َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 

همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com


 

طالع بيني هندي - طالع بینی هندی

طالع بيني ماه دي - جدي
< © 2002 - 2008 Hasht.com >شخصيت كلي متولدين دي
خصوصيت مردان متولد دي
خصوصيت زنان متولد دي
چگونه يك متولد دي مي تواند در زندگي عاطفي خود به شادي دست يابد
چگونه مي توانيد يك زن متولد دي را جلب كرده و خشنود سازيد
چگونه مي توانيد يك مرد متولد دي را جلب كرده و خشنود سازيد
چگونه مي توانيد با يك زن متولد دي ازدواج سعادتمندي داشته باشيد
چگونه مي توانيد با يك مرد متولد دي ازدواج سعادتمندي داشته باشيد
< © 2002 - 2008 Hasht.com >متولدين دي و مسايل عاطفي
از كارهاي كه در مورد زن متولد دي بايد اجتناب كرد
از كارهاي كه در مورد مرد متولد دي بايد اجتناب كرد
در مورد زن متولد دي از كارهاي زير اجتناب كنيد
< © 2002 - 2008 Hasht.com >
1-سعي نكنيد او را وادار كنيد دوستانش را كنار بگذارد و از هر نوع تظاهري به حسادت خودداري كنيد.
2-درباره شخصيت و عادات خصوصي اش اشارات تحريك آميز نكنيد.
3-به او هجوم نبريد و خودداري يا توداري او را محترم بشماريد.
< © 2002 - 2008 Hasht.com >
بازگشت
   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .