َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 

همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com


 


كباب ( آشپزي غذاي ایراني آشپزی غذای ایرانی )

Iranian / Farsi Foods, Cooking, Kitchen

اسامي غذاها رديف
كباب برگ براي 6 نفر 1
كباب چنگه (شيشليك) 2
كباب حسيني براي 6 نفر 3
كباب كوبيده 4
كباب جوجه براي دو نفر 5
كباب مرغابي يا غاز 6
كباب كبك 7
كباب جوجه درسته در فر 8
بره درسته 9
شش كباب (كباب سيخي)براي 6تا8 نفر 10
كباب تابه اي براي 6 نفر 11
كباب يوناني براي 6 نفر 12
بازگشت
   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .