َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 

همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com


 

مصراع اول مصراع دوم
به بد تا تواني تو هرگز مپيچ چراغست مر تيره شب را بسيچ
شود تيره گيتي بدو روشنا چو سي روز گردش بپيمايدا
چو پشت كسي كو غم عشق خورد پديد آيد آنگاه باريك و زرد
هم اندر زمان او شود ناپديد چو بيننده ديدارش از دور ديد
هم اندر زمان او شود ناپديد دگر بيننده ديدارش از دور ديد
ترا روشنايي دهد بيشتر دگر شب نمايش كند بيشتر
بدان بازگردد كه بود از نخست بدو هفته گردد تمام و درست
به خورشيد تابنده نزديك تر بود هر شبانگاه باريك تر
ارسال به دوستان
   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .