َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 

همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com


 

مصراع اول مصراع دوم
همي خواند خواننده بر هر كسي چو از دفتر اين داستان ها بسي
همان بخردان نيز و هم راستان جهان دل نهاده بدين داستان
سخن گفتن خوب و طبع روان جواني بيامد گشاده زبان
زو شادمان شد اين انجمن به شعر آرام اين نامه را گفت من
ابا بد هميشه به پيگار بود جوانيش را خوي بد يار بود
نهادش به سر بر يكي تيره ترگ برو تاختن كرد ناگاه مرگ
نبد از جوانيش يك روز شاد بدان خوي بد جان شيرين بداد
به دست يكي بنده بركشته شد يكايك ازو بخت برگشته شد
چنان بخت بيدار او خفته ماند برفت او و اين نامه ناگفته ماند
ارسال به دوستان
   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .