .سرداري سپاه آلمان با فيلد مارشال" اروين رومل "و سرداري سپاه بريتانيا كبير با فيلد مارشال" مونتگمري "بود .جنگ با حمله انگليسيها در" العلمين مصر "آغاز و به شكست قطعي آلمانيها تمام شد .به روز 26 مه 1944 مراجعه شود رويداد:

1946 ميلادي سال:
اولين مجمع عمومي سازمان ملل متحد در شهر نيويورك گشايش يافت و به اين ترتيب پارلمان بينالمللي كه ماصمور ايجاد توسعه و حفظ صلح در سراسر جهان بعد از جنگ بينالملل دوم بود ،كار خود را به طور رسمي شروع كرد .سازمان ملل متحد كه مبتكرين اوليه آن فرانكلين روزولت رييس جمهور فقيد آمريكا و وينستون چرچيل نخستوزير فقيد انگلستان بودند ،در حال حاضر 135 عضو از 135 كشور دارد. رويداد:

1956 ميلادي سال:
"سازمان بينالمللي اتم "بوجود آمد و هشتاد و دو كشور جهان كه اكثر آنها عضويت سازمان ملل متحد را نيز داشتند ،تاصسيس اين سازمان را تصويب كردند .در اين روز مذاكراتي كه از مدتها قبل براي پيدا كردن راهي براي پيشرفت استفاده از انرژي اتمي در راه صلح در نيويورك بندر معروف آمريكا جريان داشت ،منجر به تاصسيس اين سازمان بينالمللي گرديد .كشور ايران نيز عضويت اين سازمان را دارد. رويداد:

1956 ميلادي سال:
شورش بزرگ ضد شوروي به رهبري" ايمره ناگي "در مجارستان آغاز شد و در ميان شورشهاي ضد كمونيستي و ضد شوروي كه بعد از جنگ بينالملل دوم در ممالك اروپاي شرقي ايجاد شد ،شورش مجارستان از لحاظ تاصثير و اهميت ،مقام خاصي دارد .اين شورش كه در جريان آن عده بسيار زيادي شركت داشتند تا روز 4 نوامبر همان سال به طول انجاميد و به علت دخالت نيروهاي ارتش سرخ درهم شكسته شد. رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .