َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 

همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com


 

مصراع اول مصراع دوم
نه از آب و گرد و نه از باد و دود ز ياقوت سرخست چرخ كبود
بياراسته چون به نوروز باغ به چندين فروغ و به چندين چراغ
كزو روشنايي گرفتست روز روان اندرو گوهر دلفروز
نباشد ازين يك روش راست تر ز خاور برآيد سوي باختر
ارسال به دوستان
   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .